Dnes oslavuje meniny Bibiána zajtra Oldrich         Streda, 02. december 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 20 zo dňa 14. augusta 2008

 

               Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ dňa 31.7.2008

Prítomní : Chalmovianský, Mičúch, Svitek, Magdík, Puček, Blanárik, M.Sluk,Jurena.

Ospravedl. : Slovák, J.Panák.

 

 1. DK ObFZ zastavuje činnosť dňom 31.7.2008 nasledovným FK : H.Breznica,

     Lysá, Nosice, D.Kočkovce, Praznov, Bolešov, Tunežice, D.Breznica, Udiča,

     K.Podhradie, Trstie, „ž" Borčice.

 

 2.Predseda ŠTK ObFZ p.Michal Sluk informoval o pripravenosti súť.ročníka 2008/09

    po stránke ŠTK o stave hracích plôch a sociálnych zariadení u sledovaných FK :

    Lúky, D.Maríková.

 

 3. Predseda KM ObFZ p.Jurena informoval o pripravenosti mládež.súťaží v ročníku

     2008/09.

 

 4. VV ObFZ schvaľuje p. Jozefa Jurenu za predsedu KM ObFZ za odstúpivšieho

     p.Tomáša Pučkovicu.

 

 5. VV ObFZ poveruje p.Martina Panáka vedením Matričnej Komisie ObFZ a zároveň

     poveruje p.Dušana Mičúcha zastupovaním počas jeho zákonitej dovolenky.

 

 6. Preveriť zaplatenie príspevku od ZsFZ vo výške 7500,- Sk či sú na účte ObFZ.

 

 7. p.Svitek informoval o hospodárení ObFZ za 1- 6 mesiac 2008.

 

 8. VV ukladá p.Svitekovy predložiť smernicu o vedení pokladne na schválenie VV.

     T : najbližší VV.

 

 9. VV schvaľuje ročnú odmenu  správcovi webstránky ObFZ za vedenie tejto

     stránky v týždennej aktualizácií za súť.ročník 2008/09.

 

10. Nesplnenie úlohy p.Pavol Puček (teplákové súpravy pre výber žiakov ObFZ),

      poveruje VV p.Vladimíra Sviteka.

      T : august 2008.

 

                                                                                zapísal p.Mičúch Dušan.

                                                                                 

 

 

 

 

      Chalmoviansky Eduard                                                     Panák Martin

        predseda ObFZ                                                               sekretár ObFZ

                                                                                   

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk