Dnes oslavuje meniny Tichomír zajtra Filip         Štvrtok, 22. august 2019

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 14 zo dňa 18. októbra 2018

Ospravedlnení: 

20.10. - M. Mihálik; 20.10. aj 21.10. - Orálek, Mrocek, Kapila; 21.10. do 13,00 hod. - Proč, Ďuriš;

soboty do konca jesennej časti - Hriadel; soboty a pracovné dni - Migát, Mako; do konca jesennej časti - M. Pecuš, Brundza; do konca ročníka 2018/2019 - Folučka.

 

Pochvaly na R doručené cez ISSF:

TJ Štart Tuchyňa na R Gago, Sklenár v MFS Sportika 6. ligy, 11. kola, Bolešov - Tuchyňa.

 

1, KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45. min pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste) !

 

2, Doporučujeme R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR príp. DZ a vzájomne sa informovali o mieste a UHČ stretnutia.

 

3, KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, videotechnik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, R je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

 

4, KR berie na vedomie informáciu od R Orálka ohľadom jeho neúčasti na MFS dňa 14.10.2018 z dôvodu návštevy LSPP, bez prijatia ďaľších opatrení.

 

5, Z dôvodu nízkeho počtu rozhodcov žiadame všetky futbalové kluby, funkcionárov, hráčov, rozhodcov a ostatných priaznivcov futbalu o súčinnosť pri získavaní nových záujemcov o rozhodcovskú činnosť. Ich zaškolenie zabezpečí KR. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na doleuvedené mailové adresy prípadne volať na sekretariát ObFZ: 0915 764 565. 

 

6, Žiadame R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán MFS podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú. 

  

7, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy: 

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie: 10 dní pred MFS 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!  

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 25.10.2018. 

 

                                                                         Ing. Peter Kvaššay

                                                                                  predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk