Dnes oslavuje meniny Zita zajtra Richard         Štvrtok, 02. apríl 2020

Športovo technická komisia


správa č.: 2829. marca 2017

1) ŠTK SCHVAľUJE výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí hraných dňa 26. 03. 2017 2) ŠTK BERIE NA VEDOMIE: informáciu "R"- G. Cabaja z MFS 6. liga dospelí: Bolešov - H. Poruba; 3) ŠTK NA ...


správa č.: 2722. marca 2017

1) ŠTK na základe : UZN. 44/12/2016 VV ObFZ súhlasí s doplnením RS ObFZ: Doplnenie RS/B 3. PODMIENKY ŠTARTU 3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na...


správa č.: 2616. marca 2017

1) ŠTK na základe : UZN. 44/12/2016 VV ObFZ súhlasí s doplnením RS ObFZ: Doplnenie RS/B 3. PODMIENKY ŠTARTU 3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na ...


správa č.: 2508. marca 2017

1) ŠTK ObFZ Považská Bystrica upozorňuje kluby, že na základe rozhodnutia VV SFZ žiadosti na striedavý štart hráča je možné podať len cez ISSF SFZ. 2) ŠTK na základe : UZN. 44/1...


správa č.: 2401. marca 2017

1) ŠTK žIADA VŠETKY FO, FK A TJ OBFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve potvrdiť výnimky z hracích dní a časov v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, aby tak ...


správa č.: 2314. februára 2017

1) ŠTK žIADA VŠETKY FO, FK A TJ OBFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve potvrdiť výnimky z hracích dní a časov v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, aby tak ...


správa č.: 2212. januára 2017

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníko...


správa č.: 2114. decembra 2016

1) ŠTK zaradila prihlásené družstvá na turnaj dospelých, ktorého organizátorom je OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA v spolupráci z mestom POVAžSKÁ BYSTRICA a vylosovala ich do 5 SKUP&IACU...


správa č.: 2007. decembra 2016

ŠTK OZNAMUJE FO, FK A TJ, že do dnešného dňa t. j. 09.12.2016 eviduje tieto prihlásené družstvá na halový turnaj dospelých: PLEVNÍK, MŠK POV. BYSTRICA, ŠEBEŠ...


správa č.: 1924. novembra 2016

1) ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ: Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada v dňoch 06. A 07. 01.2017 (piatok a sobota od 08:00 hod...


správa č.: 1818. novembra 2016

1) ŠTK OZNAMUJE VŠETKÝM FK, FO A TJ: Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada v dňoch 06. A 07. 01.2017 (piatok a sobota od 08:00 hod....


správa č.: 1709. novembra 2016

1) ŠTK OZNAMUJE VŠETKÝM FK, FO A TJ: Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada v dňoch 06. A 07. 01.2017 (piatok a sobota od 08:00 hod....


správa č.: 1602. novembra 2016

1) ŠTK SCHVAľUJE výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí hraných v dňoch 29. a 30.10.2016 2) ŠTK BERIE NA VEDOMIE: a) informáciu "R"- P. Bielika z MFS 6. liga dospelí: Dulov - H. Poruba; b) i...


správa č.: 1526. októbra 2016

1) ŠTK SCHVAľUJE výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 19., 22. a 23.10.2016 2) ŠTK BERIE NA VEDOMIE: a) informáciu "R"- J. Ziga z MFS 7. liga dospel&...


správa č.: 1419. októbra 2016

1) ŠTK SCHVAľUJE výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH, SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 12. až 16.10.2016 2) ŠTK BERIE NA VEDOMIE: a) informá...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk