Dnes oslavuje meniny Levoslav zajtra Stela         Pondelok, 02. október 2023

Posledná kontrola prerozdelenia členských príspevkov 2019-2020

 

 

pripomienky do 15.1.2020 !!!! 


 Žiadosť R ObFZ o zvýšenie odmien 2019(1.2 MB)

 Oznámenie čestné vyhlásenie-študent(274.3 kB)
UPOZORNENIE - DOKLADOVANIE DOHODY DELEGOVANEJ OSOBY 2019/2020
 
K uzatvoreniu dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študenta a prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne je potrebné :
 
1. u študenta - doručiť potvrdenie o návšteve školy, oznámenie a čestné vyhlásenie
(len v prípade, že nemáte uzatvorenú úľavu pre sociálnu poisťovňu už u iného zamestnávateľa)
 
2. u dôchodcov - u nových starobných a invalidných dôchodcov  alebo v prípade zmien  - netýka sa výšky dôchodku - treba predložiť potvrdenie zo sociálnej poisťovne o ich poberaní, podpísať oznámenie a čestné vyhlásenie pre sociálnu poisťovňu - úľavu na odvodoch - len v prípade, že ho nemá podpísané u iného zamestnávateľa.

3. v prípade, že u Vás došlo k zmene č. OP, zmene čísla účtu, bydliska, rodinného stavu a pod. treba toto písomne oznámiť na sekretariát ObFZ.
 
U delegovaných osôb k 4.8.2019 musia byť údaje a doklady doručené do 30.7.2019.
Bez ich doručenia nebude možné delegovanú osobu prihlásiť do sociálnej poisťovne a teda následne ani vyplatiť prostredníctvom ObFZ.
 
Všetky tlačivá sú zverejnené na stiahnutie v sekcii BEZHOTOVOSTNÝ STYK.
            
 
                                                                                sekretár ObFZ

 Oznámenie a čestné vyhlásenie - dôchodca(299.9 kB)

 Prihlasovacie údaje(12.9 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk