Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent         Štvrtok, 20. január 2022

Vážení športoví priatelia

Registračný a prestupový poriadok platný od 8.6.2021

 

Článok 19 - Registračné obdobia 

 


(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

 

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

 

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

 

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

(3) Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia. 

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry 
alokáciou 20 mil. eur. 
Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku 
nájdete na nasledujúcom linku:
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura 
 

 

Vážený člen, 
Prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom
EURÁ z EURÁ bolo spustené. Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať 
do 10. januára 2022. 
Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf 
S pozdravom Ján Letko
 

Vážení ISSF manažéri, 
pripomíname vám možnosť prihlásiť sa do infraštruktúrneho projektu SFZ
 s názvom „EURÁ z EURA“. Prihlasovať do projektu sa môžete do 10.1.2022 (vrátane). 
Všetky informácie o projekte nájdete na tomto odkaze: 
https://futbalsfz.sk/sfz-prihlasovanie-sa-do-projektu-eura-z-eura-trva-do-10-januara/ 
Martin Ivanko Projektový manažér | 
Project Manager Slovenský futbalový zväz | 
Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia M: + 421 907 287 499 
martin.ivanko@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 

 

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový/tímový manažér, dnes boli ekonomickým oddelením SFZ poukázané 
na klubové účty financie podľa schváleného spôsobu prerozdelenia členských 
príspevkov SFZ. 
 Komplexné info nájdete na https://futbalsfz.sk/clenske-prispevky-sfz-2021-2022/  
 
Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)
NADÁCIA SFZ opäť spúšťa projekt „Pomôžme spolu“ pripravený opäť pomáhať, 
napíšte nám váš príbeh! 
Viac na 
https://futbalsfz.sk/nadacia-sfz-projekt-pomozme-spolu-pripraveny-opat-pomahat-napiste-nam-vas-pribeh/  

Ján Letko  

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk