Dnes oslavuje meniny Alojz zajtra Paulína         Piatok, 21. jún 2024

Matričná komisia


správa č.: 424. apríla 2024

ČLÁNOK 19 - REGISTRAčNÉ OBDOBIA (1) ŽIADOSť O TRANSFER PROFESIONÁLA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH a) od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie), b) o...


správa č.: 322. marca 2024

_MATRIKA SFZ OZNAMUJE CTENÝM KLUBOVÝM FUNKCIONÁROM, _ žE Z TECHNICKÝCH PRÍčIN NEBUDE MOžNÉ DňA 31. 3. ZADÁVAť DO TMS MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY ZO ZAHRANIčIA NA SLOVENSKO. PRETO...


správa č.: 231. augusta 2023

„UPOZORňUJEME VÁS, žE FAKTÚRU ZA čLENSKÝ PRÍSPEVOK OD SFZ ste neuhradili v lehote splatnosti a tým ste nesplnili jednu zo základných povinností člena SFZ podľa čl. 32 ods. 1 p...


správa č.: 118. júla 2023

NA ZÁKLADE PRIJATEJ NOVELY REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ ZO DňA 6.6.2023 si Vás dovoľujeme informovať o možnosti zadávania PRESTUPU BEZ OBMEDZENIA OD 22.7. príslušného k...


správa č.: 316. januára 2023

VÁžENÍ KLUBOVÍ ISSF MANAžERI, DOVOľUJEM SI UPRIAMIť VAŠU POZORNOSť K MEDZINÁRODNÝM TRANSFEROM. Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia: _1. kompletne vyplnen&y...


správa č.: 205. júla 2022

VÁžENÍ KLUBOVÍ ISSF MANAžÉRI. 1. 7. opäť začína obdobie poznačené medzinárodnými presunmi hráčov. V tejto súvislosti si dovoľujem osloviť Vás s inform&aa...


správa č.: 101. júla 2022

Vážení kluboví issf manažéri, Ako každý rok, aj teraz očakávame aj _PRESTUPY NEPLNOLETÝCH HRÁčOV. _ Prosím, pozorne si prečítajte uvedené informácie a pod...


správa č.: 323. marca 2022

MATRIKA DÁVA DO POZORNOSTI VŠETKÝM FK INFORMÁCIE K MEDZINÁRODNÝM PRESTUPOM NEPLNOLETÝCH HRÁčOV Z UKRAJINY NA SLOVENSKO.


správa č.: 210. júla 2021

_ FUNKCIONALITA "OPÄTOVNÁ REGISTRÁCIA HRÁčA PO 2 ROKOCH DO KLUBU" _ FUNKCIONALITA žIADOSTI O ZÁKLADNÚ REGISTRÁCIU FUNGUJE NAVONOK ROVNAKO, ale upravili sa v nej dve podstatné veci: - ...


správa č.: 101. júla 2021

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre MEDZINÁRODNÉ PRESTUPY AMATÉROV SMEROM NA SLOVENSKO, SI DOVOľUJEM OSLOVIť VÁS S NASLEDUJÚCIMI INFORMÁCIAMI. LETN&EA...


správa č.: 515. mája 2021

*Novela Registračného a prestupového poriadku zo dňa 23.3.2021 s dôvodovou správou [1] Links: ------ [1] https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/03/rapp-novela-2021-korona-predlzenie-leh...


správa č.: 422. februára 2021

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA INFORMUJE, žE Z DÔVODU NIEKTORÝCH ZMIEN v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ BUDE SFZ PRIPRAVOVAť NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE REG...


správa č.: 314. júla 2020

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že DňA 8. JÚLA 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí schválil NOVELU REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ, ktorý je v znen&iacu...


správa č.: 209. júla 2020

VÁžENÝ čLEN, BOLA VÁM ZASLANÁ SPRÁVA Z ISSF S TEXTOM: Dňa 1. 7. 2020 vstúpil do platnosti novela FIFA RSTP (Reglementu FIFA), ktorá okrem iného upravuje proces medzinárodn&yac...


správa č.: 107. januára 2020

_ REGISTRAčNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SFZ PODľA NOVELY R. 2019_ Článok 19 - Registračné Obdobia (_2) ŽIADOSť O PRESTUP AMATÉRA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH_ a) od 26.06. do 15.07. kal...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk