Dnes oslavuje meniny Alojz zajtra Paulína         Piatok, 21. jún 2024

 

NADÁCIA SFZ opäť spúšťa projekt „Pomôžme spolu“ pripravený opäť pomáhať, 
napíšte nám váš príbeh! 
Viac na 
https://futbalsfz.sk/nadacia-sfz-projekt-pomozme-spolu-pripraveny-opat-pomahat-napiste-nam-vas-pribeh/  

Ján Letko  

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

  

 


Vážený klubový, tímový manažér,  
v utorok boli aktivované platby kreditom na https://futbalnet.shop pre rok 2021,  
čakalo sa na schválenie konferenciou SFZ (hlasovanie per rollam minulý týždeň) 
Podrobnosti nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/2021-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte 
 
Pekný deň a účelné použitie kreditov pre ROZVOJ MLÁDEŽE Vám prajem ... 
Veľa zdravia samozrejme..

 Pozastavenie členstva SFZ(660.4 kB)

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový manažér, tímový manažér, ekonóm klubu, 
povinná registrácia sa týka iba Občianskych združení a Neziskových organizácií, 
ospravedlňujem sa za chybu v generovanom dokumente v predchádzajúcom emaily 
kde sa objavili aj Akciové spoločnosti a Spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Ak ste aj poslali registráciu ako Občianske združenie alebo Nezisková organizácia inou 
cestou na Ministerstvo vnútra, SFZ sa nemá ako o tom dozvedieť, preto Vás žiadame 
aby ste vyplnili aj formulár v elektronickej podateľni v ISSF z dôvodu aktualizácie 
údajov aj v ISSF. Netrvá to viac ako 5 minút. 
Vygenerované tlačivo už neposielajte na Ministerstvo, kedže ste ho už zaslali predtým 
inou formou. Veľmi pekne ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Fond na podporu športu dnes vyhlásil výzvu určenú pre amatérske 
športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady 
pandémie COVID-19. Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, 
je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia 
podmienky ustanovené výzvou. 
Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného 
aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú mať len kluby s minimálne 
desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20 tis. eur.
 
Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie. 
Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 
do 15. apríla 2021 priamo Fondu na podporu športu. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky 
podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: 
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy .“ 
 
Mária Berdisová 
vedúci oddelenia strategických projektov|Head of Strategic Projects Department 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia M: + 421 911 014 583 maria.berdisova@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
------------------------------ 
 

 
Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry 
alokáciou 20 mil. eur. 
Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku 
nájdete na nasledujúcom linku:
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura 
 


Vážení predstavitelia športových organizácií, milí kolegovia, 
dovoľujeme si Vás informovať o výzvach na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorých súčasťou je 
aj podpora športových aktivít plánovaných na nasledujúce obdobie jeseň 2022. 
V prípadne záujmu o konzultácie k výzvam alebo podporu pri príprave žiadostí o dotáciu, 
prosím kontaktujte p. Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk, 
alebo na telefónnom čísle: +421249256115. 
Jozef Liba 
Generálny sekretár 
 


Vážený klubový manažér, 
kompletné informácie k prerozdeleniu príspevku uznanému športu 
podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe nájdete na 
https://futbalsfz.sk/2023-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte
 
Vážený klubový manažér, ekonóm klubu, matrikár zväzu,
v prílohe Vám zasielam súbor s prerozdelením uhradených členských príspevkov 
za jesennú časť sezóny 2022/2023. Stránka s podrobnými informáciami bude 
zverejnená do konca februára 2023. Vybrané členské príspevky sa prerozdeľujú 
pomerne futbalovým klubom podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti 
súťažného ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U19, vrátane, s výnimkou 
hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorý budú mať v súťažnom ročníku 2022/2023 
aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí v ISSF. 
SFZ poukázal platby s prerozdelenými členskými príspevkami priamymi platbami 
na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky a registre SFZ)
do konca januára 2023. 
Počet klubov s nárokom na príspevok: 1 285 Počet hráčov: 45 913 
Počet štartov hráčov: 442 761 
V prvej platbe sa prerozdeľuje suma uhradeného členského v hodnote 474.869,00€. 
Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je po prvej platbe 10,34 € 
(informatívne suma na jeden štart hráča je 1,07€) 
 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový manažér, včera v poobedňajších hodinách sme aktivovali kredity na 
https://futbalnet.shop . V prílohe je kompletné prerozdelenie. 
Všetky podrobnosti výpočtu a sumy na prerozdelenie zverejníme čoskoro na 
https://futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte/ 
Čerpanie PHM je z technických dôvovdov pozastavené, o opätovnej aktivácii PHM nákupov 
Vás budeme informovať. 
Pekný deň, na tento email prosím neodpovedajte. 


 

 

Oznam z 31.8.2023 

 

Vážený člen SFZ,


dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.


DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.


Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.


Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vášho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená. Návod ako si skontrolovať faktúry je v prílohe.


POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU, ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.


TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

 

viac informácií v ÚS - MaK 


Vážený klubový manažér, tímový manažér, tréner, 
dovoľujeme si Vám touto cestou zaslať dôležité upozornenie o projekte „Dajme spolu gól“ 
(www.dajmespolugol.sk) Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje 
do piateho školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu 
futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal).
 
V školskom roku 2020/21 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším materským školám, 
základným školám s materskou školou a základným školám pre 1. ročníky 1. stupňa, vo forme 
záujmovej činnosti futbal. Podrobné informácie k projektu nájdete: 
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol  
 
Tento projekt má široký spoločenský záber a je veľmi potrebné vnímať ho aj z klubového pohľadu 
ako skvelú príležitosť pre nábor detí do klubu už predškolskom veku, čiže v škôlkach. 
PRIMÁRNYM CIEĽOM KLUBU BY MALA BYŤ VÝCHOVA MLÁDEŽE V SPOLUPRÁCI SO SVOJÍM OKOLÍM, 
ŠKOLOU, ŠKÔLKOU, OBCOU A INÝMI KLUTÚRNO SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI V MESTE, 
OBCI. 
Slovenský futbalový zväz tento projekt dlhodobo podporuje nasledovnými formami: 
- TRÉNER: Možnosť pre trénera realizovať sa vo futbalových aktivitách vrátane finančného 
ohodnotenia. - ŠKOLA: MŠ alebo ZŠ dostane tréningové pomôcky na realizáciu futbalových aktivít. 
Možnosť prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu 
zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku: 
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-skoly  
Prihlasovanie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“ v školskom roku 2020/21 
končí 2.10.2020. 
NEVÁHAJTE, KONTAKTUJTE ŠKOLU ALEBO ŠKÔLKU VO SVOJOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA DO 
TOHOTO KRÁSNEHO PROJEKTU BUDUJME SPOLU BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO FUTBALU. 
V prípade potreby osobnej konzultácie kontaktujte prosím p. Cyrila Janoška na 
cyril.janosko@futbalsfz.sk Pekný deň, ďakujeme.
Vážený člen, 
Prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom
EURÁ z EURÁ bolo spustené. Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať 
do 10. januára 2022. 
Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf 
S pozdravom Ján Letko
 

Vážení ISSF manažéri, 
pripomíname vám možnosť prihlásiť sa do infraštruktúrneho projektu SFZ
 s názvom „EURÁ z EURA“. Prihlasovať do projektu sa môžete do 10.1.2022 (vrátane). 
Všetky informácie o projekte nájdete na tomto odkaze: 
https://futbalsfz.sk/sfz-prihlasovanie-sa-do-projektu-eura-z-eura-trva-do-10-januara/ 
Martin Ivanko Projektový manažér | 
Project Manager Slovenský futbalový zväz | 
Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia M: + 421 907 287 499 
martin.ivanko@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
Vážení kluboví funkcionári, 
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že kredity pre rok 2022 (tí, čo máte nárok) 
je potrebné použiť do 30.11.2022 na stránke https://futbalnet.shop 
 
Viac informacií nájdete na stránke
 https://futbalsfz.sk/2022-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/ 
a priebežné čerpanie na stránke https://podporamladeze.futbalsfz.sk
Marcové kvalifikačné zápasy reprezentácie SR A: 
Slovensko – Luxembursko                      Slovensko – Bosna a Hercegovina 
štvrtok 23.3.2023 o?20:45 hod.?               nedeľa 26.3.2023 o 20:45 hod. 
Štadión A. Malatinského?- City Aréna Trnava    Národný futbalový štadión Bratislava
 
V prípade záujmu o kúpu vstupeniek na min. jeden z uvedených zápasov je možné objednať 
vstupenky výhradne prostredníctvom vyplnenia formulára. 
Po kliknutí na formulár sa Vám zobrazia všetky informácie týkajúce sa vstupeniek, ako aj 
samotný formulár. 
"tento link skopírujte a vložte do prehliadača:" https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WpTWvFdaK0yeu9YnEq1LVXcIPBpuA89GjlqYuvsMQJ1UNzdHRTdJWU4zR0dETUtVNUZXMENCMTk2SyQlQCN0PWcu 
Vyplnenie formulára Vám zaberie len pár minút. 
 
Týmto Vás žiadame neodpovedať na tento e-mail a v prípade záujmu o kúpu vstupeniek vyplniť 
Objednávkový formulár v termíne do štvrtku 23.2.2023 do 16:00 hod.  
V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte.
František Ferenc 
ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk 
Vážený klubový manažér, 
dnešným dňom spúšťame čerpania kreditov na PHM.  
Z dôvodu pomerného čerpania kreditov na účely rozvoja mládeže, SFZ upravuje podmienky 
čerpania kreditov podľa počtu aktívnych družstiev mládeže v jesennej časti súťaží 2022/2023. 
Regulácia maximálneho objemu čerpania PHM bola stanovená na 100 kreditov/družstvo 
(100€/družstvo). 

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF :
Vážený klubový manažér, dnešným dňom na základe Vašich podnetov, diskusie a odporúčania 
Výkonného výboru SFZ, ktorý sa konal dňa 11.4.2023, zvyšujeme maximálny limit na čerpanie 
kreditov na PHM z pôvodných 100 kreditov/družstvo (100€/družstvo) na 200 kreditov/družstvo 
(200€/družstvo)
V prípade akýchkoľvek TECHNICKÝCH problémov nás kontaktujte na phm@futbalsfz.sk  
Vážení členovia, 
do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. 
Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie 
Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia. 
Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na 
https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk