Dnes oslavuje meniny Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor         Nedeľa, 23. september 2018

Vážení športoví priatelia


 

 

 Zmeny PF od 1.7.2018(140.9 kB)

 Rozpis súťaží ObFZ 2018-2019(1.5 MB)

 Rozpis súťaží ObFZ 2018-2019(1.8 MB)

Výzva na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

 

Termín na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je do 31. októbra 2018, zasielajte na

sekretar@obfzpb.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačená verzia Rozpisu súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 k dispozícii na sekretariáte ObFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matričné hodiny ObFZ Považská Bystrica :

 

denne od 13,00 do 16,00 hod. 

 

 

 Opätovne upozornujeme delegované osoby, ktoré ešte nedoručili všetky potrebné dokumenty (potvrdenie o návšteve školy, poberanie dôchodku a pod.) aby tak neodkladne urobili (odmeňovanie delegovaných osôb od súťažného ročníka 2018/2019).

 

sekretár ObFZ Považská Bystrica 

 

 

UPOZORNENIE NA SPLATNOSŤ ZBERNEJ FAKTÚRY ISSF

za 8/2018 - 10.9.2018

 

 Borčice 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 


Vážený klubový manažér, 

opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb 

vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30.11.2018. 

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu 

eshop.futbalsfz.sk , budete však presmerovaný na novú adresu. Prehľad pridelených kreditov 

podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese 

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

(informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme) Prehľad čerpania kreditov si viete 

kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

kde je kompletný prehľad čerpania kreditov. Skôr ako nás budete kontaktovať, 

prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop , hlavne 

však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a 

https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit 

 V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade 

nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) v pravo dole na https://futbalnet.shop  

Prajeme pekný deň.
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: ------------------------------ Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako 18 rokov v zmysle článku 20 RaPP je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého alebo obdobného pobytu hráča. Vzhľadom na veľké množstvo nedoriešených žiadostí o transfer hráča, ktorý nemá na detaile uvedenú adresu pristupuje matrika SFZ počínajúc dňom 20. 8. k zamietnutiu takýchto žiadostí. Po doplnení adresy má klub možnosť zadať novú žiadosť o transfer. Adresu na detaile hráča môže doplniť zákonný zástupca cez svoj účet. ------------------ 
Milan Sládkovič 

 


 

Oznam
 
Registračné preukazy člena SFZ na sekretariáte : 
 
Jaroslav Gašpárek, Samuel Balušík, Pavol Kapila, František Koleno, Jaroslav Zigo, František Kováč, Jaroslav Pecuš, Jakub Brnák
 
Žiadam o prevzatie na sekretariáte v matričných hodinách.
 
sekretár ObFZ Považská Bystrica 

 

  

 

Matrika ObFZ pre verejnosť

denne od 13,00 - 16,00 hod.

 

 

 

 

 

 Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Naliehavo žiadame Všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne)
aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka 
na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné 
prípady: a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom 
sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ),
nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť, b) ak majú platnú živnosť v oblasti 
činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom 
pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia 
platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe), c) ak podnikajú v činnosti 
športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je 
podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný 
register). Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez 
odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps 
procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis 
podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace. Ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom Ján Letko

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)

 SPORT KCP LOPTY(356 kB)

 Informácia poukazy SPORTIKA(16.7 kB)

 


 
Informácia k čerpaniu kreditov SFZ 

 

 

Od 11.9. 2018 je možné čerpať kredity aj cez partnera OBFZ Považská Bystrica spoločnosti SPORTIKA. Sportika má na eshope SFZ celý katalóg oblečenia vrátanie lôpt. V prípade ďalších informácií alebo čerpania kreditov cez túto spoločnosť kontaktujte

Ing. Michala Šinského

 

Kontakt:  0949/090 989


Email: sinsky@sportika.sk

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk