Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent         Štvrtok, 20. január 2022

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.19  30. 11. 2021

1) ŠTK nariaďuje odohrať pred začiatkom jarnej časti MFS:
                   SPORTIKA 6. liga dospelí:

a) 14. kolo: TJ Slovan Košecké Podhradie - TJ Manín Podmanín dňa 27. 03. 2022
                    (nedeľa) o 15,00 hod. (SP čl. 69).
                    7. liga dospelí:
b) 14. kolo: TJ Mier Tŕstie - TJ Hradčan Lednica dňa 27. 03. 2022  (nedeľa)
                    o 15,00 hod. (SP čl. 69).
c) 14. kolo: TJ Tatran Horovce - TJ Partizán Vrchteplá dňa 27. 03. 2022 (nedeľa)
                    o 15,00 hod. (SP čl. 69).

2)  ŠTK vylučuje
družstvo dospelých TJ Strážov Pružina zo súťaže Fair-play
       v súťažnom ročníku 2021/2022.

3)  ŠTK ObFZPB  ďakuje všetkým funkcionárom, FK, FO, TJ,  hráčom, rozhodcom
a divákom za ich spoluprácu počas celého roku 2021. Praje pokojné a príjemné
prežitie vianočných sviatkov a taktiež veľa zdravia a úspechov v Novom
roku 2022 pri všetkých osobných aj športových aktivitách.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe
je možné sa odvolať v zmysle SP čl.87   
                                                                                                                                             
                                                                                Jaroslav Gašpárek 
                                                                                  predseda ŠTK

 

DK  č.16  13. 12. 2021

Oznamy DK:

DK ruší rozhodnutie pod bodom U60, vo veci bude rozhodovať DK ObFZ Trenčín.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje počas trvania zimnej prestávky (od 12.11.2021 do 31.3.2022)

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

KR  č.16  30. 11. 2021

1. KR berie na vedomie náhle ospravedlnenia R Ďurča, Kolena  a Kováčika pred MFS 14. kola.

2.   KR berie na vedomie informáciu R Danihela a jeho dôvod nepricestovania na MFS Praznov – Č.Kameň.

 

KR ďakuje všetkým rozhodcom, oddielovým rozhodcom, funkcionárom a hráčom za spoluprácu počas kalendárneho roka 2021, a zároveň želá všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí pokojné prežitie Vianočných sviatkov, a do Nového roku 2022 hlavne veľa zdravia, pokoja, rodinnej a športovej pohody.

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.6  21. 06. 2021

Vážení priatelia.

V nadväznosti na plánované licenčné semináre Delegátov zväzu, licencia A, KD SFZ predĺžila termíny na prihlasovanie a to nasledovne:

  • na seminár, ktorý sa bude konať 24.7. v Košiciach, je možné sa prihlasovať do 28.6.
  • na seminár, ktorý sa bude konať 31.7. v Nitre, je možné sa prihlasovať do 4.7.

Všetky potrebné pokyny k licenčným seminárom v dokumente TU
 
Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.4  13. 05. 2021

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF  Konto trénera Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.2  10. 07. 2021


 Funkcionalita "Opätovná registrácia hráča po 2 rokoch do klubu"   
Funkcionalita žiadosti o základnú registráciu funguje navonok rovnako, 
ale upravili sa v nej dve podstatné veci:
- žiadosť sa bude môcť vyplniť aj pre osobu, ktorá už je hráčom, ale:
- - má stav ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA - - zároveň o jeho registráciu žiada jeho pôvodný materský klub 
 ALEBO ubehlo od nastavenia tohto stavu viac ako dva roky  - pri schválení žiadosti pre takéhoto 
hráča sa nevytvorí nový záznam, len sa zmení stav, klubová príslušnosť a materský klub na už 
existujúcom zázname. 

 

Sekretár  č.9  14. 01. 2022

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  17.1.2022 ( pondelok ) od 17,30 hod. v Považskej Bystrici

 

 


PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Schválenie predsedov ŠTK, KR, TMK a KM - návrhy

6.      Schválenie členov odborných komisií – RK, Odvolacia komisia a DK

7.      Plán zasadnutí VV ObFZ 2022

8.      Hospodárenie za rok 2021 a rozpočet  ObFZ na rok 2022

9.      Rôzne

10.  Záver

 

 Účasť : členovia VV, predsedovia Revíznej, odvolacej a disciplinárnej komisie

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

 

Obsadenie  č.14  29. 10. 2021

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI 14.KOLO 07.11.2021 O 13,30 HOD. Šebešťanová Papradno 06.11. (SO) o 14,00 hod. Pastorek Petrušek ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk