Dnes oslavuje meniny Nataša zajtra Bohdana         Streda, 17. január 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.23  15. 01. 2018

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníkom halového
turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom
bol ObFZ Považská Bystrica  - hráčom, funkcionárom, divákom, rozhodcom,
organizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do dobre a slušne zvládnutej
organizácie turnaja.

Konečné poradie na prvých troch miestach:  1)  FK Partizán Prečín
                                                                             2)  TJ Partizán Domaniža
                                                                             3)  TJ Tatran Cementáreň Ladce

Najlepší strelec:  GAJDOŠÍK Ľuboš  ( FK Partizán Prečín) 10 gólov

2)  ŠTK oznamuje zmenu v adresári futbalového klubu: TJ Visolaje
a)   Predseda klubu: Ing: Ján Palkech ml.,  Visolaje 309   018 61
      Telefón: 0902 614 185, e - mail: janpa2@centrum.sk,
b)   Klubový ISSF manažér: Zdeno Kanis
      Telefón: 0903 522 464, e - mail: kanis.zdenko@gmail.com


                                                                    
                                                                                 Jaroslav Gašpárek                                                                         
                                                                                     predseda  ŠTK   

 

DK  č.17  01. 12. 2017

Ostatné DS:

D56     TJ Tatran Horovce – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5         

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                             predseda DK

 

 

KR  č.18  14. 12. 2017

KR želá všetkým rozhodcom, delegátom, funkcionárom a hráčom krásne prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2018 veľa osobných a športových úspechov.

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.3  06. 11. 2017

TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje trénerom, ktorí absolvovali seminár trénerov ObFZ - predĺženie licencie UEFA Grassroots C, že certifikáty sa nachádzajú na sekretariáte ObFZ.
 
Žiadame všetkých o ich osobné prebratie na sekretariáte ObFZ alebo zaslanie poštovej adresy na ktorú im majú byť doručené.
 
                                                                                                Ján Bukový
                                                                                                predseda TMK 
 
Chobot Rudolf, Baláž Patrik, Kľúčik Martin, Maník Tomáš 

 

KM  č.18  12. 12. 2017

1. KM oznamuje FK, ktorých družstvo kategórie dorastu štartuje v súťaži ObFZ, aby nahlásili účasť na turnaji ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 28.1.2018 v športovej hale

MŠK Považská Bystrica od 8,00 hod.  na sekretariát ObFZ :

 

sekretar@obfzpb.sk                 tel. 0915/764 565 Petríková

 

do 15.1.2018 

 

V prípade, že sa prihlási menej ako 5 družstiev sa turnaj neuskutoční.

 

Kluby prihlásené na turnaj dorastu :

 

TJ Strážov Pružina, TJ Hradišťan Jasenica, TJ Slovan Dolné Kočkovce, FK Streženice, ŠK Dohňany, TJ Plevník-Drienové

 

2. KM pripravuje HFT mládeže - žiaci a prípravky - pre družstvá, ktoré štartujú v súťažiach ObFZ.

 

 - prípravky - nedeľa 4.2.2018 - ŠH MŠK Považská Bystrica - prihlášky do 22.1.2018

 

 

TJ Partizán Domaniža, FK Streženice, TJ Slovan Dolná Mariková, OFS Přerov,

ŠK fc Púchov, Tatran Horovce

 

 - žiaci - nedeľa 18.2.2018 - VŠH Púchov - prihlášky do 5.2.2018 U15 nar. po 1.1.2003 a ml.

 

TJ Partizán Domaniža, TJ Slovan Dolné Kočkovce, TJ Jednota Lazy pod Makytou, TJ Slovan Dolná Mariková

 

 

3. Účasť výberu ObFZ na HFT prípraviek V Přerove dňa 10.3.2018 - ročníky 2007 a 2008.

 

 

                                                                                   Kamil Begáň

                                                                                   predseda KM 

                        

 

MaK  č.7  06. 11. 2017


Priebezny stav cerpania kreditov najdete tu 
http://mato.bart.sk

 

Sekretár  č.14  08. 01. 2018

Pozvánka
 
na zasadnutie členov VV a delegátov na konferenciu ZsFZ, ObFZ Považská Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 11.1.2018 ( štvrtok ) o 19,00 hod. v Dubnici nad Váhom
 
PROGRAM :
 
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Konferencia ZsFZ 2018
4. Rôzne
5. Záver
 
Účasť : členovia VV, delegáti na konferenciu ZsFZ
 
Viera Petríková v.r.                              Ján Panák v.r.
sekretár ObFZ                                      predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.17  08. 01. 2018

Obsadenie halového turnaja dospelých ObFZ PB - VŠH Púchov, 13.01.2018 príchod R do haly 8,30 hod. Cabaj, D. Janček, Ďurčo, Fúrik, Galbavý, Meluch príchod R do hal...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk