Dnes oslavuje meniny Iveta zajtra Viliam         Pondelok, 27. máj 2019

Vážení športoví priatelia


 Nominácia PPT 2019, Ladce2(41.8 kB)

 Pozvánka na stretnutie s OFS Přerov 2019(942.4 kB)

 

 


 

 

 

 

 

 

ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ na dodržiavanie SÚŤAŽNÉHO PORIADKU  článku 41 -

Súpiska družstva: 

 

a)  Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov
      v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska
      dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených
      v zápise o stretnutí. Ak je v rozpise súťaže uvedená výnimka z povinného
      použitia ISSF, klub je povinný vyplniť súpisku v súlade s týmto poriadkom
      a rozpisom súťaže.
b)  Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu 
     podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci
     orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej
     prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu
     orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

SÚŤAŽNÉHO PORIADKU článku 50 - Zdravotná spôsobilosť:

 

c)  Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce
     jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto
     doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola
     vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho
     hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho
     spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej
     prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára
     zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
d)  Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej
     kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii dorastu dorastový
     lekár, vo vekovej kategórii mužov praktický lekár, ak rozpis súťaže ohľadom
     vekovej kategórie mužov neustanovuje telovýchovného lekára. Ak ide
     o hráča republikovej súťaže akejkoľvek vekovej kategórie, alebo
     o reprezentanta Slovenskej republiky akejkoľvek vekovej kategórie klubu,
     ktorý nie je účastníkom republikovej súťaže, potvrdenie podľa odseku 1
     môže vystaviť len telovýchovný lekár. Ustanovenie tohto odseku
     sa primerane vzťahuje aj na vekové kategórie ženského futbalu.
e)  Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej
     súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské súťaže
     podľa čl. 28 ods. 1 písm. c) až e) a čl. 30 ods. 1 písm. c) a d) hrané turnajovým
     spôsobom a súťaže podľa čl. 32 a 33 ustanoviť najvyšší počet stretnutí
     odohraných hráčom v jeden deň inak.
     RS/B   2018/2019
f)  3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, že nie sú poistení,
             odporúča sa vo vlastnom záujme poistiť.                                                       


g)  3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na vlastnú
                 zodpovednosť

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Vážený klubový manažér,
práve bola spustená možnosť automatickej
úhrady delegovaných osôb z kreditov, 
Celý návod nájdete tu 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na helpdesk@futbalnet.sk 

Vážení členovia SFZ,
nakoľko v zmysle nového Zákona o športe č.440/2015 Z.z. je každý člen SFZ (fyzická a právnicka 
osoba) povinný, pre každý súťažný ročník, mať uhradený členský poplatok. V zmysle tohto zákona 
sme museli pristúpiť k obmedzeniu používania systému ISSF pre používateľov, ktorí tento členský 
poplatok nemajú uhradený. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom - je nutné tento 
poplatok vygenerovať a následne uhradiť faktúru. V prípade právnických osôb (klubov a iných 
organizácií) musí vygenerovať poplatok ich zástupca (napríklad klubový manažér pre klub, 
matrikár zväzu pre zväz - nie tímový manažér). Členské poplatky pre osoby (hráči, tréneri, 
rozhodcovia, delegáti, sprostredkovatelia, ekonomómovia zväzu, tajomníci, administrátori, 
delegátori, členovia komisie) si musia tento poplatok vystavovať za svoju osobu.
 
Systém je nastavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás 
na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť. 

Návod: https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 
 
Prajeme príjemný zvyšok dňa.
 
S pozdravom František Ferenc ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, 
do futbalnet.shop sme Vám aktivovali kredity 
pre rok 2019, môzete ich odtreaz používať po celý rok. 
Pozorne si prosím prečítajte všetky potrebné informácie na adrese 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
 

Vážený klubový manažér, 
chcel by som Vás informovať, že reklamácie k prerozdeleniu kreditov do futbalnet.shop treba 
primárne riešiť s Vašim matričným zväzom a následne sekretár príslušného zväzu kontaktuje SFZ do 
MAXIMÁLNE 31.3.2019. Po tomto termíne už reklamácie neprijímame.

Konferenciou SFZ schválené podmienky sú nasledovné: “Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € 
bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 
súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú v ISSF uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali 
jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. 

Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.” 
Všetky informácie ku kreditom
na rok 2019 nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
Ďakujem za pochopenie, prajem pekný deň. 
S pozdravom Ján Letko 
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, práve bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete tu https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na
 helpdesk@futbalnet.sk 

 

http://sonna.com.ua


 
 
 
 
Dajme spolu gól - projekt 2019 
 
 

 

                                    

 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)

 Informácia poukazy SPORTIKA(22.1 kB)

 


 
Informácia k čerpaniu kreditov SFZ 

 

 

Od 11.9. 2018 je možné čerpať kredity aj cez partnera OBFZ Považská Bystrica spoločnosti SPORTIKA. Sportika má na eshope SFZ celý katalóg oblečenia vrátanie lôpt. V prípade ďalších informácií alebo čerpania kreditov cez túto spoločnosť kontaktujte

Ing. Michala Šinského

 

Kontakt:  0949/090 989


Email: sinsky@sportika.sk

 

 

Zľavový poukaz 2019  v hodnote 500€ za 200€ k dispozícii na sekretariáte ObFZ

od 16.5.2019

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk