Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Utorok, 27. február 2024

 

 

 

 

 

 

Registračný a prestupový poriadok platný od 8.6.2021

 

Článok 19 - Registračné obdobia 

 


(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

 

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

 

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

 

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

(3) Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia.

 

(13) Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa odseku 12 vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná. 


Informácia pre kluby ohľadne tankovania: 
Po dohovore a spracovaní údajov ohľadne spustenia PHM kariet, budú aktivované spoločnosťou 
SLOVNAFT, v pondelok 15. februára po 12 hod. 

Branislav Jelok 
Obchodný manažér | Sales manager 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia Mob +421 (0)903 455 470 branislav.jelok@sfzmarketing.sk | www.futbalsfz.sk
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
 
Vážené priateľky a vážení priatelia futbalu, 
Slovenský futbalový zväz v spolupráci s občianskym združením IPčko spustil projekt 
Ochrana detí vo futbale.  
Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú informovanosť v oblasti ochrany detí a zároveň v prípade 
potreby sprostredkovať odbornú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Občianske združenie IPčko sa 
dlhodobo venuje pomoci mladým ľuďom nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách.
 
Mladým ľudom pomáhajú nonstop bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu, e-mailu, 
videa aj telefónu, kde sa im osobne venujú odborníci s túžbou pomáhať. Práve odborná pomoc 
skúsených psychológov môže byť častokrát kľúčová pri riešení problémov mladých ľudí. 
Možnosť sa anonymne zdôveriť so svojím problémom môže využiť úplne každý. 
V prípade potreby môže futbalová mládež využiť chatovú poradňu www.ipcko.sk,  
telefonickú linku 0800 500 333, alebo e-mailovú adresu futbal@ipcko.sk. 
Všetky informácie o projekte spolu s kontaktnými informáciami nájdete na tomto odkaze :
 https://futbalsfz.sk/ochrana-deti-vo-futbale/. 
V rámci dokumentov okrem iného nájdete aj informačný plagát alebo pokyny pre trénerov. 
Tieto dokumenty si pre vlastnú potrebu môžete aj vytlačiť. 
Budeme radi ak sa informácia o tomto projekte bude šíriť ďalej, aj mimo futbalovej komunity 
a tieto informácie sa dostanú k všetkým, ktorí to môžu potrebovať.
 
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 

Informácie k prerozdeleniu členských poplatkov pre aktuálnu sezónu,
všetko potrebná nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2019-2020
 kde budem priebežne aj aktualizovať údaje. Informujte prosím o tomto aj Vašich ekonómov, 
aby sme sa vyhli zbytočným telefonátom na tému "čo sú to za peniaze". 
 
Ospravedňujeme sa Vám že je to neskôr ako ste boli predtým zvyknutí, 
ale riešili sme viacero reklamácií so sekretármi zväzov čo sa týka počtu mládežníckych družstiev, 
ktoré spĺňajú kritériá, a tiež sme počkali už aj na uzávierku roku 2019 v tejto oblasti 
(dobeh úhrad za december v novom roku cez mesačnú zbernú faktúru). 
 
Dobudúcna budeme prerozdelenie členských príspevkov určite posielať vždy koncom januára, 
aby nevznikali zbytočné problémy a reklamácie. Druhá časť prerozdelenia členských príspevkov 
bude zasielaná priamo na Vaše účty koncom mesiaca júl, po ukončení sezóny a záverečnom 
vyúčtovaní sezóny (sezóna štandardne končí vždy 30.6) 
 
Na záver Vás chcem ešte veľmi pekne poprosiť o kontrolu IBAN čísiel účtov, 
nakoľko by sme sa chceli vyhnúť reklamáciám aj v tomto smere. 
Pokiaľ máte aktuálne už iné IBAN číslo účtu, nahláste to prosím BEZODKLADNE na Váš zväz 
(najlepšie cez podanie na ŠTK elektronicky) a následne po zaregistrovaní zmien na Vašom zväze 
poprosím matrikárov/sekretárov, aby zasielali schválené zmeny na Helpdesk (p. Ferenc) 
(helpdesk@futbalnet.sk) na ďalšie spracovanie zmien v interných systémoch SFZ. 

Prajem pekný deň. 
 
P.S. Na základe tohoto zoznamu klubov a družstiev budú prerozdelené aj kredity 
do futbalnet.shop, viac informácií zašlem koncom februára. 
Kredity by ste mali mať k dispozícii začiatkom marca 2020. 
Samozrejme o tom budete informovaní. 
NADÁCIA SFZ opäť spúšťa projekt „Pomôžme spolu“ pripravený opäť pomáhať, 
napíšte nám váš príbeh! 
Viac na 
https://futbalsfz.sk/nadacia-sfz-projekt-pomozme-spolu-pripraveny-opat-pomahat-napiste-nam-vas-pribeh/  

Ján Letko  

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 

Vážený klubový manažér, 
v priebehu minulého a tohto týždňa obdržíte, resp. ste už obdržali, 
nové palivové karty. Vzhľadom na množstvo Vás poprosím o strpenie 
s aktiváciou týchto kariet, ktorá prebehne tento týždeň. 
Pôvodné limity kariet ostávajú zachované. 
Možnosť znovu dobitia kariet bude od budúceho týždňa. 

Ďakujem za pochopenie. S pozdravom 
Branislav Jelok Obchodný manažér | Sales manager

Informácia k vyhodnoteniu projektu EURÁ z EURA:
https://futbalsfz.sk/sfz-menoslov-uspesnych-uchadzacov-v-projekte-eura-z-eura-bude-zverejneny-5-aprila/ ------------------------------
 
 
ŠTK SFZ v spolupráci s ORS SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k 
Súťažnému poriadku futbalu a Rozpisu súťaží SFZ, v teímine do 30.4.2022 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

Podnet musi byť v členení :
1) článok, ku ktoremu je podnet podaný;
2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;
3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.
 
Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
 

SPRÁVA REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU" 
Vážený klubový manažér,
na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám 
v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných 
všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, 
ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. 
Dôležité upozornenie:
ZAJTRA, 6.11.2020 DO 10:00 VYMAŽEME VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH A 
BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE, AJ S ICH SÚHLASOM. 
OSOBY NANOVO AKTIVUJTE AŽ PO 10:00. 
Vyskúšať si to môžete aj hneď, a keď sa Vám to podarí
 a príde Vám aj schválenie, zajtra (6.11.2020) po 10:00 už len znovu nahráte osoby, súhlas sa 
zachová aj po premazaní existujúceho stavu. Opisovať tu návod uvedený nižšie nebudem, 
všetko bežne potrebné tam máte, ale upozornňujem na hlavný problém, ktorý Vás asi postihne 
a to je že mnohí tréneri nemajú aktívne kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné doručiť 
email s linkou na potvrdenie žiadosti od Vás aby Vám dali súhlas na nahratie do súpisky. 
 
Poprosím teda klubových manažérov aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov emailové 
adresy a bezodkladne ich poslali aj s registracnymi cislami osôb sekretárom podľa toho o akú 
súťaž sa jedná, konkrétne teda na svoje RFZ a ObFZ.  
Kluby patriace pod ÚLK a SFZ kontaktujte priamo p. Švihoríka na emailovej 
adrese michal.svihorik@futbalsfz.sk , on Vám obratom aktivuje trénerov vzhľadom na to že 
Fortuna liga sa hrá už tento víkend. p. Švihorík a sekretári RFZ a ObFZ doplnia emailové adresy 
k registračným číslam a aktivujú im osobné účty. Následne ak sa tréneri prihlásia do ISSF 
a zmenia si heslo stanú sa ich osobné kontá ISSF aktívne a bude ich môcť Klubový manažér 
znovu požiadať o súhlas na umiestnenie na súpisku družstva. 
 
Kompletný návod na použitie nájdete tu 
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk  
Prajem pekný deň a ďakujem za pochopenie a porozumenie.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Vážený klubový manažér, 
4.3.2020 boli aktivované kredity v eshope s obmedzením pre niektoré kluby, 
ktoré nesplnili povinnosť registrácie v registri MNO. Kluby bez registrácie v MNO majú 
síce nárok na kredity, ale pokiaľ si nesplnia podmienku registrácie, nebudú ich môcť čerpať. 
Prihláška do registra MNO je v ISSF v Elektronickej podateľni, formulár 
"Register MNO - pridanie štatutára". V prílohe zasielam kompletný zoznam klubov s pridelenými 
kreditmi aj s vyznačenými klubmi bez registrácie v MNO. Ak ste klub, ktorý bude ešte len robiť 
registráciu v MNO, po vygenerovaní tlačiva v ISSF a odoslaní na Ministerstvo vnútra SR si overte 
o niekoľko dní na http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx či už máte zapísaného alebo 
aktualizovaného štatutára a následne nás kontaktujte cez formulár Pomoc tu v ISSF s informáciou 
že ste si splnili povinnosť. Po preverení skutočností Vám aktivujeme kredity. 
 
Prehľad čerpania kreditov samozrejme môžete sledovať nielen priamo na 
https://futbalnet.shop po prihlásení v osobnom konte (kliknite na svoje meno v pravo hore po 
prihlásení do eshopu), ale aj na adrese https://podporamladeze.futbalsfz.sk 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: ------------------------------ Dobrý deň, dnes sme do ISSF nasadili novu funkcionalitu docasna registracia a el. registracne preukazy. Peter Kačinec ------------------------------  S pozdravom Peter Kačinec ISSF Helpdesk(pomoc): peter.kacinec@futbalsfz.sk 
Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
 Priatelia, 
v prílohe máte zoznam klubov a družstiev pre prerozdelenie 
členských prispevkov a kreditov na rok 2020. 
 
Poprosim Vas o kontrolu a nahlásenie chýb, najneskôr 
do pondelka 16.12.2019 12:00 
Ďakujem. 
P.S. potom neprijímam žiadne reklamácie.
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na poskytnutie 
finančných prostriedkov – Reštart po korone, ktorú nájdete na tomto linku ..... 
Zároveň Vám zasielam v samostatnom súbore text výzvy na ďalšie využitie. 

V prípade záujmu o podanie žiadosti je nevyhnutné dodržať termín na podanie 
žiadostí do 15.7.2020. 
 
Mária Berdisová vedúci oddelenia strategických projektov
|Head of Strategic Projects Department Slovenský futbalový zväz | 
Slovak Football Association Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia M: + 421 911 014 583 maria.berdisova@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
Vážený klubový manažér,
práve bola spustená možnosť automatickej
úhrady delegovaných osôb z kreditov, 
Celý návod nájdete tu 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na helpdesk@futbalnet.sk 

Vážení členovia SFZ,
nakoľko v zmysle nového Zákona o športe č.440/2015 Z.z. je každý člen SFZ (fyzická a právnicka 
osoba) povinný, pre každý súťažný ročník, mať uhradený členský poplatok. V zmysle tohto zákona 
sme museli pristúpiť k obmedzeniu používania systému ISSF pre používateľov, ktorí tento členský 
poplatok nemajú uhradený. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom - je nutné tento 
poplatok vygenerovať a následne uhradiť faktúru. V prípade právnických osôb (klubov a iných 
organizácií) musí vygenerovať poplatok ich zástupca (napríklad klubový manažér pre klub, 
matrikár zväzu pre zväz - nie tímový manažér). Členské poplatky pre osoby (hráči, tréneri, 
rozhodcovia, delegáti, sprostredkovatelia, ekonomómovia zväzu, tajomníci, administrátori, 
delegátori, členovia komisie) si musia tento poplatok vystavovať za svoju osobu.
 
Systém je nastavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás 
na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť. 

Návod: https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 
 
Prajeme príjemný zvyšok dňa.
 
S pozdravom František Ferenc ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, 
do futbalnet.shop sme Vám aktivovali kredity 
pre rok 2019, môzete ich odtreaz používať po celý rok. 
Pozorne si prosím prečítajte všetky potrebné informácie na adrese 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
 

Vážený klubový manažér, 
chcel by som Vás informovať, že reklamácie k prerozdeleniu kreditov do futbalnet.shop treba 
primárne riešiť s Vašim matričným zväzom a následne sekretár príslušného zväzu kontaktuje SFZ do 
MAXIMÁLNE 31.3.2019. Po tomto termíne už reklamácie neprijímame.

Konferenciou SFZ schválené podmienky sú nasledovné: “Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € 
bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 
súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú v ISSF uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali 
jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. 

Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.” 
Všetky informácie ku kreditom
na rok 2019 nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
Ďakujem za pochopenie, prajem pekný deň. 
S pozdravom Ján Letko 
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, práve bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete tu https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na
 helpdesk@futbalnet.sk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Nové palivové karty zatiaľ neboli aktivované lebo vykazovali chybovosť na strane spoločnosti Slovnaft. 
Budú nahradené novými, ktoré sú už vyrobené a budú sa distribuovať v priebehu budúceho týždňa. 

Limit na karte ostáva zachovaný. Pin kód ku každej karte bude v obálke ktora Vám bude doručená.  
V platnosti ostávajú karty od BARREL 1 až BARREL 40 ktoré už boli doručené a aktivované.  

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. 
Poprosíme Vás vyčerpať PHM karty do konca roka čo najviac, aby sa prenášalo čo najmenej do 
nového roka.
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk