Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Aktuálne informácie

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Vážený člen,  bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
 
Vážené priateľky a vážení priatelia futbalu,  
Slovenský futbalový zväz v spolupráci s občianskym združením IPčko spustil projekt 
Ochrana detí vo futbale.  
Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú informovanosť v oblasti ochrany detí a zároveň v prípade 
potreby sprostredkovať odbornú pomoc tým, ktorí ju potrebujú.  Občianske združenie IPčko sa 
dlhodobo venuje pomoci mladým ľuďom nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách.
 
Mladým ľudom pomáhajú nonstop bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu, e-mailu, 
videa aj telefónu, kde sa im osobne venujú odborníci s túžbou pomáhať. Práve odborná pomoc 
skúsených psychológov môže byť častokrát kľúčová pri riešení problémov mladých ľudí. 
Možnosť sa anonymne zdôveriť so svojím problémom môže využiť úplne každý. 
V prípade potreby môže futbalová mládež využiť chatovú poradňu www.ipcko.sk,  
telefonickú linku 0800 500 333, alebo e-mailovú adresu futbal@ipcko.sk.  
Všetky informácie o projekte spolu s kontaktnými informáciami nájdete na tomto odkaze :
 https://futbalsfz.sk/ochrana-deti-vo-futbale/. 
V rámci dokumentov okrem iného nájdete aj informačný plagát alebo pokyny pre trénerov. 
Tieto dokumenty si pre vlastnú potrebu môžete aj vytlačiť.  
Budeme radi ak sa informácia o tomto projekte bude šíriť ďalej, aj mimo futbalovej komunity 
a tieto informácie sa dostanú k všetkým, ktorí to môžu potrebovať.
 
S pozdravom  Ján Letko  ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 
 
ŠTK SFZ v spolupráci s ORS SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k 
Súťažnému poriadku futbalu a Rozpisu súťaží SFZ, v teímine do 30.4.2022 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

Podnet musi byť v členení :
1) článok, ku ktoremu je podnet podaný;
2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;
3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.
 
Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk