Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Matričná komisia


správa č.: 821. júna 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach ObFZ Považská Bystrica, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto d&...


správa č.: 703. júna 2016

Registracny a prestupovy poriadok SFZ prerokoval a schvalil vykonny vybor SFZ dna 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej su uvedene konkretne zmeny najdete na tychto linkoch: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislat...


správa č.: 613. apríla 2016

Informácie ohľadom pripomienkovania Registračného a prestupového poriadku SFZ nájdete na tomto linku: https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-moz...


správa č.: 505. apríla 2016

V PRÍPADE POTREBY ZMENY FAKTURAčNÝCH ÚDAJOV KLUBU(IBAN,fakturačná adresa) a ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU KLUBU je v prvom rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmen...


správa č.: 406. marca 2016

_UPOZORNENIE NA čL. 19 REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ_ (2) ŽIADOSť O TRANSFER AMATÉRA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH A) OD 01.07. DO 30.09. KALENDÁRNEHO ROKA (LETNÉ REGIS...


správa č.: 301. februára 2016

1. Každý používateľ ISSF (hráč, rozhodca, delegát...) si dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a telefónny kontakt, ale aj to, či má byť fo...


správa č.: 204. augusta 2015

1. DÔRAZNE UPOZORňUJEME NA PREDPIS SYSTÉMU ISSF ohľadom vkladania fotografií na nové RP resp. základnú registráciu. Fotografie na registračné preukazy SFZ do ISSF majú byť v prime...


správa č.: 114. júla 2015

_POVINNOSTI HRÁčOV A KLUBOV PRI MEDZINÁRODNÝCH TRANSFEROCH _ HRÁč, O KTORÉHO UVOľNENIE POžIADAL INÝ NÁRODNÝ ZVÄZ, JE POVINNÝ VYPLNIť FORMULÁR "Žiadosť o transfer hr&aac...


správa č.: 811. júna 2015

_INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA SEKRETÁROV, MATRIKÁROV A PREDSEDOV ŠTK, NITRA, 29.5.2015_ Prezentácia oddelenia riadenia súťaží SFZ [1] Prezentácia Registračného a prestupov&eacu...


správa č.: 716. marca 2015

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&...


správa č.: 603. marca 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že VV SFZ schválil dňa 10.2.2015 Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorý nadobudne účinnosť 15.6.2015 (okrem článku 40, ktorý je účinný...


správa č.: 520. februára 2015

Nový registračný a prestupový poriadok na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novy-registracny-a-prestupovy-poriadok.html [1] Links: ------ [1] http://www.fu...


správa č.: 421. novembra 2014

VÁžENÍ ZÁSTUPCOVIA KLUBOV, 6.10.2014 sme Vás upozornili na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto NEUHR&AACUTE...


správa č.: 319. septembra 2014

DRUHÉ KOLO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU NOVÉHO REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU Viac informácií nájdete na http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/dr...


správa č.: 217. júla 2014

Upozornenie matriky SFZ všetkým klubom Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektor&eac...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk