Dnes oslavuje meniny Urban zajtra Dušan         Pondelok, 25. máj 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.28  25. 05. 2020


 

DK  č.15  06. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U79     Emanuel Pauk, 1261013, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U80     František Kozáčik, 1313641, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U81     Samuel Sameš, 1267172, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 14.11.2019 (štvrtok) 15:30 hod.

 

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                        predseda DK

 

KR  č.22  30. 04. 2020

Termín seminára na predĺženie licencie, resp. získanie novej licencie pre DZ.
 

 

KDZ  č.4  30. 04. 2020

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4 .7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.)Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihláškynajneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

 

TMK  č.4  05. 11. 2019

Seminár trénerov ObFZ Považská Bystrica, 2019

 

Prihláška               Program

 

Seminár sa uskutoční dňa  8.12.2019 v areále MFK Dubnica nad Váhom, ul. Športovcov 655/2,  od 8,30 hod.

 

 

 

1.Martin Cesnek
2.Matej Jakubek
3.Lukaš Zápotoka
4.Jozef Lechman
5.Ivan Sovik 
6.Pavol Kostelansky
7.Peter Janošik
8.Lubomir Kučik 
9.Jozef Janík
10.Jozef Chalaň
11.Kristína Šulíková
12.Roman Janíček
13.Martin Micek
14.Ján Haladej 

 

                  

 

KM  č.20  30. 04. 2020

Pôvodne plánovaný turnaj 15.3.2020  v Púchove je v tomto termíne zrušený.

Náhradný termín bude včas oznámený. 

 

Družstvá prihlásené na HFT mládeže ObFZ :

 

 

4. turnaj - starší žiaci U 15 - 15.3.2020 v sTC Aréne v Púchove 

 

Dolná Mariková, Domaniža, Lazy, Papradno, Kolačín, Ilava, Košeca, Streženice, Ladce

 

 

                                  Propozície 

 

 

MaK  č.1  07. 01. 2020

 

 Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa novely r. 2019

Článok 19 - Registračné obdobia

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Sekretár  č.18  25. 03. 2020

VV ObFZ hlasovaním Per rollam zo dňa 25.3.2020 prijal jednohlasne nasledovné uznesenie :

 


UZN. 50/3/2020 VV ObFZ schvaľuje ukončenie súťažného ročníku 

                          2019/2020 s anulovaním jeho výsledkov.

 

Obsadenie  č.15  24. 10. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 14.KOLO 03.11.2019 O 13,30 HOD. Košecké Podhradie Papradno Hriadel Kapila Petrušek Visolaje...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk