Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš         Piatok, 19. júl 2024


Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážení kolegovia, 
chcem Vás informovať a upozorniť zároveň o aktuálne nastavenom systéme už v súlade 
so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov: 

Kedy je profil športového odborníka aktivny? 
Hrac - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny 
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny Agent - člensky poplatok = Aktívny 
Upozorňujeme na jednu vec, 
že niektorí rozhodcovia, pozorovatelia a delegáti nemajú predlžené licencie a teda 
NEBUDE možné ich uviesť do zápisu. 
Forma nahrávania delegovaných osôb je možné LEN cez delegačné listy!
Vážený klubový alebo tímový manažér, 
viacerí sa sťažujete že máte problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. 
Dňa 5.11.2020 som Vám zasielal kompletné info o zmenách v ISSF a dovoľujem si Vám toto 
info preposlať znovu, poprosím Vás BEZODKLADNE to začnite riešiť. 
Veľmi pekne ďakujem za pochopenie. 
Kompletný návod na použitie nájdete tu 
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
POVODNA SPRAVA Z 5.11.2020
SPRÁVA REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU" 
Vážený klubový manažér, 
na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám
 v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných 
všeobecne záväzných predpisov. 
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na 
sezónnej súpiske družstva v ISSF. 
Dôležité upozornenie: 6.11.2020 DO 10:00 VYMAŽEME VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH
A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE, AJ S ICH SÚHLASOM. 
OSOBY NANOVO AKTIVUJTE AŽ PO 10:00. 
Vyskúšať si to môžete aj hneď, a keď sa Vám to podarí a príde Vám aj schválenie, zajtra 
(6.11.2020) po 10:00 už len znovu nahráte osoby, súhlas sa zachová aj po premazaní existujúceho
 stavu. Opisovať tu návod uvedený nižšie nebudem, všetko bežne potrebné tam máte, ale 
upozorňujem na hlavný problém, ktorý Vás asi postihne a to je že mnohí tréneri nemajú aktívne 
kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné doručiť email s linkou na potvrdenie žiadosti od Vás 
aby Vám dali súhlas na nahratie do súpisky. 
Poprosím teda klubových manažérov aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov emailové 
adresy a bezodkladne ich poslali aj s registracnymi cislami osôb sekretárom podľa toho o akú 
súťaž sa jedná, konkrétne teda na svoje RFZ a ObFZ.  
Kluby patriace pod ÚLK a SFZ kontaktujte priamo p. Švihoríka na emailovej adrese michal.svihorik@futbalsfz.sk , 
on Vám obratom aktivuje trénerov vzhľadom na to že Fortuna liga sa hrá už tento víkend. 
p. Švihorík a sekretári RFZ a ObFZ doplnia emailové adresy k registračným číslam a aktivujú im 
osobné účty. Následne ak sa tréneri prihlásia do ISSF a zmenia si heslo stanú sa ich osobné kontá ISSF aktívne 
a bude ich môcť Klubový manažér znovu požiadať o súhlas na umiestnenie na súpisku družstva. 
Kompletný návod na použitie nájdete tu 
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk  
Prajem pekný deň a ďakujem za pochopenie a porozumenie.
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový/tímový manažér, dnes boli ekonomickým oddelením SFZ poukázané 
na klubové účty financie podľa schváleného spôsobu prerozdelenia členských 
príspevkov SFZ. 
 Komplexné info nájdete na https://futbalsfz.sk/clenske-prispevky-sfz-2021-2022/  
 
Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský futbalový zväz pripravil spolu so 
Slovenským olympijským a športovým výborom Deklaráciu slovenského športu 2023,
ktorá bola schválená dňa 26. mája 2023 na 64. valnom zhromaždení 
Slovenského olympijského a športového výboru. 
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste v prípade, ak sa s jej obsahom stotožnujete, 
podpísali Deklaráciu slovenského športu 2023 na nižšie uvedenom LINK-u a spoločne pomohli 
komunikovať naše spoločné ciele v rámci slovenského športu. 
Deklarácia slovenského športu 2023, kde je možné vyjadriť Váš súhlas s jej obsahom, 
je dostupná tu: https://www.olympic.sk/deklaracia 
 

Vážený člen, 
kredity tento rok, rozhodnutim konferencie SFZ, štartujú 1.4.2024, viac info na 
https://futbalsfz.sk/2024-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-4-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nadácia SFZ od roku 2022 spolupracuje so Školou Futbalu 
(OZ AKTIVITY PRO) 
v rámci projektu “Pomôžme spolu” a podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín a pomerov, 
aby tento kemp mohli absolvovať. Futbalový projekt ŠKOLA FUTBALU sa teší obľube detí 
po celom Slovensku, počas osemročného obdobia svojej existencie zorganizovalo letné 
futbalové kempy, do ktorých zavítalo celkovo viac ako 5000 detí vo veku 5 – 15 rokov.
 
O bohatý futbalový a spoločenský program pre chlapcov a dievčatá sa pravidelne stará 
stovka trénerov a animátoriek. Podľa ohlasov detí, resp. rodičov a mentorov detí, ktoré 
sa zúčastňujú kempov, chlapci a dievčatá zažívajú skutočné prázdniny snov. 
 
Ak aj ty poznáš niekoho zo sociálne znevýhodnených pomerov, neváhaj a posuň túto informáciu 
ďalej. Prihlásiť sa môžeš do 24.5.2024. 
Prihlásenie tu https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WpTWvFdaK0yeu9YnEq1LVYV0Qwz7rFtIpxMhOJcEnC9UOUNUTTFBNldDNlJFQkhDS0RFSk41QUUyWC4u
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

List prezidenta SFZ

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 10. MÁJA

kompletné znenie usmernenia nájdete tu:
 Farebne odlíšené zmeny nájdete v prílohe. 
 

 
 

Vážení kolegovia, priatelia rozvoja futbalu, 
medzi oprávnené výdavky na nákup za kredity na https://futbalnet.shop sú aktuálne zaradené 
aj športové sústredenia, tréningové kempy a tábory hráčov mládežníckych družstiev 
(ďalej len „sústredenia“), počas ktorých sa v rámci pobytu zabezpečuje športová príprava 
mládežníckych hráčov s cieľom zlepšiť ich športovú výkonnosť a výsledky. 
Sústredenia je nevyhnutné naceniť na 1 osobu/deň s podrobným popisom, čo je v cene 
pobytu zahrnuté. Ceny na 1 osobu/deň môžu byť diferencované v závislosti od toho, či ide o cenu 
za pobyt hráča, trénera, alebo iných osôb, ktorých prítomnosť na sústredení je nevyhnutná alebo 
priamo súvisí s plnením účelu a výkonom športovej činnosti – napr. pedagogický dozor, vedúci 
družstva, a pod. V cene pobytu môžu byť priamo zahrnuté len výdavky dopravu, ubytovanie, stravu, 
poistenie, prenájom športovej infraštruktúry, prenájom športového náradia a výdavky na 
regenerácia a rehabilitáciu. 
Z pridelených kreditov je možné uhrádzať náklady na sústredenia maximálne do výšky 
50 €/1 osobu/deň. 
Zvyšnú časť nákladov prevyšujúcu túto sumu si dopláca každý futbalový klub z vlastných zdrojov. 
Všetky tieto produkty budú povinne zaradené do novej kategórie "Sústredenia", ponuka bude 
doplnená v najbližšom čase.
 Ján Letko 
Vážený klubvý manažér, 
V novembri minulého roka sme Vás informovali o novej verzii videoarchívu, 
kde sa menil spôsob zadávania informácií k videu. 
Kedže mnohí ste to zabudli, posielam ešte raz 
návod na správny postup a upozornujem na filter TYP VIDEA !!! MUSÍTE VYBRAŤ SÚŤAŽNÉ !!! 
Preštudujte si prosím poriadne tento návod https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2 
poprípade informujte svojich Videotechnikov, ďakujeme. 

Matrika SFZ oznamuje cteným klubovým funkcionárom, 
že z technických príčin nebude možné dňa 31. 3. zadávať do TMS medzinárodné transfery 
zo zahraničia na Slovensko. Preto si dovoľujem požiadať, aby ste požadovanú dokumentáciu - 
kompletne vyplnený formulár a kópiu dokladu totožnosti hráča -
posielali mailom na adresy matrika@futbalsfz.sk alebo milan.sladkovic@futbalsfz.sk 
najneskôr 30. 3.2024.
____________________________________________________________
Vážený klubový manažér, tímový manažér, PHM limit na kreditnom eshope futbalnet.shop bol "zdvihnutý" 
na 300€ na jedno družstvo, ktoré má nárok na kredity.

Vážená futbalová rodina, 
s veľkým nadšením Vás oslovujeme s jedinečnou príležitosťou stať sa súčasťou najväčšieho 
futbalového podujatia, aké kedy Slovensko hostilo – Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, 
ktoré sa uskutočnia v júni 2025. Do úvodného výkopu zostáva už len necelých 13 mesiacov 
a organizačný výbor usilovne pracuje na prípravách tohto výnimočného podujatia. 
Sme presvedčení, že práve členovia vašich klubov môžu výrazne prispieť k hladkému priebehu 
turnaja a jeho nezabudnuteľnému úspechu. Preto vás informujeme o možnosti registrovať sa 
ako dobrovoľníci na tomto prestížnom podujatí, zažiť tak atmosféru medzinárodného futbalu 
a byť pri tom, keď sa píše história.  Výhody dobrovoľníckej činnosti: ·   
Staňte sa súčasťou niečoho väčšieho: Byť dobrovoľníkom na takomto významnom podujatí 
znamená byť súčasťou tímu, ktorý prispieva k úspešnému priebehu športového sviatku. 
Je to šanca byť pri tom, keď sa ukazujú a predvádzajú mladé futbalové talenty s vedomím, 
že aj vy ste dopomohli k tomuto úspechu. ·   
Získajte nezabudnuteľné skúsenosti: 
Ako dobrovoľníci budete mať možnosť nahliadnuť do zákulisia medzinárodného podujatia, 
spoznať nové spôsoby v organizácii veľkých podujatí, čo môže byť prínosné pre váš ďalší 
športový a osobný rozvoj. ·   
Nadviažte nové kontakty: 
Práca v tíme s ďalšími dobrovoľníkmi a kontakt s ostatnými profesionálmi z futbalového 
prostredia môže priniesť nové priateľstvá a cenné kontakty, či otvoriť dvere k novým 
príležitostiam v oblasti športu, ale aj mimo neho. ·   
Podporte športovú komunitu: Dobrovoľníctvo poskytuje možnosť prispieť k úspešnému 
priebehu podujatia a podporiť rozvoj športu na Slovensku. Je to možnosť ukázať, 
že športová komunita je silná a súdržná. ·   
Zažite atmosféru futbalového šampionátu: Je to príležitosť byť na miestach, kde sa odohrávajú 
tie najvzrušujúcejšie momenty turnaja a zažiť atmosféru na štadióne počas znenia výkrikov 
radosti zo skórovaných gólov. ·   Benefitný systém: Pre našich dobrovoľníkov pripravujeme 
zaujímavý benefitný systém o ktorom Vás budeme čoskoro informovať. 
Podmienky registrácie: Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto dovŕši vek min. 16 rokov 
v čase konania športového podujatia a chce svojou pomocou prispieť k hladkému priebehu 
futbalového šampionátu. Preto ak si myslíte, že poznáte človeka, ktorý vyhovuje týmto 
požiadavkám a mal by záujem byť súčasťou najväčšieho športového sviatku na Slovensku 
v roku 2025, prosím, prepošlite mu túto informáciu spolu s odkazom na vyplnenie formulára. 
Registrácia dobrovoľníkov a ďalšie informácie: Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť sa môžu 
registrovať prostredníctvom oficiálnej webovej stránky podujatia v časti „Dobrovoľníci“: 
https://under21.futbalsfz.sk/dobrovolnici/. 
Po úspešnej registrácii obdržíte informácie o ďalších krokoch prostredníctvom e-mailu. 
Veríme, že táto príležitosť zaujme vašich členov a že sa mnohí z nich rozhodnú prispieť k
úspechu Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Júliu Jančíkovú, 
Volunteers Managera na emailovej adrese julia.jancikova@sfzevent.sk 
tel. 0902139256. Ďakujeme Vám za váš čas a podporu. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, 
že spoločne prispejeme k nezabudnuteľnému futbalovému zážitku.Vážený klubový manažér, v krátkej dobe Vám budú navýšené kredity v eshope
(pokiaľ máte na ne nárok) z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva, 
viac informácií nájdete tu: 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
Taktiež Vám boli zo SFZ 31.7.2019 odoslané peniaze na Vaše účta z jarnej časti prerozdelenia 
členských poplatkov, viac info tu: https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2018-2019 
Vážený klubový manažér, 
pokiaľ vlastníte Slovnaft karty z futbalnet.shop, informujem Vás, 
že Slovnaft reaktivoval PHM karty, mali by byť už aktívne.  

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a problémov píšte 
prosím phm@futbalsfz.sk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk