Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš         Štvrtok, 19. júl 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.2  11. 07. 2018


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že žiadosť o výnimky pre jesennú časť súťaže je ešte možné požiadať bezplatne v termíne do 24. 07. 2018. Po tomto termíne budú všetky výnimky spoplatnené v zmysle RS/B 10.2.5

2) ŠTK pozýva menované kluby:
na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 10 klubov kategórie mladšej prípravky U10,
ktoré sa uskutoční dňa 01. 08. 2018 (streda) o 17,30 hod. vo VIP priestoroch
MŠK Považská Bystrica na futbalovom štadióne MŠK.
TJ Plevník - Drienové, TJ Tatran Cementáreň Ladce, MŠK Púchov, MŠK Považská
Bystrica, MFK Ilava,  ŠK Fan - club Púchov, TJ Skaličan Praznov, TJ Partizán Prečín,
TJ Partizán Domaniža a TJ Kovo Beluša.  Účasť je povinná a nutná!!!

3)  ŠTK na základe požiadavky TJ Mier Tŕstie vykonala úpravu žrebovacích čísiel :
      8. liga dospelí: 1- Vrchteplá, 2-N. Dubnica, 3- T. Horovce, 4- Č. Kameň, 5- Tŕstie,
                      6- D. Breznica, 7- voľná, 8- Prejta, 9- D. Orlové, 10-ŠK fan club Púchov

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 25. 07. 2018 (streda) o 15,30 hod.


                                                                                                  Jaroslav Gašpárek
                                                                                                     predseda ŠTK

 

DK  č.30  20. 06. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D146   Peter Ignácik, 1250565, Šebeštanová – 1 s.s. N podľa 37/5 (9 ŽK)

D147   Juraj Remiš, 1163854, Fan club Púchov – 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre)

D148   Dušan Pavlis, 1275559, Dohňany - 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre)

D149   Dominik Pilár, 1240948, Pružina – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D150   Ľubomír Rafaj, 1158314, Koš. Podhradie - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D151   Pavol Bagin, 1257033, Koš. Podhradie - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D152   Tomáš Majerík, 1150123, Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D153   Jozef Körmendy, 1241708, Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D154   Filip Bretschneider, 1218480, Kvašov - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D155   „D“ Viktor Gálik, 1270776, Pružina - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D156   „D“ Dominik Gábriš, 1344476, Pružina – 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (vzájomné napadnutie)

D157   „D“ Robert Ciesar, 1273761, Bolešov - 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (vzájomné napadnutie)

D158   „D“ Samuel Kanis, 1273745, Dolné Kočkovce - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D159   „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 3 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a (vulgárne okríknutie protihráča)

D160   „D“ Branislav Gaban, 1271208, Jasenica - 3 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a (vulgárne okríknutie)

D161   „D“ Ján Gažo, 1377608, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

 

Ostatné:

D162   FK Streženice – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D159)  

D163   TJ Hradišťan Jasenica - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D160) 

           

Oznamy DK:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 napomínaný piatou žltou kartou, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.sk, najneskôr do pondelka bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2018/2019. Pokuta je stanovená vo výške 15,00 €.  

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje od 20.6.2018 do piatku bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2018/2019.

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                       Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                               predseda DK

 

KR  č.1  16. 07. 2018

1, Vzhľadom k tomu, že ObFZ Považská Bystrica prechádza od nového súťažného ročníka 2018/2019 na nový systém odmeňovania delegovaných osôb (cez ISSF prostredníctvom zberných faktúr) a s prihliadnutím na všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), je nutné, aby si každý R a DZ (vrátane tých, ktorí pôsobia v súťažiach ZsFZ alebo SFZ!!!) prišiel osobne na sekretariát ObFZ prevziať novú dohodu o pracovnej činnosti a oboznámenie o spracovaní osobných údajov.

 

Upozorňujeme R, aby si prekontrolovali platnosť vlastného RP a na úhradu členského poplatku pre súťažný ročník 2018/2019. Bližšie informácie poskytne sekretár ObFZ PB.

 

Termín: do 30.7.2018 v matričných hodinách ObFZ, t.j. denne od 13,00 do 16,00 hod. (okrem 17.7. a 18.7., kedy bude sekretariát pre verejnosť ZATVORENÝ). 

 

 

2, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy: 

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie: 10 dní pred MFS 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!  

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                                 predseda KR

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.5  28. 02. 2018

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská         

     Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4.3.2018 a neobsadenú funkciu       

     predsedu TMK,sa toto odkladá.

 

2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom

    médií. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

KM  č.26  15. 03. 2018

1. KM vyhodnotila účasť výberu ObFZ v kategórii prípravky - roč. 2007 a ml., dňa 

    10.3.2018 v Přerove.

 

     V I. turnaji dopoludnia výber ObFZ I. získal 1. miesto.

     V II. turnaji popoludní výber ObFZ II, obsadil 3. miesto.

 

    KM vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorých hráči reprezentovali

    ObFZ Považská Bystrica : TJ Partizán Domaniža, TJ Družstevník Šebešťanová,

    FK Košeca,ŠK fcf Púchov, TJ Cementárenň Ladce. 

 

2. KM upozorňuje hráčov, ktorí reprezentovali  ObFZ vo výbere, prípadne aj hráčov

   z iných FK, ktorí majú záujem zúčastniť sa Letného futbalového kempu OFS     

   Přerov pre vekové kategórie U 10 až U 13, v termíne od 15.7 - 20.7.2018 aby sa

   prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk  do konca marca 2018.

 

  Kemp sa uskutoční v areále SK Rusava - Penzion u Ráztoky.

 

  Bližšie informácie :TU

 

                                                                                                Kamil Begáň

                                                                                                predseda KM 

 

 

MaK  č.10  08. 06. 2018

Registračné preukazy členov SFZ
 

Na základe oznámenia helpdesku ISSF o konci platnosti RP (tréneri, rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) žiadam všetkých, ktorí majú záujem o objednanie cez matriku ObFZ,
aby uhradili poplatok za vystavenie RP - 5€ - na účet ObFZ alebo v hotovosti na sekretariáte ObFZ.
 
č.účtu :  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA

 

Sekretár  č.2  16. 07. 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 6.7.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp.  Gach, Makas, Dvorščík, Kramlík

Neprítomný : p. Kvaššay Miroslav

 

P R O G R A M   :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2017/2018
  6. Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019
  7. Konferencia a aktív ObFZ PB 2018, zdravotnícka prednáška
  8. Smernica o hlasovaní Per rollam ObFZ
  9. Smernica o finančných náležitostiach delegovaných osôb ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019

10.Vyhodnotenie 5. Ročníka priateľského futbalového stretnutia s OFS     

      Přerov v Pružine

     11. Rôzne

     12. Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia – na návrh p. Bodoríka bol program doplnený o návrh na doplnenie člena TMK ObFZ.

 

K bodu č. 3 UZN. – 13. a 14/05/18 – splnené.

 

K bodu č. 4  - SFZ : riadna konferencia SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz-vo-stvrtok-konferencia-sfz-v-bratislave

Novým predsedom revíznej komisie SFZ sa stal p. Štefan Vaľko – predseda PFZ Poprad.

VV ZsFZ - http://www.zsfz.sk/sekcia/291/

 

K bodu č. 5

Výsledky súťaží ObFZ 2017/2018, najlepších strelcov súťaží a víťazov Fair play predložil predseda ŠTK písomne.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

Konečné tabuľky súťaží ObFZ 2017/2018 predložené písomne.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží ObFZ 2018/2019 :

 

Zníženie počtu družstiev 7.ligy dospelých na 12 – na súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

TJ Dynamo Orlové prihlásené po termíne uzávierky :

Hlasovanie za  zaradenie do súťaže : za – 5     proti - 0      zdržal sa – 1

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží dospelých  ObFZ 2018/2019 :

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

ŠTK odporúča prijať do súťaží mládeže ObFZ TJ KOVO Beluša v kategóriách U10 a U11.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží mládeže s úpravou o dužstvá TJ KOVO Beluša  ObFZ 2018/2019 :

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

Nominačné listiny rozhodcov ObFZ Považská Bystrica predložil písomne predseda KR – p. Peter Kvaššay.

 

Do regionálnych súťaží ZsFZ 2018/2019 postúpili : Patrik Rojko a Miroslav Lamžo.

Na nominačnej listine ObFZ pribudli 3 noví R.

 

Hlasovanie : za – 5     proti – 1     zdržal sa – 0

 

Predseda DK predložil správu o činnosti komisie za súťažný ročník 2017/2018 písomne.

 

VV berie na vedomie správy predložené predsedami ŠTK, KR a DK podľa vyššie uvedených pripomienok na vedomie.

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

Návrh člena VV ObFZ p. Bodoríka na doplnenie TMK ObFZ o člena – zástupcu okresu Púchov – p. Eduarda Pagáča.

Hlasovanie  : za – 5     proti - 0      zdržal sa – 1

 

 

K bodu č. 6 – návrh RS ObFZ 2018/2019 predložený písomne :

 

 bod 2.3 /VV/ : Na návrh člena VV p. Polička vypustiť: Hracím dňom v súťažiach všetkých kategórií je nedeľa, okrem kategórie prípraviek, hracím dňom bude sobota.
Schválené výnimky hracích dní a časov v zmysle SP /doplnenie VV/ budú včas oznámené prostredníctvom ÚS ŠTK
2.5 doplnenie /ŠTK/: prípravky MIX 2 x 15 minút a mladšia prípravka 2 x 10 minút


 

str. 10 bod 4.7
Vypustiť /ŠTK/: v 6. lige dospelých je povinnosť v súťažnom ročníku 2018/2019 zhotovovať videozáznam z MFS
Nahradiť /ŠTK/  -  V súťažných stretnutiach SPORTIKA 6. ligy dospelých je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný nahrávať na statíve neprerušovaný videozáznam z jedného stabilného a vyvýšeného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku stretnutia až do okamihu opustenia hracej plochy hráčmi a delegovanými osobami.

Vypustiť /ŠTK/- FK 6. ligy dospelých je povinný archivovať videozáznam 4 týždne  a na požiadanie doručiť/na ŠTK, DK a KR/:
- neodoslanie , znehodnotenie a neúplnosť videozáznamu  bude potrestaná DK pokutou 100,-€
Nahradiť /ŠTK/ -  Každý FO v súťažiach dospelých je povinný záznam archivovať 4 týždne a na požiadanie doručiť riadiacemu orgánu.
-  V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepoužiteľného videozáznamu,
   nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania v neúplnom stave (vymazaný, zostrihaný, prípadne inak upravenývideozáznam) ŠTK odstúpi príslušný FO na doriešenie DK ObFZ a klub bude potrestaný pokutou  100,-€.

str. 14
ŠTK vypustiťv bode
/ŠTK/ 1.3  ObFZ upozorňuje všetky FO,FK, že za neoprávnený štart hráča po piatom, deviatom, dvanástom a po každých ďalších 3 napomenutiach a vylúčení je zodpovedný výlučne FO, pretože v ÚS nemusia byť uvedení napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy. /odp. VV ponechať

str. 18 vypustiť
/ŠTK/:3.12.5/3.12.6 a 3.12.7/články obsahujú to , čo už ide cez ISSF: pečiatka, podpis, podací lístok, sťažnosť súperovi, doklad o úhrade RP

str. 19 čl. 5 vypustiť /ŠTK/ -"V zápis o stretnutí" a zdravotní potvrdí svoju prítomnosť podpisom čl. 6 postupy a zostupy:/ upraviť v bode 6.2 odp. VV/ Zo 7. ligy zostúpi družstvo umiestnené na 12. mieste

str. 21 čl. 10 pokuty a poplatky pri disc. konaní

pokuty: doplnenie/ ŠTK/ bod 10.1.10- pokus o neoprávnený štart hráča vo všetkých kategóriách 100,-€
poplatky: vypustiť /ŠTK/ - bod 10.2.5 a 10.2.6 info o počte ŽK jednotlivec /družstvo

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

 

K bodu č. 7 – o programe a zabezpečení programu zdravotnej prednášky, konferencie a aktívu ŠTK ObFZ dňa 7.7.2018 v aule mestského úradu v Považskej Bystrici informoval predseda a sekretár ObFZ.

 

K bodu č. 8 – Smernica ObFZ Považská Bystrica o hlasovaní Per rollam bola predložená písomne v deň konania VV, preto jej prerokovanie bolo preložené na nasledujúci VV ObFZ.

 

K bodu č. 9 -  Smernica o finančných náležitostiach delegovaných osôb ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 :

-          Nariadenie GS SFZ k vyplácaniu delegovaných osôb zo dňa 21.júna 2018

-          Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti pre delegované osoby

-          Návrh odmien, náhrad a príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky :

 

-           

Hrubá odmena + balík náhrad                             

  (balík náhrad = cestovné, stravné)

Súťaž

R

AR

DZ

6.liga

6+23

6+18

6+18

7.liga

6+20

6+16

6+16

8.liga

6+20

6+16

6+16

Dorast

6+7

6+4

 

Žiaci

5+5

3+4

 

Pípravky

3+1

 

 

 

 

Minimálna hod. mzda je 2,759 € čo pri 2 hodinách trvania stretnutia predstavuje sumu 5,518.

Povinné minimálne príplatky vyplyvajúce zo zákona sú od 1.5.2018 nasledovné:

Za sobotu: 25 % z min. hod. mzdy, čo je 0,69 € za hodinu

Za nedeľu: 50 % z min. hod. mzdy, čo je 1,38 € za hodinu

Za sviatok: 100 % z min. hod.mzdy, čo je 2,76 € za hodinu

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

 

K bodu č. 10 – predseda ObFZ vyslovil poďakovanie TJ Strážov Pružina – p. Hija, za poskytnutie športového areálu a spoluprácu pri organizácii priateľského stretnutia s výberom OFS Přerov, dňa 24.6.2018.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

  

Prijaté uznesenia :

 

Hlasovaním Per rollam :

HLASOVANIE PER ROLLAM :

 

UZN. 15/6/2018 Návrh predsedu TMK p. Kramlíka na zloženie TMK :

- Jozef Kútny ( Sverepec ), Miloš Púček ( Dubnica nad Váhom ), Michal Kijačik (Dubnica nad Váhom )

Hlasujem za : Gach, Sluk, Haladej, Panák, Kvaššay, Poliček, Bodorík(s pripomienkou)                                   

Proti: Šimáček                                              

 Zdržujem sa hlasovania : nikto

UZN. 16/6/2018 Návrh termínovej listiny ŠTK ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 :

v prílohe

Hlasujem za : Gach, Sluk, Haladej, Panák, Šimáček, Bodorík                                          

Proti : Poliček                                        

Zdržujem sa hlasovania : Kvaššay

UZN. 17/7/2018 VV schvaľuje výsledky súťaží ObFZ 2017/2018, najlepších strelcov súťaží a víťazov Fair play tak ako boli predložené predsedom ŠTK.

 

UZN. 18/7/2018 VV schvaľuje konečné tabuľky súťaží ObFZ 2017/2018 tak ako boli predložené predsedom ŠTK.

 

UZN. 19/7/2018 VV schvaľuje zníženie počtu družstiev 7.ligy dospelých na 12 – na súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 20/7/2018 VV schvaľuje zaradenie TJ Dynamo Orlové do súťaže ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 21/7/2018 VV schvaľuje zaradenie družstiev dospelých do súťaží ObFZ 2018/2019 podľa hore uvedených pripomienok (7.liga dospelých a TJ Dynamo Orlové)

 

UZN. 22/7/2018 VV schvaľuje zaradenie družstiev mládeže do súťaží ObFZ 2018/2019 podľa horeuvedenej úpravy ( TJ KOVO Beluša U10 a U11).

 

UZN. 23/7/2018 VV schvaľuje nominačné listiny R ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 tak ako boli predložené predsedom KR.

 

UZN. 24/7/2018 VV berie na vedomie správy predložené predsedami ŠTK, KR a DK podľa vyššie uvedených pripomienok na vedomie.

 

UZN. 25/7/2018 VV schvaľuje návrh člena VV ObFZ p. Bodoríka na doplnenie TMK ObFZ o člena – zástupcu okresu Púchov – p. Eduarda Pagáča.

 

UZN. 26/7/2018 VV schvaľuje rozpis súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 s pripomienkami.

 

UZN. 27/7/2018 VV berie na vedomie informáciu o príprave prednášky, konferencie a aktívu ŠTK ObFZ 7.7.2018.

 

UZN. 28/7/2018 VV schvaľuje návrh odmien, náhrad a príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky tak ako je uvedené v bode 9.

 

 

V Považskej Bystrici, 6.7.2018

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Obsadenie  č.34  08. 06. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 26.KOLO 17.06.2018 O 17,00 HOD. Košecké Podhradie Horná Poruba Meluch Jandušík Cabaj ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk