Dnes oslavuje meniny Božena zajtra Krištof         Štvrtok, 27. júl 2017

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.3  26. 07. 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

ŠTK zverejňuje výnimky
z ÚHČ a dní pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018.
1)  4. liga MLŽ:
      MKF Ilava -
odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ
2)  Prípravky MIX U11
a)  TJ Iskra Borčice
- odohrá domáce MFS na ihrisku FK Slovan Bolešov
b)  TJ Jedota Dulov -
odohrá svoje domáce MFS na ihrisku ŠK LR Lednické  Rovne
c)  ŠK Fan - club Púchov
- odohrá svoje domáce MFS na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
d)  MŠ Púchov
(dievčatá) - odohrajú svoje domáce MFS na ihrisku
      TJ Lokomotíva Lúky

3)  ŠTK súhlasí:

     s odohraním MFS 7. liga dospelí 5. kolo: TJ Družstevník Mikušovce - TJ Skaličan
     Praznov dňa 09. 09. 2017 (sobota) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje:
a) 
odohrať MFS 6. liga dospelí 3. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - FK Slovan
      Bolešov  dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.
b)  odohrať MFS 8. liga dospelí 1. kolo: TJ Nové Považie Prejta - TJ Mier
     Tŕstie dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.
c)  odohrať MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 1. kolo: TJ Hradišťan Jasenica-
     TJ Rozvoj Sverepec dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 10,30 hod.
     "KR" zabezpečí R.
d)  odohrať MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 2. kolo: TJ Žiar Papradno -
     TJ Strážov Pružina dňa 02. 09. 2017 (sobota) o 13,30 hod.
     "KR" zabezpečí R.

5)  ŠTK ruší z ÚS ŠTK č. 2 bod 3 a náhrádza novým textom v ÚS ŠTK
     č. 3 bod 4/d

6)  ŠTK upozorňuje na zaradenie družstiev do súťaže pre súťažný
     ročník 2017/2018:
a)  8. liga dospelých má 9 účastníkov:
      1-
Hradčan Lednica, 2- Dynamo Orlové, 3- Prejta, 4- Bodiná, 5- Červený
      Kameň, 6- Vrchteplá, 7- Kameničany, 8- Tŕstie, 9- voľná, 10- Lumax Horovce
Hrací systém je dvojkolový a jesenná časť súťaže začne 1. kolom dňa 27.08.2017
b)  6. liga dorastu má 9 účastníkov:
      1-
Plevník, 2- Tuchyňa, 3- Lumax Horovce, 4- Bolešov, 5- Jasenica, 6-Pružina, 
      7- voľná, 8- Dohňany, 9- Streženice, 10- Dolné Kočkovce
Hrací systém je dvojkolový a jesenná časť súťaže začne 1. kolom dňa 10. 09. 2017
c)  Prípravky MIX U11-
družstvo ŠK Fan - club Púchov "B" nahradilo družstvo
                                        dievčat MŠK Púchov
d)  na možnosť prihlásiť družstvá mladšej prípravky U9 ročník narodenia po 1.1.2009
    do
31.12.2011- túto prihlášku je možné podať v termíne do 15. 08. 2017

7)  ŠTK oznamuje všetkým FO, FK a TJ, že bude vykonávať pasportizáciu
      futbalových ihrísk a štadiónov. Žiadame kluby, aby zabezpečili prítomnosť
      oprávnených zástupcov v mieste výkonu kontroly ihrísk ŠTK v určenom
      termíne a čase.
Harmonogram kontroly jednotlivých štadiónov:

a)  Okres Považská Bystrica - 28. 07. 2017 (piatok):

Sverepec - 16:00, Visolaje - 16:25, Tŕstie - 17,00, Pružina - 17:35, Bodiná - 18:20,
Praznov - 19:00, Podmanín - 19:25 hod.

b)  Okres Ilava - 29. 07. 2017 (sobota):
D. Breznica - 08:30, Lednica - 08:55,  Dulov - 09:25,  Tuchyňa - 09:50,
Mikušovce - 10:15, Č. Kameň - 10:40, Pruské - 11:10, Kameničany - 11:40,
Bolešov - 12:05, Kolačín - 12:35, Prejta - 13:05, Ilava - 13:35, K. Podhradie - 14:00,
D. Kočkovce - 14:30, Dohňany - 15:10, Lúky - 15:40, Lysá - 16:10, Lazy - 16:40,
Streženice - 17:25

c)   Okres Považská Bystrica - 04. 08. 2017 (piatok)
Šebešťanová - 16:00, Podvažie - 16:25, Jasenica - 16:50, Papradno - 17:20 hod.
D. Mariková - 16:00, Udiča - 16:30, D. Orlové - 16:55, Vrchteplá - 18:00 hod.
ŠTK žiada zástupcov klubov o dochvíľnosť!!!!!!

9)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez
ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním
ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej
ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované  až
na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 2.8. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.32  23. 06. 2017

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D183   Ján Kapusta, 1227279, Lednica – 1 m.s. N podľa 37/5a

D184   Miroslav Ciesar, 1184294, Lazy pod Makytou – 1 m.s. N podľa 37/5a

D185   Filip Kmošena, 1231657, Lazy pod Makytou – 1 m.s. N podľa 37/5a

D186   Matej Kujaník, 1240065– 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a

D187   Alexander Fabuš, 1198846, Pružina – 3 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a

D188   Vladimír Suchánek, 1256690, Pruské – 3 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a,d,g

 

Ostatné DS:

D189   TJ Strážov Pružina – pokuta 20,-€ podľa 48/4 (D187)

D190   TJ Považan Pruské – pokuta 20,-€ podľa 48/4 (D188)

D191   TJ Manín Podmanín – povinnosť zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 na najbližšie 3 domáce súťažné stretnutia podľa 57/1c,2, 71/3a,d + RP 10,-€

D192   MŠK Považská Bystrica – pokarhanie podľa 58/1d,3 71/3a,d + RP 10,-€

 

Oznamy DK:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný piatou žltou kartou, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.sk, najneskôr do utorka bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2017/2018. Pokuta je stanovená vo výške 10,00 €.  

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje od 21.6.2017 do 10.8.2017.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                    Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                          predseda DK

 

 

KR  č.2  26. 07. 2017

1, KR oznamuje rozhodcom, že úhradu členského 10,-€ je možné vykonať nasledovnými spôsobmi, a to najneskôr do termínu 11.8.2017:

 

  • Samostatné vygenerovanie faktúry na osobnom ISSF konte rozhodcu a následne úhrada členského I-bankingom alebo poštovou poukážkou.
  • Úhrada členského bezhotovostným stykom na účet ObFZ č.: SK80 5600 0000 0028 2598 2001 vedený v Prima banke, a.s., do správy adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko.
  • Osobná úhrada na sekretariáte v pracovných dňoch v čase od 13,00 - 16,00 hod., najneskôr však do 11.8.2017.

 

Smernica ohľadom úhrady členského:

https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/91/3f/913f9e93-9973-467a-85c7-e5a5768075a1.pdf

    

2, KR oznamuje R, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 11.8.2017 (piatok) od 18,00 hod. na dráhe 3. ZŠ v Považskej Bystrici.

 

Limity R nad 35 rokov: zrýchlený beh 40 m - 5 opakovaní; do 40 rokov - 2400 m; nad 40 rokov - 2000 m 

Limity pre R v projekte Škola mladých rozhodcov: 40 m/6,5 sekundy - 5 opakovaní;150 m/35 sekúnd, 50m/35 sekúnd - 20 opakovaní 

 

3, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

 

sekretar@obfzpb.sk , kvassay.peter@gmail.com , anton.hrenak@centrum.sk  

 

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS

 

KR upozorňuje, že požiadavky na zmeny v obsadení po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!

 

KR žiada R, aby v prípade dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR. 

 

 

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.7  07. 03. 2017

Program zimného seminára rozhodcov

   KD Dolný Moštenec, 11.marca 2017

 

13,00             Otvorenie seminára, príhovory

13,15 - 14,00  Prednáška z PF a zmeny - Ing. Jozef Mišún

14,15 - 14,45  Videotest UEFA 2016

15,00 - 16,00  Písomné preskúšanie

16,15 - 16,45  Vyhodnotenie jesennej časti, pokyny pred jarnou časťou 2016/2017,     diskusia, ukončenie seminára

 

                                                                       Miroslav Turčan

                                                                         predseda KD

 

TMK  č.13  29. 03. 2017

TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov ObFZ I. stupeň - UEFA Grassroots C.

 

Miesto konania : SOŠ – strojnícka, ul. Športovcov 341/2,

017 49 Považská Bystrica

Termín školenia :  29.4.2017 – 3.6.2017

Vedúci školenia : Ján Bukový

 

 

KM  č.14  02. 03. 2017

  1. KM vyhodnotila účasť prípravky ObFZ Považská Bystrica ročník 2006 na turnajoch

Zimnej ligy mládeže v Přerove. Obidva turnaje vyhrala naša prípravka ObFZ.

KM vyslovuje poďakovanie hráčom výberu ObFZ z MFK Dubnica, MŠK Považská Bystrica, TJ Partizán Domaniža, FK Podmanín a TJ Beluša.

 

  1. KM prejednala turnaj prípraviek ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2017 vo VŠH v Púchove.

Prihlásené družstvá boli rozdelené na 2 turnaje A a B po 5tich družstvách.

 

A skupina hrá dopoludnia        B skupina hrá popoludní

TJ Ladce                                    TJ Beluša

OFS Přerov                                FK Košeca

ŠK Horovce                               TJ Dolná Mariková

TJ Dulov                                     OFS Přerov

TJ Domaniža                             FK Streženice

 

 

Vylosovanie turnajov je zverejnené na stránke ObFZ na úvodnej stránke.

 

                                                       Patrik Baláž

                                                       predseda KM

 

MaK  č.2  19. 07. 2017

Vážení funkcionári, 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil 
návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.
Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s 
obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním 
per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa 
schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. 
Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra". 

 

Sekretár  č.2  25. 07. 2017

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  4.8.2017 ( piatok ) o 16,30 hod. v Pov. Bystrici 


PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Pasportizácia ihrísk – informácia ŠTK

5.      Riešenie KM ObFZ

6.      Smernica ObFZ PB pre bezhotovostný styk, odmeňovanie DO, termín 1.splátky(1.9.)

7.      Diskusné príspevky z riadnej konferencie ObFZ 2017

8.      Rôzne

9.      Záver

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií : ŠTK

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

 

Obsadenie  č.29  08. 06. 2017

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 26.KOLO 18.06.2017 O 17,00 HOD. Bolešov Jasenica M. Pecuš Kapila Sklenár Udiča Lysá p...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk