Obsadenie  č.17  18.02.2019

Dátum Športová hala Príchod R Kategória R
24.2.2019 VŠH Púchov 7,30 hod. prípravka Janek, Ďuriš
11,30 hod. Kapila, Petrušek

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.