Dnes oslavuje meniny Norbert zajtra Róbert         Utorok, 06. jún 2023

 

 

Platby FO, FK za delegované osoby ObFZ

Pri každej  splátke za DO - je nutné dodržať :

 

Suma = celková cena na faktúre : príklad 365 - 351,94 = 13,06 - teda 13,06 €

 

Variabilný symbol = číslo faktúry : príklad TJ Partizán Vrchteplá = 96

 

Do poznámky : názov TJ príklad : Vrchteplá (príliš dlhé názvy komplikujú identidikáciu platby )

 

Výpočet splátky  :

 

   zálohy podľa platnej tabuľky v RS ObFZ (str.12) podľa prihlásených družstiev

- zostatok na účte podľa posledného vyúčtovania

- splátky podľa RS ObFZ

= konečná suma

 

Faktúry sú rozposielané klubom elektronickou poštou. Originály osobne na sekretariáte ObFZ.

 

Klubom, ktoré mali vyššie zostatky ako je splátka neboli vystavené faktúry.

 

Pre viac informácií volajte na sekretariát ObFZ.

 

tel. 042/432 2662, 0915/764 565

                                              

 


 Príspevky 2018(13.4 kB)

 

 

OZNAM SEKRETÁRA ObFZ - zberné faktúry

 

Sekretár ObFZ oznamuje všetkým klubom, že ObFZ Považská Bystricadňom 15.8.2013 prešiel na systém zberných faktúr SFZ.

 

Zberné faktúry sa vzťahujú na platby týkajúce sa ŠTK, DK, KR a MATRIKY.

 

 Nevzťahujú sa na štartovné, zálohové platby delegovaných osôb a podania na výkonný výbor ObFZ.

 

 V prípade nejasností kontaktujte sekretára ObFZ - 0915/764 565.

 

Viera Petríková

sekretár ObFZ

 

 

 

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ 2016


 Mesačný výkaz o činnosti DO(15.6 kB)

 Mesačný výkaz o činnosti - VZOR(16.2 kB)

Mimoriadny oznam sekretariátu ZsFZ - čerpanie kreditov !!!
 
Vážený klubový manažér,
blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chcel veľmi pekne poprosiť,
aby ste minuli DO 30.11.2018 MAXIMUM kreditu. Vsetky informácie kto má nárok, koľko má 
nárok a podobne nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit 
robíte na https://futbalnet.shop
Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop  V prípade technických problémov nás 

kontaktujte na helpdesk@futbalnet.sk   
Ďakujeme, prajeme príjemné nakupovanie.
S pozdravom  Ján Letko  ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 
  
Vážený klubový manažér, 
 vzhľadom na to že evidujeme viaceré žiadosti o predĺženie dátumu
 vyčerpania kreditov vo https://futbalnet.shop z dôvodu možnosti uhradiť náklady 
za delegované osoby mládežníckych družstiev sa predlžuje možnosť čerpať kredity 
do 7.12.2018 (vrátane).

Prajem pekný deň. 
 S pozdravom  Ján Letko  
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 

Delegované osoby pre súťažný ročník 2018/2019

 


Na základe rozhodnutia VV ObFZ o zmene systému odmeňovania delegovaných osôb od nového súťažného ročníka 2018/2019 je potrebné 

osobne podpísať dohodu o pracovnej činnosti, oboznámenie so spracovaním osobných údajov, uhradiť členský poplatok SFZ pre nový súťažný ročník a v prípade potreby požiadať o nový RP SFZ. 

 

Oznámenie a čestné vyhlásenie /odvodová úľava - študenti/"  musia byť doručené na ObFZ najneskôr v piatok pred prvým stretnutím na ktoré sú delegovaní.


Potvrdenie o štúdiu je nevyhnutné na uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta  a bez neho je neplatné. 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk