Dnes oslavuje meniny Urban zajtra Dušan         Piatok, 25. máj 2018

Vážení športoví priatelia


 Letní fotbalový kemp mládeže OFS Přerov 2018(139.8 kB)

 Vážený člen SFZ,

na základe FIFA Circular Letter číslo 1625 sa upravil 
FIFA Regulations for Status and Tranfer of Players. 
V tejto súvilosti bola vytvorená na úrovni SFZ 
pracovná skupina, ktorá pripravuje novelu 
Registračného a prestupového poriadku SFZ, 
kde zapracuje aj novinky vyplyvajúce z uvedeného 
predpisu FIFA.  V tejto súvislosti by sme si Vás dovolili
požiadať, ak máte akékoľvek pripomienky na zmenu
a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,
neváhajte ich adresovať na e-mailovú adresu
lukas.pitek@futbalsfz.sk, a to najneskôr v termíne do 
24. mája 2018 (švrtok) do 12:00 aj s krátkym odôvodnením.
 
S pozdravom  František Ferenc
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenenie jubilantov ObFZ 2018
 
Žiadame všetkých zástupcov klubov aby na sekretariát ObFZ nahlásili jubilantov, ktorí budú ocenení na konferencii resp. aktíve ObFZ 7/2018. 
 
sekretar@obfzpb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 


 


Dobrý deň, vážení rozhodcovia, 

chceli by sme Vás informovať, že od tohto momentu je možné 

"zápis o stretnutí" kedykoľvek priebežne ukladať v akomkoľvek stave. 

To znamená, že nepotrebujete mať vyplnené povinné polia pre 

priebežné uloženie, čo ale nevylučuje to, že bez týchto povinných polí 

ale nie je možné konečné "uzatvorenie zápisu", to ide len s vyplnenými 
povinnými poliami. 

 

  

 

Matrika ObFZ pre verejnosť

denne od 13,00 - 16,00 hod.

 

 

 

 

 

 Vážený člen,  
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Naliehavo žiadame Všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne)
aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka  
na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné 
prípady:  a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom 
sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ),
nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť, b) ak majú platnú živnosť v oblasti 
činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom 
pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia 
platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe), c) ak podnikajú v činnosti 
športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je 
podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný 
register).  Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez 
odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps 
procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis 
podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.  Ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom  Ján Letko

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)

 SPORT KCP LOPTY(356 kB)

 Informácia poukazy SPORTIKA(16.7 kB)

 

 

 

 Zľavový kupón 

 


poukaz na nákup pre futbalové kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ Považská Bystrica 


jednorazová zľavová poukážka v hodnote 500 € pre každé mládežnícke družstvo

 

k dispozícii na sekretariáte ObFZ od 21.2.2018.

 

Kluby, ktoré si ešte nevyzdvihli : 

 

 

 Sverepec, Domaniža, Mikušovce, Kolačín, FK Dubnica, Nová Dubnica, Ilava, Kvašov, Streženice, Lysá

 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk