Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra         Sobota, 18. január 2020

Komisia delegátov

Úradná správa č.: 2 zo dňa 14. mája 2019


V dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”).

Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov).

 
Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie).
Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.
Požiadam Vás, aby ste informáciu o konaní seminárov posunuli Vašim predsedom KRaD, aby tí mohli následne informovať svojich delegátov, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie, o možnosti si túto predĺžiť.
 
Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejnovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov.


Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk