Dnes oslavuje meniny Norbert zajtra Róbert         Utorok, 06. jún 2023

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.34  31. 05. 2023


ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF,
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek predseda ŠTK.  

ŠTK žiada FK, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy najneskôr 
do utorka do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK. Podanie
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.
Zasadnutie ŠTK býva spravidla každú stredu o 15,00 hod.

 
ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.


1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 7., 8. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ a MLŽ,
            prípraviek MIX U11 a mladšej prípravky U9 hraných v dňoch 24. až 30. 05. 2023;   
 
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)
  informáciu "R" M. Proča z MFS SPORTIKA 7. liga dospelí: Sverepec - Podmanín; 
b)  informáciu "R" R. Škrovánka z MFS SPORTIKA 7. liga dospelí: Praznov - Lysá; 
c)  informáciu "R" Z. Zborana z MFS SPORTIKA 7. liga dospelí: Dohňany - Streženice; 
d)  informáciu "R" M. Brnu z MFS SPORTIKA 7. liga dospelí: D. Kočkovce - Papradno;
e)  informáciu "R" M. Petríka z MFS 8. liga dospelí: Udiča "B" - Prejta;
f)  informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 8. liga dospelí: Hr. Lednica - Vrchteplá;
g)  informáciu "R" P. Pastorka z MFS 8. liga dospelí: Č. Kameň - Tŕstie;
h)  informáciu "R" J. Juríčka z MFS 8. liga dospelí: Kolačín - Bodiná;
i)  informáciu "R" J. Šimka st. z MFS 8. liga dospelí: Kameničany - Pružina;
j)  informáciu "R" Z. Zborana z MFS  6. liga dorast: Domaniža - Kvašov;   
k) informáciu TJ Slovan Košecké Podhradie;

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:    
                     4. liga SŽ U15: 
a)  17. kolo: 
TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Partizán Domaniža dňa 29. 05. 2023 
                     (pondelok) o 17,45 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.            

b)  17. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Slovan Dolná Mariková
      dňa 26. 05. 2023  (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                    

                    4. liga MLŽ U13:
c)  18. kolo: 
TJ Tatran Cementáreň Ladce - ŠK fan club Púchov dňa 03. 06. 2023
                     (sobota) o 14,00 hod. 
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.    

                    Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto: 
d)  8. a 16. kolo: 
 FK Dubnica nad Váhom "B" - TJ Štart Tuchyňa dňa 07. 06. 2023
                        (streda) o 17,00 a 18,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.  

                     Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto: 
e)  7. a 15. kolo:
 TJ Družstevník Kolačín - TJ Partizán Prečín dňa 01. 06. 2023
                  (štvrtok) o 17,00 a 18,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.            

4)  ŠTK kontumuje MFS: 
     na základe SP čl. 82 bod 1/b SPORTIKA 6. liga dospelí 23. kolo:
     TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Visolaje a podľa SP čl. 11 bod 2 
     priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Družstevník Šebešťanová.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a) 
TJ Slovan Košecké Podhradie za nedoručenie videozáznamu (US ŠTK č. 33 bod 5)
     z MFS 23. kola: TJ Slovan Košecké Podhradie - TJ Rozvoj Sverepec
     podľa RS/A bod 4.7.
 
b)  TJ Visolaje (dospelí) podľa RS/B čl. 10.1.2;

6)  ŠTK odstupuje na pokarhanie DK za neuvedenie člena realizačného tímu,
      HU (SP čl. 40, 41 a 58) v zápise o stretnutí, visačky (RS/B bod 3.2/c): 
 

          8. liga dospelí
a)  FK Červený Kameň
23. kolo: HU; 

          6. liga dorast U19:
b)  TJ Slovan Dolná Mariková
19. kolo tréner;

           4. liga SŽ U15:
c)  MFK Ilava
17. kolo: HU;
           
7)  ŠTK odstupuje pre opakované porušenie SP čl. 40, 41 a 58 neuvedenia
      člena realizačného tímu v zápise o stretnutí, HU na doriešenie DK:
         
          
           8. liga dospelí
a)  TJ Nové Považie Prejta 
23. kolo : tréner;

           4. liga SŽ U15:
b) MFK Ilava
 17. kolo: tréner; 
c) TJ Žiar Papradno 17. kolo: tréner;
d)  TJ Slovan Dolná Mariková 16. kolo: tréner;
       
           Prípravky MIX U11:
e)  TJ Visolaje: 
tréner, lekár/zdravotník;
f)  TJ Družstevník Šebešťanová: tréner;
g)  TJ Spartak Kvašov: tréner;
h)  FK Dubnica nad Váhom "B": vedúci družstva; 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK  

 

DK  č.23  02. 06. 2023

U173   Ľubomír Vlasatý 1155189 Košecké Podhradie – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U174   Radoslav Augustín 1159956 Lysá - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U175   Juraj Baranec 1138652 Dohňany - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U176   Jaroslav Turičík 1161855 Tŕstie - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U177   TJ Slovan Košecké Podhradie - pokuta 500,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/A 4.7 (nezhotovenie videozáznamu zo stretnutia)

U178   TJ Visolaje - pokuta 100,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie na súťažné stretnutie dospelých)

U179   FK Červený Kameň - pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/4, 71/3e, + RP 10,-€ (ÚS ŠTK č. 34)

U180   TJ Slovan Dolná Mariková - pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/4, 71/3e, + RP 5,-€ (ÚS ŠTK č. 34)

U181   MFK Ilava - pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/4, 71/3e, + RP 5,-€ (ÚS ŠTK č. 34)

U182   TJ Nové Považie Prejta - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U183   FK Dubnica nad Váhom - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U184   MFK Ilavapokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U185   TJ Žiar Papradno – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U186   TJ Slovan Dolná Mariková – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U187   TJ Visolaje – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U188   TJ Družstevník Šebešťanová – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

U189   TJ Spartak Kvašov – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 34)

 

Oznamy DK:

 

DK berie na vedomie podanie R Ďurča, TJ Rozvoj Sverepec, správu ŠTK – bez prijatia ďalších opatrení.

Stretnutie U13 Prečín - Pruské v riešení. DK žiada o podrobné písomné stanoviská k nešportovému správaniu T hostí (L.Suchánek) počas stretnutia - TJ Partizán Prečín, TJ Považan Pruské a R Čelková, a to najneskôr do 6.6.2023 pod následkom DS. 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                        Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.31  02. 06. 2023

Ospravedlnení:

Šimko st, Šimko ml., Gerhard, Nikodém, Koleno, Šulík - 3-4.6. 

Škrovánek, Ďurčo, Slatkovský 3.6. 

Slatkovský, Klinovský - pracovné dni, Brundza - soboty, 


Pochvala na R: 

FK Sverepec na R Proč, Klinovský, Slatkovský v MFS 7. Sportika liga Sverepec - Podmanín

FK Bodiná na R Juríček, Petrušek v MFS 8. liga Kolačín - Bodiná


 • KR upozorňuje R, aby si sledovali termíny dohrávok v pracovných dňoch na svojom konte ISSF, v prípade pracovných prekážok, aby ihneď kontaktovali členov KR. 

 • KR oznamuje, že kontrolné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 2.6. 2023. o 18,30 hod.na atletickej dráhe 3. ZŠ v Pov. Bystrici. Pozvaní R: Pastorek, Klinovský, Zboran, Petrík, Slatkovský. R zo ZsFZ: Proč, Rojko, Gago, Mihálik B. Prezentácia R od 18,15 hod., R si prinesú športovú výstroj a obuv vhodnú na tartanovú dráhu. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.skkvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martin.brna@pobox.sk

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.2  28. 02. 2023

Nová trénerská licencia - SFZ Grassroots Leader - 
Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – 
Tréner detí“. 
Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení 
hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 
PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako tréner na: 
Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v 
zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných 
zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených
Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ). 
Tréner s licenciou SFZ Grassroots Leader NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek 
riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), RFZ a ObFZ však áno. 
Všetky informácie nájdete na stránke SFZ 
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ 
KONFIGURÁCIA SÚŤAŽI - Žiadame kompetentných, ktorí nastavujú v súťažiach mládeže funkci trénerské licencie,
aby nastavili licenciu do súťaží podľa vzoru nižšie v tabuľke. 
Skratka v ISSF = SFZGL - SFZ Grassroots Leader !

 

KM  č.12  20. 03. 2023

KM vyhodnotila HFT mládeže ObFZ Považská Bystrica v kategórii U15, ktorý sa uskutočnil dňa 18.3.2023 v STC Púchov.

 

Výsledky :       1. miesto  - TJ Partizá Domaniža

                         2. miesto  - TJ Horná Poruba

                         3. miesto  - ŠK fan club Púchov

                         4. miesto  - TJ Lysá pod Makytou

                         5. miesto  - TJ Ladce

                         6. miesto  - TJ Papradno

                         7. miesto  - TJ Dolná Mariková

 

Najlepší brankár : Martin Buzalka   Lysá pod Makytou

 

Najlepší strelec : Lukáš Kučík  Domaniža

 

Najlepší hráč : Nikolas Čelko  Domaniža

 

 

Ďakujeme všetkým funkcionárom, trénerom, rodičom, rozhodcom a zdravotníkom,

ktorí sa aktívne zúčastnili a tak prispeli k úspešnému priebehu.

                                             
                                                                                  Stanislav Solík
                                                                                   predseda KM 

 

MaK  č.3  16. 01. 2023


Vážení kluboví issf manažeri, 

Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť k medzinárodným transferom. 

Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia:  
1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, 
pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý 
názov klubu; 
2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča 
(nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. 
Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. 
 
Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez
„prestupový program“ FIFA. Opätovne upozorňujem, že v zmysle FIFA RSTP sa transfery hráčov, 
smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale môžu to byť aj súťaže 
na nižšom stupni riadenia), uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov,
 t. j. od 25. 1. do 21. 2. 2023. Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov
 FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností
 a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie! 
Kompletné informácie nájdete v prílohe emailu, určite si ich prečítajte prosím. 
 
Milan Sládkovič 
Vedúci matriky | Head of Registration & Transfers 

 

Výkonný výbor  č.15  31. 05. 2023

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 5.6.2022 (pondelok) o 17,30 hod. v Pov. Bystrici

 

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Informácia predsedu ObFZ

4.      Informácia ŠTK, KR, DK o priebehu súťaží jarnej časti 2022/2023

5.      Schválenie termínovej listiny 2023/2024

6.      Schválenie termínu riadnej konferencie a aktívu ŠTK ObFZ 2023

  7.      Schválenie odznakov SFZ - jubilanti

  8.      Letné priateľské stretnutie s OFS Přerov - príprava

  9.      Rôzne

 10.      Záver

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ – ŠTK, KR, DK a RK

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Radomír Sluk v.z.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.26  02. 06. 2023

Delegačný list rozhodcov ObFZ Považská Bystrica D H Výnimky R AR 1 AR 2 SPORTIKA - 7. liga muži 25. kolo 11.6.2023 o 17,00 hod. Sverepec Streženice Jurí...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk