Dnes oslavuje meniny Marcela zajtra Leonard         Sobota, 15. august 2020

Trénersko-metodická komisia


správa č.: 620. januára 2015

1. TMK oznamuje, že v roku 2015 sa otvára školenie trénerov ObFZ I.stupeň - UEFA Grassroots C s poplatkom 80€. 2. Školenie sa uskutoční v 3 častiach, v počte 58 hodín. Bez nových pr...


správa č.: 517. decembra 2014

_TMK OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA OZNAMUJE TRÉNEROM, KTORÍ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE TRÉNEROV OBFZ UEFA GRASSROOTS C V DňOCH 15.-16.11.2014,_ že na sekretariáte ObFZ Pov. Bystrica majú doručené diplomy...


správa č.: 411. novembra 2014

TMK OBFZ UPOZORňUJE ZÁUJEMCOV O PREDĺžENIE LICENCIE UEFA B NA SEMINÁR TMK ZSFZ http://www.zsfz.sk/archiv/11191 [1] a SEMINÁR TRÉNEROV MLÁDEžE SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/uradne-spra...


správa č.: 308. októbra 2014

_TMK OZNAMUJE,_ že v roku 2014 končí platnosť všetkých trénerských preukazov 4. triedy, ktoré sa budú rekvalifikovať na preukazy trénera I. stupňa - UEFA Grassroots C s poplatkom35€. P...


správa č.: 204. septembra 2014

_TMK OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA OZNAMUJE TRÉNEROM, KTORÍ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE TRÉNEROV OBFZ UEFA GRASSROOTS C V DňOCH 2.-3.8.2014,_ že na sekretariáte ObFZ Pov. Bystrica majú doručené diplomy a ...


správa č.: 121. júla 2014

1.) TMK OBFZ UPOZORňUJE VŠETKÝCH TRÉNEROV NA ÚS SFZ č.02 ZO DňA 12.7.2014 - aktivácia trénerských kont v ISSF [1] Ján Bukový predseda TMK Links: ------ [1] http://www.fu...


správa č.: 922. mája 2014

_TMK OZNAMUJE,_ že v roku 2014 končí platnosť všetkých trénerských preukazov 4. triedy, ktoré sa budú rekvalifikovať na preukazy trénera I. stupňa - UEFA Grassroots C s poplatkom35€. P...


správa č.: 813. februára 2014

_TMK OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA - PREDSEDA JÁN BUKOVÝ_ oznamuje, že v roku 2014 KONčÍ PLATNOSť VŠETKÝCH PREUKAZOV 4. TRIEDY, ktoré sa budú rekvalifikovať na trénera I. stupňa - UEF...


správa č.: 713. novembra 2013

TMK OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA OZNAMUJE VŠETKÝM TRÉNEROM, _žE DňA 16.11.2013 O 9,00 HOD. SA V NITRE USKUTOčNÍ SEMINÁR ZSFZ__NA PREDĺžENIE LICENCIE EURO B_ A _DňA 2.-3.12.2013 V SENCI, SEMINÁR SFZ N...


správa č.: 624. mája 2013

TMK ObFZ Považská Bystrica na základe prechodných ustanovení Stanov SFZ žIADA VŠETKÝCH TRÉNEROV OBFZ, KTORÍ EŠTE NIE SÚ ZAREGISTROVANÍ V ISSF ALEBO NEZASLALI FOTOGRAFIU...


správa č.: 517. mája 2013

MEDZINÁRODNÉ TRENÉRSKO-METODICKÉ SYMPOZIUM _ „SÚčINNOSť MUžSTVA ,TÝMOVÁ DYNAMIKA A PRAX PRESSINGU“_ _ _ /ORGANIZOVANÉ TMK SFZ V SPOLUPRÁCI S T&UACU...


správa č.: 422. januára 2013

_OZNAM TMK_ TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje trénerovi : FOLUčKA MIROSLAV, ktorý absolvoval v dňoch 24.11. - 7.12.2012 školenie trénerov ObFZ, že osvedčenia, preukazy a licencie má pripraven&eacut...


správa č.: 318. decembra 2012

_OZNAM TMK_ TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje trénerom, ktorí absolvovali v dňoch 24.11. - 7.12.2012 školenie trénerov ObFZ, že osvedčenia, preukazy a licencie majú pripravené na sekretariá...


správa č.: 226. októbra 2012

1.) Trénersko metodická komisia ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že školenie trénerov I. stupňa licencie "C" - 1.časť - SA USKUTOčNÍ V DňOCH 24. - 25.11.2012 2.) Školenie sa uskutočn&...


správa č.: 110. októbra 2012

1.) Trénersko metodická komisia ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že školenie trénerov I. stupňa licencie "C" bude v mesiaci november - december 2012. 2.) Presný dátum bude oznámen&y...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk