Dnes oslavuje meniny Levoslav zajtra Stela         Pondelok, 02. október 2023

Aktuálne informácie

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


Nadácia SFZ v rámci projektu „Pomôžme spolu“ podporuje deti zo sociálne 
znevýhodnených pomerov. Chlapci a dievčatá budú môcť aj v tomto roku 
počas letných prázdnin navštíviť futbalové kempy pod gesciou o.z. 
AKTIVITY PRO, ktoré zastrešuje projekt ŠKOLA FUTBALU. 
Deti vyberá Správna rada Nadácie SFZ na základe vašich odoslaných príbehov,
termín odoslania je do 11. júna 2023. Ak poznáte mladé futbalistky alebo 
futbalistov, ktorí by si zaslúžili zažiť prázdniny snov a nemôžu si to dovoliť, 
dajte nám vedieť. 
Viac na: https://futbalsfz.sk/nadacia-sfz-napiste-nam-pribeh-a-zazite-prazdniny-snov-so-skolou-futbalu/
Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné
predpisy: (i) nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
 (ii)novela Registračného a prestupového poriadku SFZ; 
(iii) novela Disciplinárneho poriadku SFZ; 
(iv) novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 
Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii “Legislatíva” na stránke futbalsfz.sk 
tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, 
ktoré sú dostupné na uvedených 
LINK-och: https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu 
pravne@futbalsfz.sk. 
S pozdravom / Kind regards 
Lukáš Pitek 
Vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 
Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský futbalový zväz pripravil spolu so 
Slovenským olympijským a športovým výborom Deklaráciu slovenského športu 2023,
ktorá bola schválená dňa 26. mája 2023 na 64. valnom zhromaždení 
Slovenského olympijského a športového výboru. 
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste v prípade, ak sa s jej obsahom stotožnujete, 
podpísali Deklaráciu slovenského športu 2023 na nižšie uvedenom LINK-u a spoločne pomohli 
komunikovať naše spoločné ciele v rámci slovenského športu. 
Deklarácia slovenského športu 2023, kde je možné vyjadriť Váš súhlas s jej obsahom, 
je dostupná tu: https://www.olympic.sk/deklaracia 
  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk