Dnes oslavuje meniny Cecília zajtra Klement         Piatok, 22. november 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.21  20. 11. 2019

1) ŠTK schvaľuje poradie po jesennej časti súťaží, poradie strelcov a FAR - PLAY:    
a)  SPORTIKA 6. liga dospelí
b)  7. liga dospelí sk. JUH a SEVER
c)  6. liga dorast
d)  4. liga SŽ sk. SEVER
e)  4. liga MLŽ
f)   prípravky MIX U11 a mladšie prípravky U09

2)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
      Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská       Bystrica usporiada v dňoch 11. a 12. 01.2020 (sobota a nedeľa od 08:00 hod.)
      halový turnaj dospelých v športovej hale MŠK Považská Bystrica. Záujemcovia
      sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom v termíne do 20.12.2019 (piatok) na adresu:
      sekretar@obfzpb.sk.

 


      Štartovný vklad  20,- € za každé družstvo uhradiť bankovým
      prevodom na účet ObFZ Považská Bystrica
      č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.                                                                                                                                                             
                                                                                        Jaroslav Gašpárek

                                                                                           predseda ŠTK

 

DK  č.15  06. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U79     Emanuel Pauk, 1261013, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U80     František Kozáčik, 1313641, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U81     Samuel Sameš, 1267172, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 14.11.2019 (štvrtok) 15:30 hod.

 

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                        predseda DK

 

KR  č.17  15. 11. 2019

1. KR sa zaoberala sťažnosťou FK Streženice a prišla k záveru, ktorý bude FK zaslaný prostredníctvom ISSF.

2. KR vykonala pohovor s R Zvakom a prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R.

3. KR vyhodnotila jesennú časť ročníka 2019/2020 a schválila predbežné termíny akcií a seminárov pre R počas zimnej prestávky súťažného ročníka 2019/2020.

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR 

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujemcov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.


S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.4  05. 11. 2019

Seminár trénerov ObFZ Považská Bystrica, 2019

 

Prihláška               Program

 

                     Školenie trénerov ObFZ Považská Bystrica , 2019

       

         Blok 6, 10.11.2019

 

KM  č.8  20. 11. 2019

KM ObFZ Považská Bystrica organizuje dňa 22.11.2019 - PIATOK - tréningový zraz

výboru ObFZ v kategórii mladších žiakov v ŠH MŠK Pov. Bystrica od 19,00 do 20,00 hod.

 

Nominácia :

1. Holiček Vratko          Bolešov

2. Mlynek Jakub           Kolačín

3. Porubčan Jakub       Kolačín

4. Samul Patrik             Kolačín

5. Barcík Marián           Kolačín

6. Turza Timotej            Ilava

7. Matúš Martin             Lednica

8. Robota Matej            Nová Dubnica

9. Boleček Lukáš          Nová Dubnica

10. Provazník Marián   Nová Dubnica 

11. Papulák Samuel     Jasenica

12. Gaššo Richard       Jasenica

13. Briestenský Lukáš  Domaniža

14. Koleda Patrik          Domaniža

15. Kňažek Lukáš         Bolešov

16. Koleno Dominik      Lysá pod Makytou

17. Čelko Nikolas         Domaniža

18. Huževka Tomáš     ŠK fc Púchov

 

Hráči si prinesú : 

                                  preukaz poistenca 

                                  halovú obuv, chrániče

                                  hygienické potreby 

  

 

Ospravedlnenie: tel.  0917 920 380

                                  0910 387 028 

                                                                                                    Stanislav Solík

                                                                                                     predseda KM 

 

 

 

MaK  č.6  19. 08. 2019

 Hráči klubov, ktoré sa odhlásili v priebehu súťaže (v prestupovom období). môžu ísť do iného klubu formou prestupu s obmedzením, avšak treba skontrolovať, či už nehrali súťažné stretnutia za dva kluby.

 

 

RaPP novela 2019 konsolidované znenie

 

https://docs.google.com/document/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/edit

 

Sekretár  č.9  07. 11. 2019

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 18 .11.2019 (Pondelok)  o 17,30 hod. v Považskej Bystrici

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2020

5.      KM – HFT ZsFZ,  výbery ObFZ, HFT mládeže ObFZ 2020

6.     TMK – príprava seminára trénerov ObFZ december 2019

7.     Odvolacia komisia – riešenie odvolania MFK Ilava

8.     Spolupráca s OFS Přerov – Pozvánka

9.     Rôzne

10.     Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, DK, KR,

              revízna komisia, TMK, KM, odvolacia komisia

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.15  24. 10. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 14.KOLO 03.11.2019 O 13,30 HOD. Košecké Podhradie Papradno Hriadel Kapila Petrušek Visolaje...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.3  21. 11. 2019

Úradná správa Odvolacej komisie č.3 z dňa 21. novembra 2019

 

1.       Odvolacia komisia opravuje znenie Úradnej správy Odvolacej komisie č.2 z dňa 13. novembra 2019 nasledovne:

 - body č. 1.) – 9.) bez zmeny

- ruší znenie vety:  „Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa odvolať na VV ObFZ Považská Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.“

-  nové znenie vety: „Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.“


2.       Odvolacia komisia na základe zmeny vo svojej ÚS č.2  z dňa 13. novembra 2019 upovedomuje dotknuté strany, že lehota pre podanie odvolania voči rozhodnutiu Odvolacej komisie z ÚS č.2 z dňa 13. novembra 2019, začína plynúť dňom uverejnenia Úradnej správy Odvolacej komisie č.3 z dňa 21. novembra 2019, tzn. od 21. novembra 2019 v lehote 15 dní.

 

      

                                                                                         Ing. Dušan Makas                                                                                                        predseda Odvolacej komisie

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk