Dnes oslavuje meniny Zora zajtra Miloš         Piatok, 22. január 2021

Vážení športoví priatelia

 

 

Upozornenie na splatnosť faktúry ISSF za 12/2020

 

13.1.2021 

Orlové, ŠK fc Púchov, Tŕstie, Praznov, Kolačín, Dohňany, Visolaje, Jasenica

 

  

 


 

 

 

 


 Manuál ObFZ - COVID 19(322.6 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 Usmernenie k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

  

 

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Vážený klubový manažér, sekretár zväzu, ostatní, 
dovoľujem si Vám v jednej správe priniesť viacero dôležitých informácií.  
Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021. 
Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2020 (bod. 7, 
viac na https://www.futbalsfz.sk/konferencia_zapisnice) o výške členských poplatkov
a prerozdelení členských poplatkov sa mení spôsob prerozdelenia nie podľa počtu družstiev, 
ale podľa počtu aktívnych hráčov do U19, vrátane s minimálne 3 štartmi podľa uzatvorených 
Zápisoch o stretnutí za jesennú časť oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021 
(len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF). 

Taktiež sa mení spôsob vyplácania uhradených členských poplatkov
a to 50% do 15.12.2020 a druhých 50% aj s členskými príspevkami uhradenými 
do 30.6.2021 bude uhradených do 31.7.2021.  Členské vygenerované a uhradené 
od 1.7.2020 do 15.12.2020, 96 058 uhradených položiek v sume 558 150,00 € - 96 058 € 
(správa osobného účtu) = 462 092 € na prerozdelenie pre hráčov do U19 vrátane 
minimálne s 3 oficiálnymi štartmi (musí byť uzavretý Zápis o stretnutí) okrem Akadémií a UTM. 
 
Počet klubov s nárokom na príspevok je 1298 s 37 658 hráčmi s minimálne 3 štartmi 
od 18.7.2020 do 15.12.2020 (bez Akadémií a ÚTM) s 276 285 štartmi v oficiálne uzatvorených 
Zápisoch o stretnutí jesennej časti oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021. 
Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je 12,27 € (informatívne suma na jeden štart 
hráča 1,67 €) Kompletné informácie nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2020-2021 
 
Čerpanie kreditov za rok 2020. 
Pre rok 2020 bolo podľa Zákona o športe k dispozícii pre amatérske kluby okrem klubov 
s Akadémiami a ÚTM celkom 1 660 361,04 €. 1 222 klubov vyčerpalo celkovo 1 654 014,36 € 
čo je viac ako 99,617%. Podrobné čerpanie aj s verejným výkazníctvom je na
https://podporamladeze.futbalsfz.sk  
 
PHM Čerpanie PHM na karty bude pozastavené  dňa 31.12.2020 o 15.00 hod. 
Možnosť ďalšieho čerpania prostriedkov bude až v novom roku po zúčtovaní.
Dátum spustenia čerpania Vám bude oznámený počas januára 2021. 

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk