Dnes oslavuje meniny Júlia, Juliana zajtra Želmíra         Streda, 22. máj 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.33  15. 05. 2024

ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie
ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez
elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom
komisie. Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené
na stránke https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

ŠTK žiada FK, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy najneskôr 
do utorka do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK. Podanie
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.
Zasadnutie ŠTK býva spravidla každú stredu o 15,00 hod.

          
ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF,
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek predseda ŠTK.     
ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS
 7., 8. ligy dospelých, SD U19, SŽ U15, MLŽ U13 
                                                a prípraviek hraných v dňoch 08. až 14. 05. 2024;

2)  ŠTK berie na vedomie:
oznámenie TJ Skaličan Praznov o nevycestovaní na MFS 21. kola do Papradna;

3) ŠTK súhlasí s odohraním MFS na základe vzájomnej dohody:    
        MACRON SPORT 7. liga dospelí:
a) 23. kolo:
 TJ Rozvoj Sverepec - TJ Družstevník Šebešťanová dňa 26. 05. 2024
                     (nedeľa) o 17,00 hod.;                                                                  
         

        SD U19:
b)  15. kolo:
TJ Slovan Dolné Kočkovce - FK Košeca dňa 22. 05. 2024 (streda)
                      o 17,00 hod.;                                                                                 
           
                                                                                                                                                                                                                    
        SŽ U15:
c) 21. kolo:
 TJ Priehrada Udiča  - TJ Tatran Cementáreň Ladce dňa 22. 05. 2024
                     (streda) o 16,30 hod.;                                                                     

d) 22. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková - TJ Priehrada Udiča dňa 17. 05. 2024
                    (piatok) o 16,30 hod.;                                                                     
                                              
e) 22. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Rozvoj Sverepec dňa 18. 05. 2024
                     (sobota) o 11,00 hod.;   
                                                                                                                                                          

      MLŽ U13:
f) 13. kolo:
TJ Považan Pruské - TJ Priehrada Udiča dňa 22. 05. 2024 (streda)
                     o 17,00 hod.;                                                                                      
g) 16. kolo:
TJ Vápeč Horná poruba - TJ Partizán Prečín dňa 17. 05. 2024
                     (piatok) o 17,30 hod.;                                                                                  
h) 16. kolo:
MFK Ilava - TJ Plevník Drienové dňa 22. 05. 2024 (streda) o 17,00 hod.;
i)18. kolo:
TJ Považan Pruské - TJ Partizán Prečín dňa 27. 05. 2024 (pondelok)
                     o 17,30 hod.;                                                                                          
j) 17. kolo:
TJ Partizán Prečín - MFK Ilava dňa 19. 05. 2024 (nedeľa) o 10,30 hod.;        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Prípravky MIX U11:
k) 6. a14. kolo:
 FK Beluša - TJ Družstevník Šebešťanová dňa 18. 05. 2024
                           (sobota) o 12,30 a 13,30 hod.; 
                                                                                                        
l) 5. a 13. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Považan Pruské dňa 15. 05. 2024
                            (utorok) o 18,00 a 19,00 hod.;                                                                                                                                                                                                   
m) 8. a 16. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Partizán Domaniža  dňa 30. 05. 2024
                           (štvrtok) o 17,30 a 18,30 hod.;                                
n) 5. a 13. kolo:
TJ Hradišťan Jasenica - TJ Štart Tuchyňa dňa 21. 05. 2024
                            (utorok) o 17,30 a 18,30 hod.;                                                              
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mladšie prípravky U 09: 
o) 14. a 19. kolo:
 MŠK Púchov "B" - FK Beluša dňa 14. 05. 2024 (utorok)
                               o 17,00 a 18,00 hod.;                                                                
                                                                                                                           
p) 3. a 9. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - FK Slovan Bolešov dňa 14. 05. 2024
                           (utorok) o 16,30 a 17,30 hod.;  
                                                                                                                    
r) 14. a 19. kolo: TJ Slovan Brvnište - TJ Hradišťan Jasenica dňa 15. 05. 2024
                              (streda) o 16,00 a 17,00 hod.; 
                                                       
s) 13. a 18. kolo: MŠK Púchov "B" - TJ Slovan Brvnište dňa  10. 05. 2024 (piatok)
                               o 17,00 a 18,00 hod.;
                                                                        
t) 13. a 18. kolo: MFK Ilava - FK Košeca dňa 15. 05. 2024 (streda)
                               o 18,00 a 19,00 hod.; 
                                                                  
u) 4. a 10. kolo: FK Bolešov - TJ Považan Pruské dňa 21. 05. 2024 (utorok)
                           o 16,30 a 17,30 hod.;
                                                                  
v) 15. a 20. kolo: TJ Tatran Cementáreň Ladce - FK Košeca dňa 28. 05. 2024 
                              (utorok) o 17,00 a 18,00 hod.; 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                               
4)  ŠTK kontumuje na základe SP čl. 82 bod 1/b MACRON SPORT 7. liga dospelí
      21. kolo: TJ Žiar Papradno - TJ Skaličan Praznov a podľa SP čl. 10 bod 2 
      priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Žiar Papradno.
 
5)  ŠTK odstupuje TJ Skaličan Praznov (dospelí) na doriešenie DK:


6)  ŠTK dôrazne upozorňuje všetky "FK" na náležitú pozornosť
     a povinnosť pri zhotovovaní videozáznamu od nástupu na HP až
     po odchod z HP po skončení MFS viď RS/A bod 4.7 pod následkami DS; 
                                               

7)  ŠTK upozorňuje FK, že ak nominujú do MFS hráčov ktorý potrebujú povolenie 
      (ostaršenie) podľa SP čl. 45 pre štart vo vyššej vekovej kategórii a ešte
      ich nemajú zaevidovaných v ISSF, tak to môžu urobiť inak sú povinný tieto
      doklady vždy predkladať "R" pred každým MFS a tak isto upozorňuje
      všetkých "R" na povinnosť kontrolovať tieto doklady pred MFS !!!!!!!!!!


8)  ŠTK vyzýva:
      Futbalové kluby, funkcionárov a odborné komisie, že svoje pripomienky
      resp. návrhy ku textovej časti ROZPISU SÚŤAŽÍ ObFZ PB  na súťažný
      ročník 2024/2025 môžu posielať na adresu:
      sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk v termíne do 31. 05. 2024.

ŠTK pod následkami možných disciplinárnych opatrení upozorňuje futbalové
kluby na povinnosť zaregistrovania osoby zodpovednej za oblasť zdravotnej
starostlivosti a takisto uvádzanie osôb trénera a vedúceho družstva
(SP čl. 39, 40 a 55) v ISSF.
"Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra."

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK  

 

DK  č.20  17. 05. 2024

Pozastavenie výkonu športu:

U127   Eduard Vadovský 1248480 Šebešťanová 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U128   Jaroslav Turičík 1161855 Tŕstie 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U129   Juraj Bútora 1311960 Nová Dubnica (T) DK zastavuje disciplinárne konanie voči menovanému podľa 78/4a,b, 71/3a,d,g

U130   FK Streženice - pokuta 100,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie na súťažné stretnutie dospelých ÚS ŠTK č. 32)

U131   TJ Skaličan Praznov -  pokuta 100,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie na súťažné stretnutie dospelých ÚS ŠTK č. 33)

U132   TJ Slovan Dolná Mariková - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 32)

U133   TJ Slovan Košecké Podhradie – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 32)

 

Oznamy DK:

 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

 

KR  č.29  11. 05. 2024

Ospravedlnení R: 

Pavelka, Škrovánek 11.5., Belušík, Meluch, Nikodém, Brundza 11.5. - 12.5. 

Brundza - sobota a pracovné dni. 

Sťažnosť na R doručená cez ISSF:

FK Ilava v MFS 4.liga U13 na R v MFS Lysá p.M. - Ilava


  • KR oznamuje rozhodcom, že termíny dohrávok mládežníckych stretnutí sú zverejnené vždy v US ŠTK, a každému rozhodcovi sa nový termín odloženého stretnutia zobrazí v ISSF. V prípade, že rozhodca nemôže ísť na dohrávané stretnutie je nutné, aby rozhodca kontaktoval členov KR.

  • KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.5. 2023 od 16,30 hod. R: Mihálik B., Danihel, Čelková, Šulík

  • KD  SFZ bude organizovať licenčné semináre pre delegátov zväzu - Lic. “A” a Lic. “P”, s nasledovným harmonogramom: 

Licencia “P” - 28.06.2024 (piatok) v Radave (Penzión Iveta)

Licencia “A” - 30.06.2024 (nedeľa) v Radave (Penzión Iveta)

Podrobnejšie informácie a podmienky sú zverejnené v US ZsFZ č.39 z dňa 3.5. 2024. 

(https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/zsfz/spravy/uradna-sprava-zsfz-c-39-zo-dna-03052024/ )

  • KR žiada R o dôslednú kontrolu Zápisov o stretnutí pred jeho uzatvorením (popis priestupkov, konfrontácia, HU, členovia RT na LN, zdravotník, …), v prípade opakovania sa nedostatkov bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

  • KR dôrazne upozorňuje na US ŠTK č. 32 bod 8, z dňa 7.5. 2024 


Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martinbrna1212@gmail.com

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.3  12. 01. 2024

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C LICENCIE Považská Bystrica/2024

 

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci s ObFZ P. Bystrica

 

Názov školenia : UEFA C 2024 – P.Bystrica

 

Termín školenia: 6.4.2024 – 8.6.2024 + záverečné skúšky 29-30.6.2024 (po dohode s účastníkmi)

 

https://mediamanager.ws/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2024/01/uefa-c-2024-pb-info.pdf 

 

                                                                                      Dušan Kramlík

                                                                                      predseda TMK ObFZ 

 

KM  č.3  29. 12. 2023

KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiacoch január - marec 2024 v športových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka U11 - 3.3.2024 v ŠH MŠK Pov. Bystrica - teraflex

 

TJ Šebešťanová, TJ Prečín, FK Nová Dubnica

 

2. turnaj -         žiaci U15 - 3.2.2024 v STC Púchov - UT

 

TJ Papradno, TJ Prečín

 

 

 

3. turnaj -   prípravka U9 - 24.2 .2024 v STC Púchov - UT

 

OFS Přerov, Brvnište/Papradno

 

Bez štartovného. 

 

 

    Prihlášky e-mailom na :

 

 

                            sekretar@obfzpb.sk

 

STC Púchov v spolupráci s KM ObFZ organizuje nasledovné HFT mládeže :

 

20.1.2024 - kategória U13 

28.1.2024 - kategória U19

17.2.2024 - kategória U13 - Prečín, Pruské

 3.3.2024 - kategória U15

17.3.2024 - kategória U9

23.3.2024 - kategória U11

 

Štartovné na turnaje organizované STC Púchov je 100€.

 

Prihlášky a informácie : Stanislav Solík tel. 0910/387 028 

 

 

                                                              Stanislav Solík

                                                               predseda KM 

 

 

MaK  č.4  24. 04. 2024

Článok 19 - Registračné obdobia

 

 

(1) Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach

a) od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 25.01. do 21.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Výkonný výbor  č.20  17. 05. 2024

Z Á P I S

zo zasadnutia  VV OBFZ a predsedov odborných komisií, konaného dňa 13.5.2024 v Považskej Bystrici

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : p. Poliček

                                                                      

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Doplnenie a schválenie programu

3.       Kontrola uznesení

4.       Informácia predsedu ObFZ

5.       Informácia ŠTK, KR, DK – o priebehu súťaží jarnej časti 2023/2024

6.       Schválenie termínovej listiny ObFZ 2024/2025

7.       KM – HFT 2024, plán práce a rozpočet KM

8.       Schválenie návrhov na odznaky SFZ a plakety ObFZ

9.       Letné stretnutie s OFS Přerov - príprava

10.       Rôzne – konferencia a aktív ObFZ 2024

11.       Záver

 

 P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – program zasadnutia VV ObFZ bol na žiadosť predsedu ŠTK doplnený o bod 6. a jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 -  uznesenia splnené.

 

K bodu č. 4 – VV ZsFZ sa uskutoční dňa 14.5.2024

 

VV ObFZ zobral informáciu predsedu ObFZ na vedomie.

 

K bodu č. 5 – informácie priebehu súťaží ObFZ podali prítomní predsedovia ŠTK, KR a DK. Riešenie MFS Papradno-Tŕstie, nevycestovanie FK Streženice a TJ Praznov, školenie delegátov v Radave, 28.6 a 30.6.2024, postupy R do vyšších súťaží.

 

VV ObFZ zobral informácie predsedov odborných komisií ObFZ na vedomie.

 

 

 

K bodu č. 6 – predseda ŠTK predložil písomne termínovú listinu na 2024/2025.

 

VV ObFZ jednomyseľne schválil termínovú listinu tak ako bola predložená.

 

 

K bodu č. 7 – predseda KM p. Solík preložil návrh trénerov výberov ObFZ :

 

U19 – Lénčéš Ladislav, Jakuš Jozef ml.

U15 – Svoboda Milan, Lagín Roman

U13 – Batla Martin, Barkáč Július

U11 – Solík Stanislav, Loužecký Ladislav

 

VV ObFZ jednomyseľne schválil trénerov mládeže výberov ObFZ PB.

 

K bodu č. 8 -

 

Návrh na pamätné plakety ObFZ pri príležitosti životného jubilea :

 

50 rokov : Milan Augustín, Marián Augustín - TJ Partizán Domaniža

                  Jaroslav Tlapák – TJ Družstevník Kolačín

                  Rudolf Marejka – TJ Partizán Vrchteplá

                  Pavol Kostelanský – TJ Manín Podmanín

                  Milan Cíbik – TJ Horovce

55 rokov : Ladislav Vozárik – MŠK Púchov

65 rokov - Jaroslav Gašpárek, Ing. Jozef Mamis

Miroslav Turčan – za činnosť

 

 

Návrh na bronzové odznaky SFZ :

 

60 rokov : Jozef Borovský – TJ Družstevník Mikušovce

                  Milan Dubec – TJ Partizán Prečín

65 rokov : Jaroslav Palček – FK Košeca

70 rokov : Jozef Sporiš – TJ Jednota Dulov

75 rokov : Jozef Strelčík – MŠK Púchov

 

VV ObFZ jednomyseľne schválil predložené návrhy.

 

K bodu č. 9  –  letné stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 29.6.2024 v športovom areále TJ Manín Podmanín.

 

VV ObFZ zobral informáciu o príprave na vedomie.

 

K bodu č. 10 – riadna konferencia ObFZ a aktív ŠTK ObFZ sa uskutoční 12.7.2024.

Záujemcovia o usporiadanie môžu kontaktovať sekretára ObFZ.

 

VV ObFZ schvaľuje dátum konania riadnej konferencie a aktívu ObFZ.

 

 

K bodu č. 11 - predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

 

 

 

PRIJATÉ UZNESENIA :

 

 

UZN. 81/5/24 – VV ObFZ schválil program zasadnutia doplnený o bod 6.

 

UZN. 82/5/24 -  VV ObFZ zobral na vedomie informácie predsedu ObFZ a predsedov odborných komisií.

 

UZN. 83/5/24 – VV ObFZ schválil termínovú listinu ObFZ 2024/2025 podľa bodu 6.

 

UZN. 84/5/24 – VV ObFZ schválil návrh trénerov mládeže výberov ObFZ podľa bodu 7.

 

UZN. 85/5/24 – VV ObFZ schválil návrhy na ocenenia 2024 podľa bodu č. 8.

 

UZN. 86/5/24 – VV ObFZ zobral na vedomie informáciu o príprave stretnutia s OFS Přerov.

 

UZN. 87/5/24 – VV ObFZ schválil dátum konania riadnej konferenciu a aktívu ŠTK ObFZ podľa bodu 10.

 

 

V Pov. Bystrici, 13.5.2024

 

      Viera Petríková  v.r.                                                                       Ján Panák  v.r.

    sekretár ObFZ                                                                predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.24  17. 05. 2024

Macron sport 7. Liga dospelí Kolo Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 23K 26.05.2024 14:00 TJ Skaličan Praznov (A) TJ Mier Tŕstie (A) Paliesek S...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk