Dnes oslavuje meniny Terézia zajtra Vladimíra         Utorok, 15. október 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.15  10. 10. 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ a prípraviek U09 hraných v dňoch 02. až 08. 10. 2019 
           
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Papuču z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Lysá - Streženice
b)  informáciu "R" M. Proča z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Tuchyňa - Bolešov
c)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 7. liga dospelí sk. SEVER: Bodiná - Tŕstie
d)  z dôvodu nepriaznivého počasia zmenu miesta a organizátora turnaja prípraviek
      U09, turnaj sa odohral vo VŠH v Púchove - organizátor ŠK fan club Púchov.
e)  na vedomie námietku TJ Hradčan Lednica, námietka nespĺňa náležitosti SP čl. 85
     a preto sa zamieta

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:  
      SPORTIKA 6. liga dospelí:
a)  11. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Spartak Lysá pod Makytou dňa 13. 10. 2019
      (nedeľa) o 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      6. liga dorast:
b)  10. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - FK Streženice dňa 16. 10. 2019 (streda)
     o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga SŽ sk. JUH:
c)  8. kolo: FK Košeca - MFK Ilava dňa 08. 10. 2019 (utorok) o 16,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga MLŽ:
d)   6. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Kovo Beluša pod Makytou dňa 18. 10. 2019
      (piatok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.     

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  FK Slovan Bolešov pre opakované nedodržiavanie nariadenia US ŠTK  č. 12
      zo dňa 19. 09.2019 a US ŠTK č.13 zo dňa 25. 09. 2019 na doriešenie DK.
b) MFK Ilava (SŽ) pre porušenie SP čl. 49 bod 8, RS/B bod 3.12.1
c) TJ Hradčan Lednica (SŽ) pre porušenie SP čl. 49 bod 8, RS/B bod 3.12.1
d) TJ Hradčan Lednica
pre nerešpektovanie US ŠTK č. 14 bod 9/e podľa
     RS/B bod 10.1.11

5)  ŠTK upozorňuje:

      TJ Spartak Lysá pod Makytou na dodržiavanie SP čl 54 a čl. 56/f pod následkom DS

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 17. 10. 2019 (štvrtok) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

 

DK  č.11  10. 10. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U59     Matej Kujaník, 1240065, Visolaje – 1 s.s. N podľa 37/5a  (5 ŽK)

U60     Tomáš Kardoš, 1202548, Pružina - 2 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U61     TJ Strážov Pružina – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U60)

U62     MFK Ilava – pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/5, 71/3e + RP 10,-€ (nevykonanie konfrontácie v súťaži mládeže) 

U63     TJ Slovan Bolešov – pokarhanie podľa 11, 64/1b, 64/5 71/3a,e + RP 10,-€ (opakované neoznačenie realizačného tímu na lavičke náhradníkov)

U64     TJ Hradčan Lednica – pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/5, 71/3e + RP 10,-€ (nevykonanie konfrontácie v súťaži mládeže)

U65     TJ Hradčan Lednica – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1b, 64/5, 71/3e, RS/B 10.1.11 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK)

 

Oznamy DK:

DK žiada FK Streženice o identifikáciu osôb (diváka, hráča), ktorí sa zapojili do šarvátky pri ktorej došlo k napadnutiu a zraneniu hráča Pruského, po zápase Streženice - Pruské, do 14.10.2019 pod následkom DS.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 17.10.2019 (štvrtok) 15:30 hod.

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.13  10. 10. 2019

Ospravedlnení:  

Hriadel 12-13.10, Pastorek 13.10. do 12,00 hod., Sklenár do prihlásenia

 

Pochvala na R: 

FK Dohňany na R Brnu, Kováča v MFS 6. Sportika ligy Dohňany - D. Kočkovce

 

FK Udiča na R Škrovánek, Hriadel v MFS. 6. Sportika ligy Mikušovce - Udiča 

 

1. KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov RT a ich označenie visačkami na lavičke náhradníkov, a to na každom MFSAk nebudú členovira realizačných tímov označení visačkami na lavičke náhradníkov, R uvedie túto skutočnosť v Zápise o stretnutí, v časti Poznámka rozhodcu.  Na LN môžu byť počas stretnutia len tí, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

3. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. 

4. KR prijala podnet v ISSF od FK Pružina na R Hriadeľa. KR odpovie prostredníctvom ISSF. 

5. VV schválil na NL R ObFZ: Mušák Marian, mobil: 0944 204 635.

6. KR prijala ospravedlnenie z MFS R Hriadela zo zdravotných dôvodov. 

7. Berieme na vedomie ospravedlnenie R Kováčika z účasti na zastadnutí KR. Menovaného predvoláva na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 17.10. o 16,30 hod. .  

8. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov a ich kontrolu v Zápise o stretnutí pred uzatvorením Zápisu o stretnutí v ISSF. V prípade opakovaného otvorenia Zápisu o stretnutí v ISSF, bude KR postupovať voči R podľa Zásad pre činnosť R.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!!

                                  

                                                                 Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujemcov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.


S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.14  23. 09. 2019

Na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 16.9.2019

 

žiadame všetkých záujemcov o seminár trénerov - predĺženie licencie C - aby sa písomne prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk

 

Pri dostatočnom počte prihlásených požiada ObFZ o uskutočnenie semináru a následne bude priebežne informovať záujemcov o  podmienkach účasti, mieste a čase konania semináru.

 

Viac informácii na tel. čísle sekretára ObFZ : 0915/764 565

 

                                                                                   Viera Petríková

                                                                                   sekretár ObFZ 

 

KM  č.4  08. 10. 2019

Nominácia hráčov výberu ObFZ PB kategórie U-11 ročník 2009 v Pov. Bystrici 11.10.2019  
POZOR - ZMENA V NOMINÁCII
Hráči:   Dolná Mariková - Žbodáková Simona, Barančík Lukáš
       Prečín - Škulec Kristián, Bodzan Juraj, Kostelanský Lukáš
       Šebešťanová - Králik Matin, Hudek Šimon, Petrík Adam
       Domaniža - Krčmárik Tomáš, Pavlík Andreas, Čelko Dominik
       Plevník - Vrabec David, Tomník Michal, Baculík Matej
       Sverepec - Žabka Jakub
       Brvnište - Kvaššay Tomáš, Ciesarik Matúš, Beník Filip, Burdej Tomáš, Pavlík Peter
       Podmanín - Letko Marco, Kostelanský Juraj
       Praznov - Tomanová Timea, Kostelanský Dominik, Gardian Pavol
 
Hráči sa dostavia dňa 11.10.2019 o 17,00 hod. do areálu futbalového klubu v Pov. Bystrici.
Ukončenie je plánované v 19,00 hod.
Donesú si zo sebou trenírky, tričko ( biele, červené ),kopačky,teplákovú súpravu, termo prádlo, 
hygienické potreby.
Ospravedlnenka na tel. 0905 899 468
                                Stanislav Solík
                                 predseda KM 

 

MaK  č.6  19. 08. 2019

 Hráči klubov, ktoré sa odhlásili v priebehu súťaže (v prestupovom období). môžu ísť do iného klubu formou prestupu s obmedzením, avšak treba skontrolovať, či už nehrali súťažné stretnutia za dva kluby.

 

 

RaPP novela 2019 konsolidované znenie

 

https://docs.google.com/document/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/edit

 

Sekretár  č.7  01. 10. 2019

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 7.10.2019 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 


PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia predsedu ObFZ
 5. Správa predsedu TMK – školenie trénerov ObFZ 2019
 6. Správa predsedu KM – zrazy výberov ObFZ a príprava na HFT mládeže ZsFZ
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK, TMK,KM

           

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.13  10. 10. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 12.KOLO 20.10.2019 O 14,00 HOD. Košecké Podhradie Visolaje Gašparíková Kodajová ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk