Dnes oslavuje meniny Vilma zajtra Ferdinand         Pondelok, 29. máj 2017

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.36  25. 05. 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek  hraných v dňoch  16.  až 21. 05. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Maka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica
     - TJ Skaličan Praznov;
b)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 7. liga dospelí: TJ Slovan Dolná Mariková
      - TJ Rozvoj Sverepec;
c)  informáciu "R"  M. Migáta z MFS 8. liga dospelí: TJ Družstevník Mikušovce 
     - TJ Mier Tŕstie;
d)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Partizán Domaniža
      - TJ Priehrada Udiča;
e)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Plevník- Drienové
     - TJ Rozvoj Sverepec;
f) 
doklad o úhrade poplatku v prospech TJ Družstevník Kolačín od MFK Ilava;

3)  ŠTK  skontrolovala: "RP" hráča TJ Rozvoj Sverepec - František Krčmárik;

4)  ŠTK kontumuje:
a)   na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 6. liga dorast 14. kolo:
     
TJ Plevník-Drienové - TJ Spartak Lysá pod Makytou a podľa SP čl. 11 bod 2
     
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Plevník- Drienové.     
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/g kontumuje MFS 4. liga SŽ sk. JUH 16. kolo
      TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Kovo Beluša a podľa SP čl. 11 bod 3 priznáva
      3 body a skóre 1:10 (výsledok dosiahnutí na ihrisku)  v prospech
      TJ Kovo Beluša.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Spartak Lysá po Makytou (dorast)
s návrhom pokuty 100,-€.
      (RS/B bod 10.1.2).
b)  pre porušenie RS/A bod 5.7 (nastúpenie na MFS s menším počtom hráčov
      ako 11 a pokles hráčov domácich počas stretnutia pod sedem) TJ Vápeč
      Horná Poruba (SŽ) s návrhom pokuty 20,-€. (RS/B bod 10.1.11)

6)  TJ Spartak Lysá pod Makytou
predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku
     30,-€ v prospech TJ Plevník- Drienové (RS/A bod 5.3) v termíne
      do 30. 05. 2017.

7)  ŠTK súhlasí :
     s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 5. a 12. kola:
     TJ Skaličan Praznov - TJ Jednota Dulov dňa 26. 05. 2017  (piatok)
     o 16,00 a 17,00 hod. 
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

8)  ŠTK nariaďuje:
a)   odohrať MFS 7. liga dospelí 26. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová
      - TJ Skaličan Praznov dňa 17. 06. 2017 (sobota) o 15,00 hod.
     
"KR" zabezpečí R.
b)   MFK Nová Dubnica (prípravky U10) doručiť v ISSF dohody termínov
       neodohraných zápasov : MFK Nová Dubnica - TJ Skaličan Praznov
       a TJ Tatran Horovce - MFK Nová Dubnica v termíne do 30. 05. 2017
     
pod následkom DO podľa RS/B 10.1.11.

9)  ŠTK upozorňuje:
a)  FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ P. B.
     na súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať na adresu:
     
sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2017.
b) 
TJ Mier Tŕstie na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DO
c) 
TJ Rozvoj Sverepec na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DO

10)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 31. 05. 2017 (streda) o 15,30 hod,

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK

 

DK  č.28  26. 05. 2017

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D159   Martin Baránek, 1216598, Visolaje – 1 m.s. N podľa 37/5a

D160   Matej Kujaník, 1240065, Visolaje – 1 m.s. N podľa 37/5a

D161   Martin Vicena, 1256348, Tŕstie – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a

D162   „D“ Branislav Gaban, 1271208, Jasenica – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a

 

Ostatné DS:

D163   TJ Spartak Lysá pod Makytou – pokuta 100,-€ podľa čl. 59, 71/3a,e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie na zápas dorastu)

D164   TJ Vápeč Horná Poruba – pokuta 20,-€ 64/1a, 5, 71/3a,e, RS/B 10.1.11 (nedohratie zápasu žiakov)

D165   „R“ Michal Bušovský – pokuta 35,-€ podľa 64/1b, 5, RS/B 10.1.6 a pozastavenie výkonu funkcie R na 4 týždne N podľa 62, 71/3e

 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                         

                                                                           Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                                                                                           predseda DK

 

KR  č.29  26. 05. 2017

Ospravedlnení:  

Hriadel, Pastorek, Brna - 27.5.; Lamžo - 28.5. od 14 hod.;  

Mako, Migát -  soboty a pracovné dni; Folučka - soboty a nedele do 12,00 hod.; Petrušek - do prihlásenia; Blaško - do konca jarnej časti.

 

1, KR žiada R, aby si pred MFS prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú.

 

2, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! (pokyny pre R na súťažný ročník 2016/2017)

KR žiada R, aby v prípade dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR.

 

3, KR odstupuje R Bušovského na DK za nezaslanie vyjadrenia k svojej neúčasti na MFS dorastu a dospelých.

 

4, KR akceptuje ospravedlnenie R Vavríka ohľadom neúčasti na MFS 6. ligy dospelých, Bolešov - D. Kočkovce.

 

5, Oznamujeme R, že fyzické previerky, ktoré sú podmienkou zaradenia R na Nominačnú listinu pre ročník 2017/2018 sa uskutočnia dňa 24.6.2017 (sobota) na školskom ihrisku 3. ZŠ v Považskej Bystrici. Čas konania FP bude včas oznámený. Žiadame R o dôslednú prípravu.

Limity: zrýchlený beh 40 m - 5 opakovaní; do 40 rokov - 2400 m; nad 40 rokov - 2000 m 

Limity pre R v Programe Talent: 40 m/6,5 sekundy - 5 opakovaní;150 m/35 sekúnd, 50m/35 sekúnd - 20 opakovaní

 

6, KR upozorňuje všetkých R na dôsledné vypisovanie Zápisov o stretnutí, bližšie informácie o chybách oznámi člen KR Fúrik, prípadne budú záujemcom oznámené mailom.

 

7, Upozorňujeme R aby dôsledne sledovali termíny dohrávok zverejnené v obsadení č. 23 a na svojom konte ISSF.

 

8, KR oznamuje prípadným záujemcom o rozhodovanie, že sa môžu nahlásiť na sekretariáte ObFZ (mobil: 0915 /764 565, 0917/601 386, e-mail:sekretar@obfzpb.sk) alebo u ktoréhokoľvek člena KR.

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční  1.6. 2017 o 16,00 hod.

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.7  07. 03. 2017

Program zimného seminára rozhodcov

   KD Dolný Moštenec, 11.marca 2017

 

13,00             Otvorenie seminára, príhovory

13,15 - 14,00  Prednáška z PF a zmeny - Ing. Jozef Mišún

14,15 - 14,45  Videotest UEFA 2016

15,00 - 16,00  Písomné preskúšanie

16,15 - 16,45  Vyhodnotenie jesennej časti, pokyny pred jarnou časťou 2016/2017,     diskusia, ukončenie seminára

 

                                                                       Miroslav Turčan

                                                                         predseda KD

 

TMK  č.13  29. 03. 2017

TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov ObFZ I. stupeň - UEFA Grassroots C.

 

Miesto konania : SOŠ – strojnícka, ul. Športovcov 341/2,

017 49 Považská Bystrica

Termín školenia :  29.4.2017 – 3.6.2017

Vedúci školenia : Ján Bukový

 

 

KM  č.14  02. 03. 2017

  1. KM vyhodnotila účasť prípravky ObFZ Považská Bystrica ročník 2006 na turnajoch

Zimnej ligy mládeže v Přerove. Obidva turnaje vyhrala naša prípravka ObFZ.

KM vyslovuje poďakovanie hráčom výberu ObFZ z MFK Dubnica, MŠK Považská Bystrica, TJ Partizán Domaniža, FK Podmanín a TJ Beluša.

 

  1. KM prejednala turnaj prípraviek ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2017 vo VŠH v Púchove.

Prihlásené družstvá boli rozdelené na 2 turnaje A a B po 5tich družstvách.

 

A skupina hrá dopoludnia        B skupina hrá popoludní

TJ Ladce                                    TJ Beluša

OFS Přerov                                FK Košeca

ŠK Horovce                               TJ Dolná Mariková

TJ Dulov                                     OFS Přerov

TJ Domaniža                             FK Streženice

 

 

Vylosovanie turnajov je zverejnené na stránke ObFZ na úvodnej stránke.

 

                                                       Patrik Baláž

                                                       predseda KM

 

MaK  č.14  30. 03. 2017

UPOZOTNENIE NA ZMENY v
RaPP SFZ s účinnosťou od 14.3.2017
 
Článok 12 - Registrácia hráča
odsek (8)
 
Článok 19 - Registračné obdobia
odsek (2)

 

Sekretár  č.17  04. 05. 2017

Z Á P I S N I C A

 

zo  zasadnutia VV OBFZ

dňa 2.5.2017 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Bobot, Bodorík, Lieskovský

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Príprava priateľského futbalového stretnutia v Přerove

6.      Návrh KR ObFZ na postupujúcich R z ObFZ do súťaží ZsFZ

7.      Návrh na schválenie nového družstva prípravky FK Prečín

8.      Hospodárenie ObFZ k 31.3.2017

9.      Rôzne

10.  Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený :

 o bod č. 6 – Návrh KR ObFZ postupujúcich R z ObFZ do súťaží ZsFZ.                                        

 o bod č. 7 – Návrh na schválenie nového družstva prípravky FK Prečín

 Hlasovanie :  5 – 0 – 0

 

 

K bodu č. 3 – UZN.č. 5 - 9/4/17 – 4/2/2017 -  splnené.

 

K bodu č. 4 – VV SFZ, Poprad 1.5.2017 - Dotácia klubov SFZ 2017 – doplnenie finančných prostriedkov, nový finančný riaditeľ SFZ – p. Marcel Korinek -mobil: +421 907 984 638

e-mail: marcel.korinek@futbalsfz.sk

návrh do nového SP SFZ – striedavý štart hráčov, požiadavky ÚLK, návrh ŠTK na zmenu v bode – odhlásenie družstva zo súťaže, návrh komisie delegátov a KR – veková hranica.

 

 

K bodu č. 5 – Príprava priateľského stretnutia ObFZ Považská Bystrica a OSF Přerov,

Predbežný termín konania : 1.7.2017 v Přerove, zostavenie družstva, doprava a organizácia výpravy ObFZ – sekretár ObFZ + predseda TMK, zodpovedný za VV – p. M. Kvaššay.

 

K bodu č. 6 – KR :

1. Žiadosť o zaradenie R na nominačnú listinu ObFZ :

Patrik Horečný (prerušil činnosť na jeseň) a Daniel Ďuriš - obaja sú dňa 3.5. 2017  pozvaní na zasadnutie KR.

2. Žiadosť o schválenie postupujúcich R do ZsFZ : Brna Martin, Cabaj Gabriel, Janček Denis

K bodu č. 7 – návrh predložil Ing. Poliček.

 

K bodu č. 8 – informáciu o hospodárení ObFZ k 31.3.2017 podal Ing. Svitek.

 

K bodu č. 9 – doplnenie prípravky TJ Spartak Kvašov do skupiny o 16. – 23. miesto,

Príprava konferencie ObFZ – zvolanie volebnej komisie, vstupenky na ME U21 v PL.

 

Za účasť sa prítomným poďakoval a zasadnutie ukončil predseda OBFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 10/5/17 VV OBFZ schvaľuje návrh KR na doplnenie NL ObFZ 2016/2017.

 

UZN. 11/5/17 VV OBFZ schvaľuje návrh KR na postupujúcich R na NL ZsFZ.

 

UZN. 12/5/17 VV OBFZ berie na vedomie správu o hospodárení OBFZ k 31.3.2017.

 

UZN. 13/5/17 VV OBFZ schvaľuje návrh na schválenie nového družstva prípravky FK Prečín.

 

Vo všetkých bodoch bolo hlasovanie :  za – 5 ; proti – 0 ;  zdržal sa – 0

 

 

Zápis : Viera Petríková v. r.                                                 Ján Panák v. r.

              sekretár OBFZ                                                        predseda OBFZ

 

V Považskej Bystrici, 2.5.2017

 

 

Obsadenie  č.27  26. 05. 2017

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 24.KOLO 04.06.2017 O 17,00 HOD. Bolešov Udiča D. Komorník Kapila Kováčik Dolné Kočkovc...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk