Dnes oslavuje meniny Norbert zajtra Róbert         Utorok, 06. jún 2023

Matričná komisia


správa č.: 1122. septembra 2016

VÁžENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA, DOVOľUJEME SI UPOZORNIť VÁS, že v zmysle _RAPP čLÁNOK 19 ODSEK 2 SA LETNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE KONčÍ DňOM 30. SEPTEMBER. _ Žiadosti o prestup s obmedzen&ia...


správa č.: 1010. septembra 2016

Vážení členovia SFZ, Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 5.9.2016 bolo prijaté nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Uvedený pori...


správa č.: 906. septembra 2016

_MATRIKA OBFZ UPOZORňUJE KLUBY _ ABY SA V PRÍPADE _ODSTUPNÉHO ZA AMATÉRA RIADILI čL. 37 RAPP - __VIď TABUľKU NA STR. 38 A 39 RAPP_ A NEZAMIEňALI SI JU S TABUľKOU V čL. 11 ODSTUPNÉ ZA TRANSFER AMATÉRA NA STR. ...


správa č.: 821. júna 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach ObFZ Považská Bystrica, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto d&...


správa č.: 703. júna 2016

Registracny a prestupovy poriadok SFZ prerokoval a schvalil vykonny vybor SFZ dna 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej su uvedene konkretne zmeny najdete na tychto linkoch: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislat...


správa č.: 613. apríla 2016

Informácie ohľadom pripomienkovania Registračného a prestupového poriadku SFZ nájdete na tomto linku: https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-moz...


správa č.: 505. apríla 2016

V PRÍPADE POTREBY ZMENY FAKTURAčNÝCH ÚDAJOV KLUBU(IBAN,fakturačná adresa) a ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU KLUBU je v prvom rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmen...


správa č.: 406. marca 2016

_UPOZORNENIE NA čL. 19 REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ_ (2) ŽIADOSť O TRANSFER AMATÉRA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH A) OD 01.07. DO 30.09. KALENDÁRNEHO ROKA (LETNÉ REGIS...


správa č.: 301. februára 2016

1. Každý používateľ ISSF (hráč, rozhodca, delegát...) si dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a telefónny kontakt, ale aj to, či má byť fo...


správa č.: 204. augusta 2015

1. DÔRAZNE UPOZORňUJEME NA PREDPIS SYSTÉMU ISSF ohľadom vkladania fotografií na nové RP resp. základnú registráciu. Fotografie na registračné preukazy SFZ do ISSF majú byť v prime...


správa č.: 114. júla 2015

_POVINNOSTI HRÁčOV A KLUBOV PRI MEDZINÁRODNÝCH TRANSFEROCH _ HRÁč, O KTORÉHO UVOľNENIE POžIADAL INÝ NÁRODNÝ ZVÄZ, JE POVINNÝ VYPLNIť FORMULÁR "Žiadosť o transfer hr&aac...


správa č.: 811. júna 2015

_INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA SEKRETÁROV, MATRIKÁROV A PREDSEDOV ŠTK, NITRA, 29.5.2015_ Prezentácia oddelenia riadenia súťaží SFZ [1] Prezentácia Registračného a prestupov&eacu...


správa č.: 716. marca 2015

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&...


správa č.: 603. marca 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že VV SFZ schválil dňa 10.2.2015 Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorý nadobudne účinnosť 15.6.2015 (okrem článku 40, ktorý je účinný...


správa č.: 520. februára 2015

Nový registračný a prestupový poriadok na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novy-registracny-a-prestupovy-poriadok.html [1] Links: ------ [1] http://www.fu...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk