Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Matričná komisia

Úradná správa č.: 2 zo dňa 09. júla 2020


Vážený člen,  bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Dňa 1. 7. 2020 vstúpil do platnosti novela FIFA RSTP (Reglementu FIFA), ktorá okrem iného 
upravuje proces medzinárodných transferov hráčov so statusom amatéra, resp. hráčov, 
ktorí medzinárodným transferom status amatéra získajú. Najdôležitejšia informácia pre nás 
všetkých je, že medzinárodné transfery sa budú vykonávať prostredníctvom TMS 
(Transfer Matching System). Cez TMS boli doteraz transferovaní len hráči, ktorí v čase transferu 
mali platnú zmluvu (medzinárodné hosťovanie), alebo s novým klubom uzatvorili novú zmluvu.  
 
Čo to znamená...?  
1.	Matrika SFZ nebude vyhotovovať tzv. vyžiadanie, ktoré sa doteraz posielalo mailom na 
príslušný zahraničný zväz, ale požiadavku klubu zadá do TMS. Matrika neobdrží mailom 
uvoľnenie z materského zväzu, ale toto bude generované systémom a doručené online.  
Prínosom je zníženie administratívy. 
 2.	Kluby v čase písania tejto správy nedokážu zadať do elektronickej podateľne medzinárodný
 prestup, preto je bezpodmienečne nutné vyplnený formulár doručiť akoukoľvek formou 
(mailom vo formáte pdf, poštou, osobne cez recepciu SFZ) matrike SFZ. 
Formulár sa vypisuje v počítači, vytlačí, podpíše, vrátane overenia podpisu hráča a odošle 
matrike SFZ. 
Tu nájdete link na upravený formulár, ktorý je momentálne len na stránke SFZ:
 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/registracny-formular_transfer_zahranicie.pdf . 
Novinkou pre kluby je, že k takejto žiadosti sa prikladá kópia dokladu totožnosti 
(OP alebo cestovný pas), uvádza sa status hráča (amatér, profesionál) a skutočnosť, či hráča 
a klub zastupuje sprostredkovateľ. Po zadaní do ISSF budú mať kluby informáciu, v akom stave 
sa transfer nachádza. Kluby aktívne v TMS môžu zadať transfer amatéra v sekcii „Transfers“ –
 „Engage amateur“.  
3.	Mení sa lehota na dodanie certifikátu: 
dňom 1. 7. je možné hráčov registrovať na tzv. provizórnej báze po siedmych dňoch od vyžiadania,
 čo je oproti 30 dňom výrazný posun v prospech hráčov a klubov, ktoré hráča angažujú.
 Netreba však pritom zabúdať, že toto isté platí aj pre hráčov, odchádzajúcich z našej asociácie.  
Ďalej zaviedla FIFA možnosť registrovať mladistvých hráčov na základe študijného výmenného 
pobytu a utečencov bez doprovodu rodičov. Zoznam dokladov k takýmto transferom nájdete v 
prílohe 7 RaPP.  Upozorňujeme kluby, že doklady zaslané matrike v inom formáte ako pdf. 
alebo vypísané ručne matrika neakceptuje a nebude sa nimi zaoberať. 
 
S pozdravom  Milan Sládkovič 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk