Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica


správa č.: 1125. októbra 2011

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 4.11.2011 (PIATOK) O 16,00 HOD. V KULTÚRNOM DOME DOLNÉ KOčKOVCE _PROGRAM :_ _ 1. KONTROLA UZNESEN&IACUT...


správa č.: 1014. októbra 2011

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia výkonného výboru a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, dňa 7.10.2011 v Považskej Bystrici ––––––&ndas...


správa č.: 928. septembra 2011

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 7.10.2011 (PIATOK) O 15,3...


správa č.: 812. septembra 2011

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia výkonného výboru ObFZ Považská Bystrica, dňa 9.9.2011 v Považskej Bystrici –––––––––––––...


správa č.: 722. augusta 2011

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 9.9.2011 (PIATOK) O 16,15 V ZASADAčKE OBFZ POV. BYSTRICA _PROGRAM :_ _...


správa č.: 619. augusta 2011

_SPRÁVA SEKRETÁRA_ – KONTROLA ZÁLOHOVÝCH PLATIEB KLUBOV OBFZ PRE ÚčELY CENTRÁLNEHO VYPLÁCANIA DELEGOVANÝCH OSÔB V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2011/2012 KU DňU 30.8.2011 ...


správa č.: 510. augusta 2011

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV, Rady a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, dňa 5.8.2011 v Považskej Bystrici –––––––––––...


správa č.: 408. augusta 2011

1.) Sekretariát ObFZ oznamuje všetkým FO, FK, delegovaným osobám (Ra DZ), funkcionárom ObFZ a všetkým záujemcom o tlačený Rozpis súťaží ObFZ Pov...


správa č.: 321. júla 2011

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 29.7.2011 (PIATOK) O 16,15 V ZASADAčKE OBFZ POVAžSK&AACU...


správa č.: 221. júla 2011

Z Á P I S N I C A z aktívu ŠTK a KM ObFZ Považská Bystrica, dňa 8.7.2011 v Bolešove. ––––––––––––––––&ndas...


správa č.: 118. júla 2011

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV, Rady a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, dňa 8.7.2011 v Bolešove. –––––––––––&nd...


správa č.: 2228. júna 2011

VÝZVA FO,FK Sekretár ObFZ žiada všetky FO,FK ObFZ Považská Bystrica o KONTROLU KONTAKTNÝCH ÚDAJOV KLUBOV V RS 2011/2012. ObFZ nezodpovená za správnosť údajov, uvedených v adre...


správa č.: 2127. júna 2011

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV, RADY A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA. ZASADNUTIE SA USKUTOčNÍ DňA 8.7.2011 (PIATOK) O15,00 HOD. VV, OD 16,00 HOD. RADA, V BOLEŠOVE ...


správa č.: 2020. júna 2011

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, dňa 10.6.2011 v Domaniži. –––––––––––––...


správa č.: 1930. mája 2011

POZVÁNKA NA SPOLOčNÉ ZASADNUTIE VÝKONNÝCH VÝBOROV ZSFZ , OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2011 (PIATOK) O 16,30 ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk