Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš         Piatok, 19. júl 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.2  17. 07. 2024

ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF,
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek predseda ŠTK.  

 
ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie
ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez
elektronickú podateľňu, schválenie hráčom až po schválenie tajomníkom
komisie. Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené
na stránke https://futbalsfz.sk/ostaršenie-hráča-v-issf/

ŠTK dáva do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025
bude riadiaci orgán akceptovať povolenie štartu hráčov vo vyššej vekovej
kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe - nahraté a schválené
ISSF. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platné 1 kalendárny rok.

   
ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK berie na vedomie: 
a)  odhlásenie družstva prípraviek MIX U11 TJ Jednota Mikušovce;
b)  oznam TJ Štart Tuchyňa o odohraní MFS dospelých, MLŽ U13
     a prípraviek MIX U11 na HP v Mikušovciach. (rekonštrukcia HP v Tuchyni)

2) V oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení
    jedného spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórii prípravka.
    Takúto dohodu je potrebné zaslať na riadiaci orgán najneskôr 10 dní 
    pred začiatkom súťaže.

3) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži
môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne
     súťaží dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu
    
za oba kluby v danej vekovej kategórii.
   
 Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom
     štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Dohody prostredníctvom ISSF je potrebné
     predložiť najneskôr 3 dni pred začiatkom tej súťaže, ktorá sa začína skôr.

4)  Začiatok jesennej časti súťažného ročníka dospelých je 03. - 04. 08. 2024,
      dorastu 17.- 18. 08. 2024, SŽ, MLŽ 17.- 18. 08. 2024,
      a prípraviek MIX U11 31. 08. 2024 (sobota). 
     Súťaž SŽ sa odohrá systémom 14 kôl základnej časti: 11 kôl v jesennej
     časti a tri kolá v jarnej časti. Prvé 4 družstvá zo skupiny JUH a SEVER
     budú hrať o víťaza 4. ligy SŽ U15 s prenosom vzájomných výsledkov
     a odohrajú ešte 8 stretnutí v nadstavbovej časti D/V. Tak isto odohrajú
     družstvá ktoré sa umiestnia na 5 až 8. mieste v skupine o umiestnenie.


5)  ŠTK upozorňuje všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú ešte požiadať
      bezplatne o výnimky z ÚHČ a dní v jesennej časti súťažného ročníka
      2024/2025, aby tak urobili v termíne:
a)  dospelí v termíne do 23. 07. 2024 (utorok);
b)  starší dorast U19, SŽ U15 a MLŽ U13 v termíne do 06. 08. 2024 (utorok);
c)  prípravky MIX U11  v termíne do 20. 08. 2024 (utorok);
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú časť
súťažného ročníka. Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade
s RS 2023/2024 čl. B bod 10.2.5.
                                                        
     ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
6)  MACRON SPORT 7. liga dospelí:
a)  TJ Štart Tuchyňa -
odohrá jesenné domáce MFS na HP v Mikušovciach;
b)  TJ Mier Tŕstie       
- odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v ÚHČ 
c)  zmena poradia MFS :
     2. kolo:
TJ Visolaje - TJ Strážov Pružina (HP Visolaje)  dňa 11. 08. 2024 v UHČ;
   15. kolo:
TJ Strážov Pružina - TJ Visolaje  (HP Pružina) dňa 30. 03. 2025 v UHČ; 

7)  8. liga dospelých:
a)  FK Streženice
- odohrajú jesenné domáce MFS v ÚHČ 7. ligy
b)  TJ Slovan Kameničany - odohrajú jesenné domáce MFS v sobotu v ÚHČ 7. ligy
c)  2. kolo: TJ Horec Bodiná - TJ Hradišťan Jasenica dňa 25. 08. 2024 (nedeľa) 
                                                                                                       o 17,00 hod., 
d)  2. kolo: 
TJ Nové Považie Prejta - MFK Ilava dňa 24. 08. 2024 (sobota) o 17,00 hod.,
e)  8. kolo: 
FK Červený Kameň - TJ Hradišťan Jasenica dňa 05. 10. 2024 (sobota)
                                                                                                           o 14,30 hod.,

8)  5. liga dorast U19:

a)  TJ Slovan Dolné Kočkovce - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 12,00 hod.,
b)  TJ Spartak Lysá pod Makytou - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v ÚHČ;
c)  TJ Partizán Domaniža - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 hod.,
d)  TJ Slovan Dolná Mariková - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 hod., 
e)  MFK Ilava - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 12,30 hod.,
f)  TJ Partizán Prečín - odohrá jesenné domáce MFS: 
  1)  6. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Plevník Drienové dňa 21. 09. 2024 (sobota)
                                                                                                        o 12,30 hod.;
  2)
  8. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 05. 10. 2024
                                                                                   (sobota) o 11,30 hod.;


9)  4. liga SŽ U15 sk. SEVER:
a)  TJ Žiar Papradno              - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.;
b)  TJ Partizán Domaniža       - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.;
c) TJ Rozvoj Sverepec            - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 hod.;
d) TJ Slovan Dolná Mariková - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 hod.;
e) MŠK Pov. Bystrica "B"        - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,00 hod.;
  
            sk. JUH: 
f)  TJ Vápeč Horná Poruba - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.;         
g)  MFK Ilava                       - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 11,00 hod.;
h)  ŠK Dohňany                  - odohrajú jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 hod.;
i)  ŠK fan club Puchov - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 13,30 hod. na Lúkach;
j) TJ Partizán Prečín:
1) 2. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Plevník Drienové dňa 24. 08. 2024 (sobota)
                                                                                                     o 14,00 hod.;
2) 10. kolo:
TJ Partizán Prečín - TJ Rozvoj Sverepec dňa19. 10. 2024 (sobota)
                                                                                                     o 14,00 hod.;
3) 11. kolo:
TJ Partizán Prečín - MŠK Považská Bystrica "B" dňa 26. 10. 2024
                                                                                   (sobota) o 14,00 hod.;
k)  TJ Považan Pruské:
1)  1. kolo:
TJ Považan Pruské - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 17. 08. 2024 (sobota)
                                                                                                            o 14,30 hod.;
2)  5. kolo:
TJ Považan Pruské - ŠK fan club Púchov dňa 14. 09. 2024 (sobota)
                                                                                                      o 13,30 hod.;
3)  6. kolo:
TJ Považan Pruské - MFK Ilava dňa 21. 09. 2024 (sobota) o 13,30 hod.;
           
10)  4. liga MLŽ U13:
a)  TJ Slovan Dolné Kočkovce
- odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod., 
b)  TJ Slovan Bolešov
- odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.,
c)  TJ Spartak Kvašov - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 11,00 hod.,
d)  TJ Štart Tuchyňa - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu na HP v Mikušovciach
                                                                                                            v ÚHČ dorastu; 
e)  ŠK fan club Púchov
- odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 13,30 hod. na Lúkach;
f)  TJ Považan Pruské:
1)  4. kolo: TJ Považan Pruské - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 07. 09. 2024 (sobota)
                                                                                                                o 13,30 hod.;
2)  7. kolo:
TJ Považan Pruské - TJ Spartak Kvašov dňa 28. 09. 2024 (sobota)
                                                                                                     o 13,30 hod.;

11)  Prípravky MIX U11:
a)  ŠK LR Crystal          
- odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 a 11,00 hod.;
b)  TJ Strážov Pružina - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 a 11,00 hod.;
c)  TJ Hradišťan Jasenica - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 09,00 a 10,00 hod.;
d)  TJ Spartak Lysá pod Makytou - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 a 11,00 hod.;
e)  FK Streženice          - odohrajú jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 a 11,30 hod.;
f)  TJ Spartak Kvašov   - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 11,00 a 12,00 hod.;
g)  ŠK fan club Púchov - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 15,30 a 16,30 hod. na Lúkach;
h)  TJ Štart Tuchyňa     - odohrá jesenné domáce MFS na HP v Mikušovciach;

12)  ŠTK pozýva nižšie menované kluby:
     na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 17-tich klubov kategórie 
     mladšej prípravky U09, ktoré sa uskutoční dňa 14. 08. 2024 (streda)
     o 17,30 hod. v priestoroch ObFZ Považská Bystrica v budove Steigra 
     pri futbalovom štadióne - oproti SOUS.
     TJ Hradišťan Jasenica, TJ Skaličan Praznov, TJ Manín Podmanín, 
     TJ Považan Pruské, MŠK Púchov "B", ŠK LR Crystal, FK Slovan Bolešov,
     FK Košeca, TJ Jednota Mikušovce, ŠK fan-club Púchov, ŠK Dohňany, 
     TJ Tatran Cementáreň Ladce, FK Spartak Dubnica nad Váhom "B",
     TJ Žiar Papradno, TJ Tatran Horovce, MFK Ilava, FK Beluša;
     Účasť je povinná a nutná !!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe
je možné sa odvolať v zmysle SP čl.87  
                                                                                                                                              
                                                                                Jaroslav Gašpárek 
                                                                                  predseda ŠTK

 

DK  č.25  26. 06. 2024

Pozastavenie výkonu športu:

U155   Daniel Hrkota 1270199 Tŕstie 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U156   Martin Gardoň 1269628 Papradno 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U157   TJ Skaličan Praznov - pokuta 50,-€ podľa 12, 64/1b, 64/5, RS/A 5.7, 71/3a,e (nedohratie súťažného stretnutia dospelých, ÚS ŠTK č. 38)

U158   MFK Ilava- pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 38)

U159   TJ Partizán Prečín– pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 38)

U160   TJ Skaličan Praznov - pokuta 70,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.4 (nenastúpenie na súťažné stretnutie žiakov, ÚS ŠTK č. 38, 25.kolo)

U161   TJ Skaličan Praznov - pokuta 70,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.4 (nenastúpenie na súťažné stretnutie žiakov, ÚS ŠTK č. 38, 26.kolo)

U162   ŠK Dohňany - pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/4, 71/3e, + RP 10,-€ (ÚS ŠTK č. 38)

 

 

Oznamy DK:

DK oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 napomínaný 5. ŽK podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťaž. roč. 2024/2025. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.sk. Výška pokuty je stanovená na sumu 30,- EUR (dospelí).

 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť - prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2024/2025 (17/8, 34/7).

 

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

KR  č.31  08. 06. 2024

Ospravedlnení R: 

Janičík, Danihel, Fabian 8.6., Meluch, Klinovský, Škrovánek 8.6.-9.6. 

Brundza - sobota a pracovné dni. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martinbrna1212@gmail.com

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.1  18. 07. 2024

Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov 
Vás touto cestou informuje o novom znení Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ, 
ktorá je platná od 24.06.2024.  Do novej smernice boli zapracované niektoré zmeny 
vyplývajúce z aktuálnej verzie UEFA Coaching Convention z obasti špecializovaných 
trénerských licencií a školení, podmienok prijatia na školenia a kontinuálneho vzdelávania trénerov. 
Zapracované boli aj priebežné informácie zverejnené Oddelením vzdelávania trénerov SFZ.  
Link na aktuálne znenie smernice pripájame nižšie.  
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/07/smernica-o-vzdelavani-trenerov-sfz-24-06-2024-vv-sfz.pdf

 

KM  č.3  29. 12. 2023

KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiacoch január - marec 2024 v športových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka U11 - 3.3.2024 v ŠH MŠK Pov. Bystrica - teraflex

 

TJ Šebešťanová, TJ Prečín, FK Nová Dubnica

 

2. turnaj -         žiaci U15 - 3.2.2024 v STC Púchov - UT

 

TJ Papradno, TJ Prečín

 

 

 

3. turnaj -   prípravka U9 - 24.2 .2024 v STC Púchov - UT

 

OFS Přerov, Brvnište/Papradno

 

Bez štartovného. 

 

 

    Prihlášky e-mailom na :

 

 

                            sekretar@obfzpb.sk

 

STC Púchov v spolupráci s KM ObFZ organizuje nasledovné HFT mládeže :

 

20.1.2024 - kategória U13 

28.1.2024 - kategória U19

17.2.2024 - kategória U13 - Prečín, Pruské

 3.3.2024 - kategória U15

17.3.2024 - kategória U9

23.3.2024 - kategória U11

 

Štartovné na turnaje organizované STC Púchov je 100€.

 

Prihlášky a informácie : Stanislav Solík tel. 0910/387 028 

 

 

                                                              Stanislav Solík

                                                               predseda KM 

 

 

MaK  č.4  24. 04. 2024

Článok 19 - Registračné obdobia

 

 

(1) Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach

a) od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 25.01. do 21.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Výkonný výbor  č.1  10. 07. 2024

VV ObFZ hlasovaním Per rollam zo dňa 9.7.2024.2024 prijal nasledovné uznesenie :

 

na základe žiadosti ŠTK ObFZ PB a hlasovania VV ObFZ Pov. Bystrica Per rollam zo dňa 9.7.2024 :

 

 

UZN. 1/7/24 VV ObFZ schvaľuje žiadosť ŠTK ObFZ o zaradenie do súťaží ObFZ v súťažnom ročníku 2024/2025 ako bolo písomne predložené spolu so správou ŠTK za 2023/2024 a vyhodnotením súťaží.

 

Obsadenie  č.27  08. 06. 2024

Macron sport 7. Liga dospelí Kolo Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 26K 15.06.2024 17:00 TJ Mier Tŕstie (A) TJ Slovan Dolné Kočkovce (A) Lamžo ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk