Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Matričná komisia

Úradná správa č.: 4 zo dňa 22. februára 2021

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA

Informuje, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

V tejto súvislosti žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ  na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk, aj s odôvodnením, najneskôr do stredy 10. marca 2021, 23:59 hod.


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk