Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav         Pondelok, 19. marec 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.26  14. 03. 2018


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu

termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK žiada všetky FK, FO  a TJ ObFZ PB,
ktoré chcú požiadať respektíve potvrdiť
výnimky z hracích dní a časov v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018, aby tak urobili:

 

8. liga dospelí, 6. liga dorast, SŽ, MLŽ a prípravky v termíne do 20. 03. 2018 (utorok).


ŠTK
akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú a samostatne pre jarnú časť súťažného ročníka.
Pred jarnou časťou musí FK, FO a TJ o výnimku znovu požiadať. Žiadosti doručené ŠTK do tohto termínu budú bezplatné. Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2017/2018 čl. B bod 10.2.7

2)  ŠTK zverejňuje schválené výnimky
z ÚHČ a dní pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018
4. liga SŽ sk. JUH:
TJ Jednota Lazy pod Makytou
- odohrá svoje jarné domáce MFS v ÚHČ dorastu

3) Prípravky MIX U11:
TJ Tatran Horovce
- odohrá svoje jarné domáce MFS v sobotu o 14,00 a 15,00 hod.

4)  ŠTK súhlasí:

      s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. JUH 16. kolo: TJ Jednota Lazy pod Makytou - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 08. 05. 2018 (utorok) o 10,30 hod. na ihrisku TJ Lazy pod Makytou. Vzájomná dohoda. SP čl. 36/2. "KR" zabezpečí R.Účasť družstva TJ Jednota Lazy pod Makytou na medzinárodnom turnaji SŽ vo Viedni.


5)  ŠTK nariaďuje:
a)  odohrať MFS 8. liga dospelí 10. kolo: TJ Partizán Vrchteplá - FK Červený Kameň
     dňa 21. 04. 2018 (sobota) o 16,00 hod. "KR" zabezpečí R.  Jilemnického 25 -ka.

Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
b)  odohrať 1. a 9. kolo: MŠK Považská Bystrica - TJ Partizán Domaniža dňa 21. 04. 2018 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod.
c) 
odohrať 4. a 12. kolo: MŠK Považská Bystrica - TJ Kovo Beluša dňa 13. 05. 2018
     (nedeľa) o 14,00 a 15,00 hod.
d) 
odohrať 6. a 14. kolo: MŠK Považská Bystrica - MFK Ilava dňa 26. 05. 2018
     (sobota) o 15,00 a 16,00 hod.
e) 
odohrať 8. a 16. kolo: MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov dňa 10. 06. 2018
     (nedeľa) o 14,00 a 15,0 hod.

 


V prípade nepriaznivého počasia sa MFS odohrajú na ihrisku s UT za podmienok
dodržania SP.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 21. 03. 2018 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                               Jaroslav Gašpárek
                                                                                                  predseda ŠTK

 

DK  č.17  01. 12. 2017

Ostatné DS:

D56     TJ Tatran Horovce – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5         

 

Oznamy DK:

 

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                             predseda DK

 

 

KR  č.21  09. 03. 2018

Program doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ PB

Dátum: 17.3. 2018 v KD Dulov

Program:

8,30 - 9,00  Príchod a prezentácia R a DZ    (Fúrik, Hrenák)

9,00 - 9,15  Otvorenie a príhovory hostí

9,15 - 9,30  Generovanie poplatkov DO  cez ISSF a  s tým súvisiace zmeny odmeňovania DO

9,30 - 10,00  Prednáška: Príprava rozhodcu pred stretnutím (Sluk M.)

10,00 - 10,10  Prestávka

10,10 - 11,00  Prednáška z PF Pravidlo 12 (Ing. Mišún)

11,00 - 11,10 Prestávka

11,10 - 12,00  Prednáška z PF  Pravidlo 11 (Ing. Mišún)

12,00 - 12,10  Prestávka

12,10 - 12,45 Písomný test z Pravidiel futbalu (Ondráš, Pavlačková, Fúrik, Hrenák)

13,00 - 13,50  Video analýza situácií z DVD UEFA 2017/2 (Sluk, Ondráš, Pavlačková)

13,50 - 14,00  Prestávka

14,00 - 14,30  Pokyny pre R a DZ pred jarnou časťou, vyhodnotenie a správa predsedu KR (Turčan, Kvaššay)

14,30 - 15,00  Diskusia, odovzdanie Pravidiel futbalu pre R a DZ

15,00 - Ukončenie seminára

 

 

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.5  28. 02. 2018

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská         

     Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4.3.2018 a neobsadenú funkciu       

     predsedu TMK,sa toto odkladá.

 

2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom

    médií. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

KM  č.26  15. 03. 2018

1. KM vyhodnotila účasť výberu ObFZ v kategórii prípravky - roč. 2007 a ml., dňa 

    10.3.2018 v Přerove.

 

     V I. turnaji dopoludnia výber ObFZ I. získal 1. miesto.

     V II. turnaji popoludní výber ObFZ II, obsadil 3. miesto.

 

    KM vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorých hráči reprezentovali

    ObFZ Považská Bystrica : TJ Partizán Domaniža, TJ Družstevník Šebešťanová,

    FK Košeca,ŠK fcf Púchov, TJ Cementárenň Ladce. 

 

2. KM upozorňuje hráčov, ktorí reprezentovali  ObFZ vo výbere, prípadne aj hráčov

   z iných FK, ktorí majú záujem zúčastniť sa Letného futbalového kempu OFS     

   Přerov pre vekové kategórie U 10 až U 13, v termíne od 15.7 - 20.7.2018 aby sa

   prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk  do konca marca 2018.

 

  Kemp sa uskutoční v areále SK Rusava - Penzion u Ráztoky.

 

  Bližšie informácie :TU

 

                                                                                                Kamil Begáň

                                                                                                predseda KM 

 

 

MaK  č.8  21. 02. 2018

Vážený člen,

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení issf manažéri. Dovoľujem si požiadať Vás,
aby ste venovali náležitú pozornosť nasledujúcim žiadostiam. 1. Všetky žiadosti o transfer hráča zo 
zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t. j. najneskôr 31. 1., boli 
spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci 
deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej 
podateľne zaregistrovaní do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný
hráč vo Vašom klube, znamená to, že ITC nebol doručený. V prípade, že ITC nie je doručený 
do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. 

Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, 
nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je 
v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich klubov. 2. V tomto období končí platnosť 
veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových issf manažérov, 
aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú 

mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu 
v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz 
rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť. 
Za porozumenie ďakujem. 
S pozdravom  Milan Sládkovič  ISSF Helpdesk(pomoc): milan.sladkovic@futbalsfz.sk 

 

Sekretár  č.21  13. 03. 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 2.3.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Branislav Bodorík, Mgr. Rastislav Sovík

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

6.      Odmeňovanie delegovaných osôb prostredníctvom ISSF

7.      Personálne riešenie TMK ObFZ, školenie trénerov

8.      Hospodárenie ObFZ k 31.1.2018, inventarizácia k 31.12.2017

9.      Rôzne

10.  Záver

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený so zmenou poradia prerokovávaných bodov. Bod 8. bol zaradený na začiatok.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN.02 – 11/02/18 splnené.

 

K bodu č. 8. – predseda RK informoval o zasadnutí RK a jeho záveroch – odporúčaniach pri spracovávaní ekonomiky ObFZ, vypracovanie účtovných výkazov.

 

Štatút revíznej komisie predložený predsedom p. Ing. Dvorščíkom bol so zmenami schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

Zloženie novej inventarizačnej komisie :

 

Predseda – Ing. Peter Dvorščík

Členovia – Jaroslav Gašpárek, Viera Petríková

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 4 : Predseda ObFZ informoval o priebehu volebnej konferencie SFZ, konanej v januári 2018, o voľbe predsedov odborných komisií ZsFZ na zasadnutí VV po volebnej konferencii 2018.

 

K bodu č. 5 : o príprave na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 informovali predsedovia

 

ŠTK (začiatok jarnej časti, žiadosti o výnimky, generovanie súťaží prípraviek, odohratie odložených zápasov)

KR (poďakovanie R za rozhodovanie a účasť na HFT mládeže ObFZ, príprava zimného seminára RaDZ v Dulove 17.3.2018, publikácia Pravidlá futbalu – SFZ).

 

K bodu č. 6 :

 

Písomne predložené Generovanie poplatkov za delegované osoby v ISSF.

 

Hlasovanie za odklad riešenia na nasledujúci VV :   6 – 0 - 0

 

(v priebehu zasadnutia sa dostavil p. Ing. Poliček)

 

K bodu č. 7 : návrh predsedu ObFZ  na vypísanie termínu na podanie návrhov kandidátov na predsedu TMK – 30.3.2018.

Voľba na základe podaných návrhov sa uskutoční na nasledovnom riadnom zasadnutí VV ObFZ,

Podľa plánu zasadnutí – 6.4.2018

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

(v priebehu zasadnutia sa dostavil p. Mgr. Šimáček)

 

K bodu č. 9 :

Ing. Sluk – projekt SPORT video – nahrávanie MFZ a zverejňovanie na internete.

 

Ing. Poliček – servisné poplatky ObFZ, odmeňovanie spracovania ekonomickej agendy.

 

K bodu č. 10 : zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 12/03/18 VV OBFZ ukladá predložiť VV ObFZ účtovné výkazy.

 

   Z : sekretár v spolupráci s ekonómom ObFZ        T: nasledovný VV ObFZ

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, 2.3.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.21  18. 03. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 14.KOLO 25.03.2018 O 15,00 HOD. Košecké Podhradie Podmanín R Folučka Ďuriš Streženice ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk