Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica         Štvrtok, 15. apríl 2021

Vážení športoví priatelia

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Fond na podporu športu dnes vyhlásil výzvu určenú pre amatérske 
športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady 
pandémie COVID-19. Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, 
je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia 
podmienky ustanovené výzvou. 
Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného 
aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú mať len kluby s minimálne 
desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20 tis. eur.
 
Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie. 
Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 
do 15. apríla 2021 priamo Fondu na podporu športu. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky 
podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: 
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy .“ 
 
Mária Berdisová 
vedúci oddelenia strategických projektov|Head of Strategic Projects Department 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia M: + 421 911 014 583 maria.berdisova@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usmernenie k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

  

 


 Manuál ObFZ - COVID 19(322.6 kB)

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 


Informácia pre kluby ohľadne tankovania: 
Po dohovore a spracovaní údajov ohľadne spustenia PHM kariet, budú aktivované spoločnosťou 
SLOVNAFT, v pondelok 15. februára po 12 hod. 

Branislav Jelok 
Obchodný manažér | Sales manager 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia Mob +421 (0)903 455 470 branislav.jelok@sfzmarketing.sk | www.futbalsfz.sk

 

Vážený klubový, tímový manažér,  
v utorok boli aktivované platby kreditom na https://futbalnet.shop pre rok 2021,  
čakalo sa na schválenie konferenciou SFZ (hlasovanie per rollam minulý týždeň) 
Podrobnosti nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/2021-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte 
 
Pekný deň a účelné použitie kreditov pre ROZVOJ MLÁDEŽE Vám prajem ... 
Veľa zdravia samozrejme..

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk