Dnes oslavuje meniny Kamila zajtra Dušana         Štvrtok, 18. júl 2019

 Mesačný výkaz o činnosti - VZOR(16.2 kB)

Delegované osoby pre súťažný ročník 2018/2019

 


Na základe rozhodnutia VV ObFZ o zmene systému odmeňovania delegovaných osôb od nového súťažného ročníka 2018/2019 je potrebné 

osobne podpísať dohodu o pracovnej činnosti, oboznámenie so spracovaním osobných údajov, uhradiť členský poplatok SFZ pre nový súťažný ročník a v prípade potreby požiadať o nový RP SFZ. 

 

Oznámenie a čestné vyhlásenie /odvodová úľava - študenti/"  musia byť doručené na ObFZ najneskôr v piatok pred prvým stretnutím na ktoré sú delegovaní.


Potvrdenie o štúdiu je nevyhnutné na uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta  a bez neho je neplatné. 

 


 Žiadosť R ObFZ o zvýšenie odmien 2019(1.2 MB)

 Oznámenie čestné vyhlásenie-študent(274.3 kB)
UPOZORNENIE - DOKLADOVANIE DOHODY DELEGOVANEJ OSOBY 2019
 
K uzatvoreniu dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študenta a prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne je potrebné :
 
1. u študenta - doručiť potvrdenie o návšteve školy, oznámenie a čestné vyhlásenie
(len v prípade, že nemáte uzatvorenú úľavu pre sociálnu poisťovňu už u iného zamestnávateľa)
 
2. u dôchodcov - u nových starobných a invalidných dôchodcov  alebo v prípade zmien  - netýka sa výšky dôchodku - treba predložiť potvrdenie zo sociálnej poisťovne o ich poberaní, podpísať oznámenie a čestné vyhlásenie pre sociálnu poisťovňu - úľavu na odvodoch - len v prípade, že ho nemá podpísané u iného zamestnávateľa.

3. v prípade, že u Vás došlo k zmene č. OP, zmene čísla účtu, bydliska, rodinného stavu a pod. treba toto písomne oznámiť na sekretariát ObFZ.
 
U delegovaných osôb k 31.3.2019 musia byť údaje a doklady doručené do 29.3.2019.
Bez ich doručenia nebude možné delegovanú osobu prihlásiť do sociálnej poisťovne a teda následne ani vyplatiť prostredníctvom ObFZ.
 
Všetky tlačivá sú zverejnené na stiahnutie v sekcii BEZHOTOVOSTNÝ STYK.
            
 
                                                                                sekretár ObFZ

 Oznámenie a čestné vyhlásenie - dôchodca(299.9 kB)

 Prihlasovacie údaje(12.9 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk