Dnes oslavuje meniny Alfonz zajtra Gašpar         Utorok, 28. január 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.23  15. 01. 2020

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníkom halového
turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom
bol ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica v športovej
hale MŠK Považská Bystrica  dňa 11. 01. 2020 - hráčom, funkcionárom,
divákom, rozhodcom, organizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na dobre
a slušne zvládnutej organizácii turnaja.

Konečné poradie na prvých troch miestach:  1)  FK Partizán Prečín
                                                                        2)  TJ Priehrada Udiča
                                                                        3)  TJ Považan Pruské

Najlepší strelec:  Marcel Drblík  ( TJ Priehrada Udiča) 7 gólov


                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                          predseda ŠTK

 

DK  č.15  06. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U79     Emanuel Pauk, 1261013, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U80     František Kozáčik, 1313641, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U81     Samuel Sameš, 1267172, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 14.11.2019 (štvrtok) 15:30 hod.

 

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                        predseda DK

 

KR  č.19  08. 01. 2020

Obsadenie na turnaj ObFZ PB:

8,00 - 14,00 hod.

Brna, Fúrik, Danihel, Gašparíková

14,00 - 19,00 hod.

Brna, B.Mihálik, Oselský, M. Sluk

Černej ako záloha.

  

Nominácia R na Turnaj do Nesvád:

Hrenák, Ďurčo, Proč, Lamžo, Vojtík, Cabaj, Mušák, Melúch, Gago, Kvaššay, Pastorek

Treba si doniesť chrániče a kartičku poistenca !!!

Harmonogram cesty:

Príchod na zástavku o 5 min. skôr, až nečakáme !!!! ( ak by sa niečo dialo, treba ihneď volať !!!!)

PB parkovisko Manín 5,30 hod - odchod o 5,45 hod. (M.Kvaššay, Hrenák, Kvaššay P.)

Beluša stred - kostol 6,00 hod. (Lamžo, Proč, Mušák, Vojtík)

Ladce zástavka Kopyto 6,05 hod. (Meluch)

DCA priemyslovka 6,15 hod. (Gago, Pastorek,)

Šaľa, NZ

Nesvady príchod 8,15 - 8,30 hod.

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujemcov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.


S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.4  05. 11. 2019

Seminár trénerov ObFZ Považská Bystrica, 2019

 

Prihláška               Program

 

Seminár sa uskutoční dňa  8.12.2019 v areále MFK Dubnica nad Váhom, ul. Športovcov 655/2,  od 8,30 hod.

 

 

 

1.Martin Cesnek
2.Matej Jakubek
3.Lukaš Zápotoka
4.Jozef Lechman
5.Ivan Sovik 
6.Pavol Kostelansky
7.Peter Janošik
8.Lubomir Kučik 
9.Jozef Janík
10.Jozef Chalaň
11.Kristína Šulíková
12.Roman Janíček
13.Martin Micek
14.Ján Haladej 

 

                  

 

KM  č.15  27. 01. 2020

HFT ObFZ U11 - 26.1.2020 v Považskej Bystrici

 

Výsledky:

Plevník – Domaniža 3:1, Vrabec 2, Slaninka - D. Čelko,

FC Púchov – Horovce 2:2, Pšenka, Šalamún – Janíček, F. Veliký,
Ilava - Plevník 1:2, Matej Prekop – Tomaník, vlastný,
Domaniža – FC Púchov 2:1, D. Čelko 2 – Pšenka,  
Horovce - Ilava 3:2, Karas 2, Janíček – Matej Prekop, vlastný,
Plevník – FC Púchov 2:1, Vrabec, Tomaník – Cabúk,
Domaniža - Horovce 2:1, D. Čelko, T. Krčmárik – F. Veliký,
Ilava – FC Púchov 1:2, Marco Prekop – Pšenka, Pecko,
Horovce - Plevník 6:0, F. Veliký 2, Janíček 2, Kováčik, Karas,
Ilava - Domaniža 2:0, Matej Prekop, Mogora.

1. Plevník        4          3          0          1          7:9       9

2. Horovce      4          2          1          1          12:6     7

3. Domaniža   4          2          0          2          5:7       6

4. FC Púchov  4          1          1          2          6:7       4

5. Ilava            4          1          0          3          6:7       3

 

Najlepší strelec: Samuel Janíček (Horovce) – až po rozstrele s Filipom Velikým (Horovce) a Dominikom Čelkom (Domaniža), všetci dali v turnaji 4 góly.

 

MaK  č.1  07. 01. 2020

 

 Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa novely r. 2019

Článok 19 - Registračné obdobia

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Sekretár  č.14  23. 01. 2020

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 13.1.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny


OSPRAVEDLNENÍ : pp. B. Bodorík, M. Šimáček, J.Gašpárek, R. Sovík,

                                        P. Dvorščík

 

                              

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Vyhodnotenie turnaja dospelých ObFZ 2019

5.      Informácia o účasti na HFT RaD ZsFZ v Nesvadoch, 11.1.2020

  6.      Príprava turnajov mládeže ObFZ  2020

  7.     Rôzne

  8.     Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 UZN. – 43 – 47/1/2020  splnené.

 


K bodu č. 4  - Turnaj dospelých ObFZ, ktorý sa uskutočnil dňa 11.1.2020 v ŠH MŠK 
Považská Bystrica, zhodnotil predseda ObFZ p. Panák. Písomná správa je prílohou 
tejto zápisnice.

K bodu č. 5Predseda KR ObFZ p. Kvaššay informoval o účasti na HFT RaD ZsFZ, 
ktorý sa uskutočnil dňa  11.1.2020 v Nesvadoch a ObFZ obsadil 5. Miesto.

 

K bodu č. 6 – HFT mládeže ObFZ PB sa uskutočnia nasledovne :

 

1. turnaj - prípravka U 11  - 26.1.2020 v ŠH MŠK Pov. Bystrica

 

2. turnaj - prípravka U 11 - 15.2.2020 vo  VŠH v Púchove

 

3. turnaj - mladší žiaci U 13 - 23.2.2020 vo VŠH v Púchove

 

4. turnaj - starší žiaci U 15 - 15.3.2020 vo VŠH v Púchove 

 

 

    TERMÍN prihlášok do 20.1.2020 @ na sekretariát ObFZ

 

 

K bodu č. 7 – prerozdelenie členských príspevkov SFZ – kontrola na žiadosť SFZ do 15.1.2020, príprava rozpočtu ObFZ 2020, reorganizácia súťaží SFZ.

 

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

V Považskej Bystrici, 13.1.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                           Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.15  24. 10. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 14.KOLO 03.11.2019 O 13,30 HOD. Košecké Podhradie Papradno Hriadel Kapila Petrušek Visolaje...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.4  17. 01. 2020

 

Úradná správa Odvolacej komisie č.4 z dňa 17. januára 2020


 1. Odvolacia komisia prijíma opravené odvolanie TJ Hradčan Lednica.
    2. Odvolacia komisia nevyhovuje odvolaniu TJ Hradčan Lednica a ponecháva v    
platnosti svoje rozhodnutie v US č. 2 z dňa 13. novembra 2019 opravenú US č. 3 
zo dňa 21. novembra 2019.
   Odôvodnenie:
Nenastali nové skutočnost, ktoré by mali vplyv na pôvodné rozhodnutie.
                                     Ing. Dušan Makas                 
                                  predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk