Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 8 zo dňa 05. septembra 2019

Ospravedlnení: 

Škrovánek, Petrušek  7 - 8.9.

 

Pochvaly na R:

 

  • FK Streženice na R Brna, Pastorek, Gašparíková v MFS 6. Sportika ligy D.Kočkovce - Streženice
  • FK Tuchyňa na R Gašparíková, Kodajová, Pavlačková v MFS 6. Sportika ligy Tuchyňa - Papradno
  • FK Udiča na R Meluch, Furik, Hromádka v MFS 6. Sportika ligy Udiča - Jasenica
  • FK Bodiná na R Mihálik B. v MFS 7. ligy sever Vrchteplá - Bodiná

 

1.  KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov RT na lavičke náhradníkov, na LN môžu byť počas stretnutia len tí, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

3. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. 

4. KR berie na vedomie vyjadrenie R Kolena k neúčasti na MFZ MŽ 1. kola. 

5. KR oznamuje, že dňa 4.9. 2019 absolvovali vstupný seminár z Pravidiel futbalu a práce s ISSF noví R: Juraj Hikel, Andrej Danihel, ktorí budú navrhnutí členom VV na schválenie na NL R ObFZ PB.  Seminára sa zúčastnil Oddielový rozhodca:  Ján Kapusta z FK Lednica.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk