Dnes oslavuje meniny Tichomír zajtra Filip         Štvrtok, 22. august 2019

Komisia delegátov

Úradná správa č.: 4 zo dňa 08. septembra 2010

1.) Upozorňujeme DZ v prípade nedodržania SP ako i RS sú povinní vypísať

     tlačivo o nedostatkoch v stretnutí. Týka sa to i prípadov vykázania trénera, VD 

     prípadne člena realizačného tímu z lavičky. v tlačive sú uvedené osoby zodpovedné

     za organizáciu stretnutia, ktoré to majú podpísať. V prípade, že toto tlačivo

     odmietnu podpísať, DZ napíše : odmietli podpísať.

 

2.) Na základe ospravedlnenia z letného doškoľovacieho seminára DZ predvolávame

     na komisiu DZ na 16.9.2010 o 16,00 hod. Turčana, Loužeckého a Hantáka.

 

3.) Kontrolou bolo zistené, že nie všetky FO dodržujú predpísané počty usporiadateľov

     ako i nie všetci používajú rozlišovacie vesty.

 

4.) Znovu upozorňujeme DZ na povinnosť dostaviť sa na stretnutie 45 minút pred 

     začiatkom stretnutia. Po stretnutí odchádza DZ spolu s rozhodcami.

 

5.) Ospravedlnenie R. Hantáka na 19.9.2010 a D. Slováka 18.-19.9.2010 berieme

     na vedomie.

 

 

                                                                           Eduard Chalmoviansky

                                                                               predseda KRúDZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk