Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent         Štvrtok, 20. január 2022

Vážený klubový, tímový manažér,  
v utorok boli aktivované platby kreditom na https://futbalnet.shop pre rok 2021,  
čakalo sa na schválenie konferenciou SFZ (hlasovanie per rollam minulý týždeň) 
Podrobnosti nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/2021-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte 
 
Pekný deň a účelné použitie kreditov pre ROZVOJ MLÁDEŽE Vám prajem ... 
Veľa zdravia samozrejme..

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážený klubový manažér, tímový manažér, ekonóm klubu, 
povinná registrácia sa týka iba Občianskych združení a Neziskových organizácií, 
ospravedlňujem sa za chybu v generovanom dokumente v predchádzajúcom emaily 
kde sa objavili aj Akciové spoločnosti a Spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Ak ste aj poslali registráciu ako Občianske združenie alebo Nezisková organizácia inou 
cestou na Ministerstvo vnútra, SFZ sa nemá ako o tom dozvedieť, preto Vás žiadame 
aby ste vyplnili aj formulár v elektronickej podateľni v ISSF z dôvodu aktualizácie 
údajov aj v ISSF. Netrvá to viac ako 5 minút. 
Vygenerované tlačivo už neposielajte na Ministerstvo, kedže ste ho už zaslali predtým 
inou formou. Veľmi pekne ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Fond na podporu športu dnes vyhlásil výzvu určenú pre amatérske 
športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady 
pandémie COVID-19. Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, 
je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia 
podmienky ustanovené výzvou. 
Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná čiastkou 50 eur na jedného 
aktívneho športovca do 23 rokov, pričom nárok na príspevok budú mať len kluby s minimálne 
desiatimi aktívnymi športovcami a výnosmi/príjmami za rok 2019 vo výške minimálne 20 tis. eur.
 
Výška príspevku sa určuje ako 50% oprávnených nákladov klubu za vymedzené obdobie. 
Vo výzve je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 
do 15. apríla 2021 priamo Fondu na podporu športu. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky 
podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: 
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy .“ 
 
Mária Berdisová 
vedúci oddelenia strategických projektov|Head of Strategic Projects Department 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia M: + 421 911 014 583 maria.berdisova@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
------------------------------ 
 

 

Vážený klubový manažér, tímový manažér, tréner, 
dovoľujeme si Vám touto cestou zaslať dôležité upozornenie o projekte „Dajme spolu gól“ 
(www.dajmespolugol.sk) Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje 
do piateho školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu 
futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal).
 
V školskom roku 2020/21 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším materským školám, 
základným školám s materskou školou a základným školám pre 1. ročníky 1. stupňa, vo forme 
záujmovej činnosti futbal. Podrobné informácie k projektu nájdete: 
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol  
 
Tento projekt má široký spoločenský záber a je veľmi potrebné vnímať ho aj z klubového pohľadu 
ako skvelú príležitosť pre nábor detí do klubu už predškolskom veku, čiže v škôlkach. 
PRIMÁRNYM CIEĽOM KLUBU BY MALA BYŤ VÝCHOVA MLÁDEŽE V SPOLUPRÁCI SO SVOJÍM OKOLÍM, 
ŠKOLOU, ŠKÔLKOU, OBCOU A INÝMI KLUTÚRNO SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI V MESTE, 
OBCI. 
Slovenský futbalový zväz tento projekt dlhodobo podporuje nasledovnými formami: 
- TRÉNER: Možnosť pre trénera realizovať sa vo futbalových aktivitách vrátane finančného 
ohodnotenia. - ŠKOLA: MŠ alebo ZŠ dostane tréningové pomôcky na realizáciu futbalových aktivít. 
Možnosť prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu 
zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku: 
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-skoly  
Prihlasovanie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“ v školskom roku 2020/21 
končí 2.10.2020. 
NEVÁHAJTE, KONTAKTUJTE ŠKOLU ALEBO ŠKÔLKU VO SVOJOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA DO 
TOHOTO KRÁSNEHO PROJEKTU BUDUJME SPOLU BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO FUTBALU. 
V prípade potreby osobnej konzultácie kontaktujte prosím p. Cyrila Janoška na 
cyril.janosko@futbalsfz.sk Pekný deň, ďakujeme.

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Vážení kolegovia, 
chcem Vás informovať a upozorniť zároveň o aktuálne nastavenom systéme už v súlade 
so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov: 

Kedy je profil športového odborníka aktivny? 
Hrac - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny 
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny Agent - člensky poplatok = Aktívny 
Upozorňujeme na jednu vec, 
že niektorí rozhodcovia, pozorovatelia a delegáti nemajú predlžené licencie a teda 
NEBUDE možné ich uviesť do zápisu. 
Forma nahrávania delegovaných osôb je možné LEN cez delegačné listy!
Vážený klubový alebo tímový manažér, 
viacerí sa sťažujete že máte problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. 
Dňa 5.11.2020 som Vám zasielal kompletné info o zmenách v ISSF a dovoľujem si Vám toto 
info preposlať znovu, poprosím Vás BEZODKLADNE to začnite riešiť. 
Veľmi pekne ďakujem za pochopenie. 
Kompletný návod na použitie nájdete tu 
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
POVODNA SPRAVA Z 5.11.2020
SPRÁVA REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU" 
Vážený klubový manažér, 
na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám
 v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných 
všeobecne záväzných predpisov. 
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na 
sezónnej súpiske družstva v ISSF. 
Dôležité upozornenie: 6.11.2020 DO 10:00 VYMAŽEME VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH
A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE, AJ S ICH SÚHLASOM. 
OSOBY NANOVO AKTIVUJTE AŽ PO 10:00. 
Vyskúšať si to môžete aj hneď, a keď sa Vám to podarí a príde Vám aj schválenie, zajtra 
(6.11.2020) po 10:00 už len znovu nahráte osoby, súhlas sa zachová aj po premazaní existujúceho
 stavu. Opisovať tu návod uvedený nižšie nebudem, všetko bežne potrebné tam máte, ale 
upozorňujem na hlavný problém, ktorý Vás asi postihne a to je že mnohí tréneri nemajú aktívne 
kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné doručiť email s linkou na potvrdenie žiadosti od Vás 
aby Vám dali súhlas na nahratie do súpisky. 
Poprosím teda klubových manažérov aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov emailové 
adresy a bezodkladne ich poslali aj s registracnymi cislami osôb sekretárom podľa toho o akú 
súťaž sa jedná, konkrétne teda na svoje RFZ a ObFZ.  
Kluby patriace pod ÚLK a SFZ kontaktujte priamo p. Švihoríka na emailovej adrese michal.svihorik@futbalsfz.sk , 
on Vám obratom aktivuje trénerov vzhľadom na to že Fortuna liga sa hrá už tento víkend. 
p. Švihorík a sekretári RFZ a ObFZ doplnia emailové adresy k registračným číslam a aktivujú im 
osobné účty. Následne ak sa tréneri prihlásia do ISSF a zmenia si heslo stanú sa ich osobné kontá ISSF aktívne 
a bude ich môcť Klubový manažér znovu požiadať o súhlas na umiestnenie na súpisku družstva. 
Kompletný návod na použitie nájdete tu 
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk  
Prajem pekný deň a ďakujem za pochopenie a porozumenie.

 

 

 

 

 

 

List prezidenta SFZ

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 10. MÁJA

kompletné znenie usmernenia nájdete tu:
 Farebne odlíšené zmeny nájdete v prílohe. 
 

 
 

Vážení kolegovia, priatelia rozvoja futbalu, 
medzi oprávnené výdavky na nákup za kredity na https://futbalnet.shop sú aktuálne zaradené 
aj športové sústredenia, tréningové kempy a tábory hráčov mládežníckych družstiev 
(ďalej len „sústredenia“), počas ktorých sa v rámci pobytu zabezpečuje športová príprava 
mládežníckych hráčov s cieľom zlepšiť ich športovú výkonnosť a výsledky. 
Sústredenia je nevyhnutné naceniť na 1 osobu/deň s podrobným popisom, čo je v cene 
pobytu zahrnuté. Ceny na 1 osobu/deň môžu byť diferencované v závislosti od toho, či ide o cenu 
za pobyt hráča, trénera, alebo iných osôb, ktorých prítomnosť na sústredení je nevyhnutná alebo 
priamo súvisí s plnením účelu a výkonom športovej činnosti – napr. pedagogický dozor, vedúci 
družstva, a pod. V cene pobytu môžu byť priamo zahrnuté len výdavky dopravu, ubytovanie, stravu, 
poistenie, prenájom športovej infraštruktúry, prenájom športového náradia a výdavky na 
regenerácia a rehabilitáciu. 
Z pridelených kreditov je možné uhrádzať náklady na sústredenia maximálne do výšky 
50 €/1 osobu/deň. 
Zvyšnú časť nákladov prevyšujúcu túto sumu si dopláca každý futbalový klub z vlastných zdrojov. 
Všetky tieto produkty budú povinne zaradené do novej kategórie "Sústredenia", ponuka bude 
doplnená v najbližšom čase.
 Ján Letko 
Vážený klubvý manažér, 
V novembri minulého roka sme Vás informovali o novej verzii videoarchívu, 
kde sa menil spôsob zadávania informácií k videu. 
Kedže mnohí ste to zabudli, posielam ešte raz 
návod na správny postup a upozornujem na filter TYP VIDEA !!! MUSÍTE VYBRAŤ SÚŤAŽNÉ !!! 
Preštudujte si prosím poriadne tento návod https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2 
poprípade informujte svojich Videotechnikov, ďakujeme. Vážený klubový manažér, v krátkej dobe Vám budú navýšené kredity v eshope
(pokiaľ máte na ne nárok) z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva, 
viac informácií nájdete tu: 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
Taktiež Vám boli zo SFZ 31.7.2019 odoslané peniaze na Vaše účta z jarnej časti prerozdelenia 
členských poplatkov, viac info tu: https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2018-2019 


Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Výmena expirovanych kariet končiacich dna 31.08. 2021 prebehne v dňoch 
02.09. - 13.09. 2021. Karty budú poslane spoločnosťou Slovnaft na adresy, ktoré sú 
uvedené v našej databaze. 
Pôvodná hodnota (kredit) kariet bude zachovaná. Ďalšie dobitie kariet bude umožnené 
od 14.09. 2021.
------------------------------ 


************************************************************************** 
Vážený člen, 
Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí 
o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, 
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. 

Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom 
(vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:
  https://www.futbalsfz.sk/section/3734 


Martin Ivanko Projektový manažér |

Project Manager Slovenský futbalový zväz |
Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,
Slovakia M: + 421 907 287 499

Informácia pre kluby ohľadne tankovania: 
Po dohovore a spracovaní údajov ohľadne spustenia PHM kariet, budú aktivované spoločnosťou 
SLOVNAFT, v pondelok 15. februára po 12 hod. 

Branislav Jelok 
Obchodný manažér | Sales manager 
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association 
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
Slovakia Mob +421 (0)903 455 470 branislav.jelok@sfzmarketing.sk | www.futbalsfz.sk

Informácie k prerozdeleniu členských poplatkov pre aktuálnu sezónu,
všetko potrebná nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2019-2020
 kde budem priebežne aj aktualizovať údaje. Informujte prosím o tomto aj Vašich ekonómov, 
aby sme sa vyhli zbytočným telefonátom na tému "čo sú to za peniaze". 
 
Ospravedňujeme sa Vám že je to neskôr ako ste boli predtým zvyknutí, 
ale riešili sme viacero reklamácií so sekretármi zväzov čo sa týka počtu mládežníckych družstiev, 
ktoré spĺňajú kritériá, a tiež sme počkali už aj na uzávierku roku 2019 v tejto oblasti 
(dobeh úhrad za december v novom roku cez mesačnú zbernú faktúru). 
 
Dobudúcna budeme prerozdelenie členských príspevkov určite posielať vždy koncom januára, 
aby nevznikali zbytočné problémy a reklamácie. Druhá časť prerozdelenia členských príspevkov 
bude zasielaná priamo na Vaše účty koncom mesiaca júl, po ukončení sezóny a záverečnom 
vyúčtovaní sezóny (sezóna štandardne končí vždy 30.6) 
 
Na záver Vás chcem ešte veľmi pekne poprosiť o kontrolu IBAN čísiel účtov, 
nakoľko by sme sa chceli vyhnúť reklamáciám aj v tomto smere. 
Pokiaľ máte aktuálne už iné IBAN číslo účtu, nahláste to prosím BEZODKLADNE na Váš zväz 
(najlepšie cez podanie na ŠTK elektronicky) a následne po zaregistrovaní zmien na Vašom zväze 
poprosím matrikárov/sekretárov, aby zasielali schválené zmeny na Helpdesk (p. Ferenc) 
(helpdesk@futbalnet.sk) na ďalšie spracovanie zmien v interných systémoch SFZ. 

Prajem pekný deň. 
 
P.S. Na základe tohoto zoznamu klubov a družstiev budú prerozdelené aj kredity 
do futbalnet.shop, viac informácií zašlem koncom februára. 
Kredity by ste mali mať k dispozícii začiatkom marca 2020. 
Samozrejme o tom budete informovaní. 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk