Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Matričná komisia

Úradná správa č.: 8 zo dňa 21. februára 2018

Vážený člen,

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení issf manažéri. Dovoľujem si požiadať Vás,
aby ste venovali náležitú pozornosť nasledujúcim žiadostiam. 1. Všetky žiadosti o transfer hráča zo 
zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t. j. najneskôr 31. 1., boli 
spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci 
deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej 
podateľne zaregistrovaní do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný
hráč vo Vašom klube, znamená to, že ITC nebol doručený. V prípade, že ITC nie je doručený 
do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. 

Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, 
nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je 
v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich klubov. 2. V tomto období končí platnosť 
veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových issf manažérov, 
aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú 

mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu 
v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz 
rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť. 
Za porozumenie ďakujem. 
S pozdravom  Milan Sládkovič  ISSF Helpdesk(pomoc): milan.sladkovic@futbalsfz.sk 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk