Dnes oslavuje meniny Prokop zajtra je Sviatok sv. Cyrila a Metoda         Sobota, 04. júl 2020

Komisia delegátov


správa č.: 606. októbra 2010

1.) Znovu sa vyskytujú vysoké číselné hodnotenia výkonov R, ktoré nezodpovedajú tomu, čo odviedli na hracej ploche. 2.) Pri napomínaných a vylúčených hrá...


správa č.: 516. septembra 2010

1.) Upozorňujeme DZ, že v prípade nepredloženia zápisu a registračných preukazov 30 minút pred začiatkom stretnutia, to uvedie v správe DZ. 2.) Ospravedlnenie p. Slováka na nedelegovanie 25.-2...


správa č.: 408. septembra 2010

1.) Upozorňujeme DZ v prípade nedodržania SP ako i RS sú povinní vypísať tlačivo o nedostatkoch v stretnutí. Týka sa to i prípadov vykázania trénera, VD prípa...


správa č.: 325. augusta 2010

1.) Aj napriek upozorneniam sa stále vyskytujú nedostatky v Správach DZ zo stretnutia a to hlavne : - vyhodnotenie výkonov rozhodcov uvádzať v bode 8 - Úroveň rozhodovania a NIE v b...


správa č.: 219. augusta 2010

1.) DZ sú povinní sledovať ÚS všetkých odborných komisií. 2.) V správe delegáta je potrebné uviesť : zberačov lôpt v 1. triede, označenie usporiadateľov rozl...


správa č.: 113. júla 2010

1.) ZARADENIE DZ PRE SÚťAžNÝ ROčNÍK 2010/2011 : SFZ - Eduard Chalmoviansky ZSFZ - Jozef Jurena, Karol Janas, Dušan Mičúch, Jaroslav Blanárik, Kamil Španihel, Tibo...


správa č.: 930. júna 2010

1.) Ospravedlnenie DZ Hantáka R. na 31.7. a 1.8.2010 berieme na vedomie. 2.) Letný seminár DZ pôsobiacich v súťažiach ObFZ Pov. Bystrica sa uskutoční dňa 28.7.2010 o 16,30 hod. v Športove...


správa č.: 826. mája 2010

1.) Upozorňujeme DZ, že sa vyskytli oneskorené príchody rozhodcov na stretnutie, v takom prípade je to nutné uviesť v správe DZ. 2.) V prípade, že rozhodca má slabý pohyb a nedost...


správa č.: 705. mája 2010

1.) Z dôvodu spresnenia evidencie ako i prípravy nominačných listín pre budúci ročník žiadame DZ ObFZ a ZsFZ o zaslanie evidenčného listu delegáta do 13.5.2010. 2.) Opakovan...


správa č.: 628. apríla 2010

1.) Upozorňujeme DZ na navrátenie evidenčných listov DZ do 7.5.2010. 2.) KDZ navrhuje na postup do ZsFZ pp. Turčana a Vánika. 3.) Znovu sa vyskytujú nedostatky v bode 1. - aplikácia pravidiel a náv&au...


správa č.: 507. apríla 2010

1.) KDZ upozorňuje DZ, že v druhom jarnom kole sa vyskytli nasledovné nedostatky : a) výstroj usporiadateľskej služby (vesty s označením je treba uvádzať) b) funkčnosť podávačov lôpt 2....


správa č.: 405. novembra 2009

1.) Napriek upozorneniu sa v posledných kolách vyskytli nasledovné nedostatky : a) Nesprávne uvedenie a zdôvodnenie začiatku stretnutia b) Nesprávne uvedenie napomínaného hrá...


správa č.: 308. októbra 2009

1.) Upozorňujeme DZ na dôsledné vyhodnotenie stretnutia s rozhodcami ako i na kontrolu udelených osobných trestov. 2.) Naďalej platí povinnosť uvádzať používanie rozlišovacích vie...


správa č.: 217. septembra 2009

1.) Ospravedlnenie R. Hantáka ohľadom nedelegovania na 27.9.2009 - nedeľa - berieme na vedomie. 2.) Upozorňujeme DZ na uvádzanie nutnosti aby usporiadatelia mali rozlišovacie vesty. Obdobne u 1. triedy aby boli zberači l&...


správa č.: 121. augusta 2009

1.) Prípis FK Horovce berieme na vedomie 2.) Ospravedlnenie p. Turčana na 30.8.2009 berieme na vedomie 3.) Ospravedlnenie p. Pribila na 30.8.2009 berieme na vedomie 4.) Zmena tel.č. Brundza Jaroslav : 0902/595 551 5.) Upozorňujeme ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk