Dnes oslavuje meniny Alžbeta zajtra Félix         Pondelok, 19. november 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.19  14. 11. 2018

1) ŠTK schvaľuje poradie po jesennej časti súťaží, poradie strelcov a FAR - PLAY:     

a)  SPORTIKA 6. liga dospelí
b)  7. liga dospelí
c)  8. liga dospelí
d)  6. liga dorast
e)  4. liga SŽ sk. JUH a SEVER
f)   4. liga MLŽ
g)  Prípravky MIX U11 a mladšie prípravku U10

2)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
      Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada v dňoch 05. a 06. 01.2019 (sobota a nedeľa od 08:00 hod.)
      halový turnaj dospelých v športovej hale MŠK Považská Bystrica. Záujemcovia
      sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom v termíne do 20.12.2018 (štvrtok) na adresu:
      sekretar@obfzpb.sk.

 

      Štartovný vklad  20,- € za každé družstvo uhradiť bankovým
      prevodom na účet ObFZ Považská Bystrica
      č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012015.
     

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 21. 11. 2018 (streda) o 15,30 hod. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jaroslav Gašpárek 
                                                                                                predseda ŠTK

 

DK  č.15  31. 10. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U77     Jakub Kučo, 1149234, Košeca – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U78     René Brix, 1258799, Kameničany - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U79     Martin Antol, 1265608, Kameničany – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U80     Juraj Hlásny, 1375429, Kolačín – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U81     „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U82     „D“ Tomáš Gažo, 1387446, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U83     „D“ Jakub Gajdoš, 1335959, Tuchyňa - 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U84     TJ Slovan Kameničany – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U79)

U85     TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U83)

Oznamy DK:

DK berie na vedomie podanie TJ Štart Tuchyňa. Zápas dorastu Pružina – Tuchyňa je v riešení KR. Na základe jej zistení bude stretnutie prípadne doriešené DK.

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 7.11.2018.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.17  11. 11. 2018

Pochvaly na R doručené cez ISSF:

TJ Štart Tuchyňa na R Migát, Proč, Kováč v MFS Sportika 6. ligy, 14. kola, Jasenica - Tuchyňa.

 

1, KR prerokovala podnet TJ Štart Tuchyňa, odpoveď bude zaslaná elektronicky.

2, Žiadame R, aby sledovali US a oznamy na www.obfzpb.sk aj počas súťažnej prestávky.

 

KDZ  č.1  04. 10. 2018

Licenčný seminár „A“, DZ ZsFZ sa uskutoční v termíne 24-25.11. 2018

 

Licenčný seminár „A“, DZ ObFZ s uskutoční v termíne 1-2.12.2018.

 

Žiadam sekretariáty ObFZ aby do 10.11. nahlásili na e-mail: edochal@centrum.sk

záujemcov o obhajobu licencie prípadne nových DZ.

 

Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta sú zavesené na stránke SFZ.

 

Miesto s programom seminára bude oznámené pozvánkou. 

 

TMK  č.6  18. 10. 2018


SEMINÁR TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

 – Považská Bystrica 2018

 

Predseda TMK : Dušan Kramlík tel. kontakt : 0907/896 697 

 

KM  č.8  09. 11. 2018

1. Dňa 03.11.2018 sa výber hráčov prípraviek Obfz  Pov. Bystrica, č. 2008 a mladší zúčastnil kvalifikačného turnaja v športovej hale v Trenčíne, kde síce skončil na nepostupovom mieste, ale herne chlapci nesklamali, nakoľko sme boli vyrovnaným súperom, avšak zradila nás koncovka a tak po nepriaznivých výsledkoch skončili na nelichotivom predposlednom 5. mieste :

 

Obfz Pov. Bystrica – Obfz Trenčín          4 – 6    góly : N. Čelko 3, Slaninka 1

Obfz Pov. Bystrica – Obfz Trnava          3 – 5     góly : Zaťko 1, Vitovjak 1, N. Čelko 1

Obfz Pov. Bystrica – Obfz Topoľčany   2 – 3     góly : N. Čelko 1, Kňažek 1

Obfz Pov. Bystrica – Obfz Senica           3 – 2    góly : D. Čelko 2, N. Čelko 1

Obfz Pov. Bystrica – Obfz Prievidza      0 – 4

 

Poradie :

 

1/. Obfz Trenčín                              22:11   15 b.

2/. Obfz Trnava                                18:16    9 b.

3/. Obfz Topoľčany                         14:12   9 b.

4/. Obfz Prievidza                           15:13   7 b.

5/. Obfz Pov. Bystrica                    12:20   3 b.

6/. Obfz Senica                                  7:16   1 b.

 

                Za reprezentáciu Obfz Pov. Bystrica patrí chlapcom poďakovanie a taktiež aj ostatným hráčom, ktorí sa zúčastnili kontrolných zrazov.

 

                                                                                               Mgr. Kamil Begáň             

                                                                                                  predseda KM 

 

 

MaK  č.3  01. 10. 2018

Výzva na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

 

Termín na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je do 31. októbra 2018, zasielajte na

sekretar@obfzpb.sk

 

Sekretár  č.7  05. 11. 2018

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  13 .11.2018 (UTOROK)  o 16,30 hod. v Považskej Bystrici

 

 

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2018

5.      KM – HFT mládeže ObFZ 2017/2018, výbery ObFZ

6.     TMK – príprava seminára ObFZ 2018

7.     Návrh doplnku Rozpisu súťaží – manipulačné poplatky TJ za vedenie účtovníctva

8.     Spolupráca s OFS Přerov

9.     Rôzne

10.     Záver

 

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, DK, KR,

              revízna komisia, TMK, KM

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

 

Obsadenie  č.14  25. 10. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 14.KOLO 04.11.2018 O 13,30 HOD. Košecké Podhradie Dolná Mariková L. Janček Kováčik ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk