Dnes oslavuje meniny Benjamín zajtra Hugo         Piatok, 31. marec 2017

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.28  29. 03. 2017

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí hraných dňa 26. 03. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
informáciu "R"- G. Cabaja z MFS 6. liga dospelí: Bolešov - H. Poruba;

3)  ŠTK na základe podnetu TJ Manín Podmanín, vlastného šetrenia a na základe
SP čl. 52 bod d kontumuje MFS 6. liga dospelí 14. kolo: MFK Ilava -
TJ Manín Podmanín a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech
TJ Manín Podmanín. Družstvo MFK Ilava odstupuje na doriešenie DK podľa
RS/B bod 10.1.8

4)  Výnimky z ÚHČ:
4. liga MLŽ- ŠK Fan - club Púchov: odohrá svoje jarné domáce  MFS 2 hod.
pred ÚHČ dospelých

5)  ŠTK súhlasí:
s odohraním MFS 4. liga MLŽ 17. kolo: MFK Dubnica - TJ Slovan Dolné Kočkovce
dňa 27. 05. 2017 (sobota) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

6)  ŠTK eviduje prihlášku TJ Spartak Kvašov do súťaže prípraviek MIX U11
skupina o 16. až 23. miesto

7)   ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ na splatnosť faktúry (tretej splátky)
ObFZ za delegované osoby v termíne do 01.04.2017 (RS/A bod 5.9.3) 

8) ŠTK pozýva:
a)
  na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 6 klubov kategórie mladšej
prípravky U10, ktoré sa uskutoční dňa 05. 04. 2017 (streda) o 17,30 hod.
vo VIP priestoroch MŠK Považská Bystrica na futbalovom štadióne MŠK.
TJ Tatran Horovce, MFK Nová Dubnica, ŠK Fan - club Púchov, MŠK
Považská Bystrica, TJ Tatran Cementáreň Ladce a TJ Skaličan Praznov.
Účasť je povinná a nutná!!!

b) 
na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 8 klubov kategórie prípraviek
MIX U11, ktoré sa uskutoční dňa 05. 04. 2017 (streda) o 17,30 hod.
vo VIP priestoroch MŠK Považská Bystrica na futbalovom štadióne MŠK.
TJ Jednota Dulov,  TJ Tatran Cementáreň Ladce, TJ Vápeč Horná
Poruba, TJ Tatran Horovce "A", TJ Manín Podmanín, TJ Skaličan
Praznov, TJ Partizán Prečín a TJ Spartak Kvašov.

Účasť je povinná a nutná!!!

9)  ŠTK pozýva:

na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 15 klubov kategórie prípraviek
MIX U11 skupiny o 1. až 15. miesto, ktoré sa uskutoční dňa 12. 04. 2017
(streda) o 17,30 hod.
vo VIP priestoroch MŠK Považská Bystrica na futbalovom
štadióne MŠK.
TJ Rozvoj Sverepec,  TJ Kovo Beluša, FK Streženice, TJ Hradčan Lednica,
TJ Iskra Borčice, FK Košeca,  TJ Partizán Domaniža,  TJ Slovan Dolná
Mariková, TJ Družstevník Šebešťanová, , MŠK Považská Bystrica "B",
TJ Družstevník Kolačín, MFK Ilava, MFK Dubnica nad Váhom, TJ Tatran
Horovce "B" a TJ Visolaje.

Účasť je povinná a nutná!!!

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 05.04.2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                    predseda ŠTK

 

DK  č.20  29. 03. 2017

Pozastavenie športu podľa čl. 37/5a,b na 1 m.s. (5ŽK, 9ŽK):

D88     Martin Tomana, 1198409, Praznov

D89     Radoslav Baláž, 1148150, Dulov

D90     Vladimír Kašša, 1218334, Košeca   od 27.10.2016

 

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D91     Andrej Pagáč, 1165223, Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a

D92     Pavol Ondrejka, 1231217, Košeca – 4 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a

D93     Ferdinand Kováč, 1115489, Kvašov - 4 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a

D94     Rastislav Jurdík, 1239911, Šebešťanová – 2 s.s. N podľa 49/1a, 71/3a

D95     Dušan Kopačka, 1004679, Ilava – 1 mesiac N podľa 53/1c, 2b, 71/3a

D96     Peter Letko, VD dospelých Ilava – zákaz výkonu funkcie VD 1 mesiac N podľa 53/3

D97     Peter Šedo, 1128534, Ilava – zákaz výkonu funkcie kapitána 1 mesiac N podľa 53/3


DS uložené klubom:

D98   MFK Ilava – pokuta 70,-€ podľa čl. 64/1a, RS 10.1.8

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                      predseda DK

 

KR  č.20  22. 03. 2017

Ospravedlnení:  

Škrovánek 25. - 26. 3. 2017

Mako soboty a pracovné dni, Folučka soboty a nedele do 12,00 hod.,

 

1, KR upozorňuje všetkých rozhodcov, že od 1.10. 2016 bolo VV schválené nové tlačivo „Mesačný výkaz činnosti delegovanej osoby", vzor tlačiva nájdete v sekcií Bezhotovostný styk.

 

2, KR upozorňuje rozhodcov, aby v prípade problémov v systéme ISSF pred začiatkom stretnutia príp. i po ňom, kontaktovali predsedu ŠTK p. J. Gašpárka (mobil: 0903 202861 ) alebo správcu súťaží p. B. Bodoríka (mobil: 0904 264656 ). KR doporučuje  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia, a v prípade nejasností  kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú.

 

3, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! (pokyny pre R na súťažný ročník 2016/2017)

KR žiada R, aby v prípade dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR.

 

4, KR oznamuje, že dňa 22.3. 2017 o 16,30 hod. sa zúčastnili náhradného seminára a úspešne absolvovali písomný test nasledovní rozhodcovia:

O. Komorník, Galbavý, Sklenár

 

5, Oznamujeme R z programu Talent a ostatným záujemcom, že fyzické previerky sa uskutočnia v mesiaci apríl. Dátum, miesto a čas konania budú včas zverejnené.

Limity: 5 opakovaní 40 m/6,5 sekundy;

20 opakovaní 150 m/35 sekúnd; 50 m/35sekúnd.

 

6, KR oznamuje prípadným záujemcom o rozhodovanie, že sa môžu nahlásiť na sekretariáte ObFZ (mobil: 0915 /764 565, 0917/601 386, e-mail: sekretar@obfzpb.sk) alebo u ktoréhokoľvek člena KR.

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční  29. 3. 2017 o 16,30 hod.

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.7  07. 03. 2017

Program zimného seminára rozhodcov

   KD Dolný Moštenec, 11.marca 2017

 

13,00             Otvorenie seminára, príhovory

13,15 - 14,00  Prednáška z PF a zmeny - Ing. Jozef Mišún

14,15 - 14,45  Videotest UEFA 2016

15,00 - 16,00  Písomné preskúšanie

16,15 - 16,45  Vyhodnotenie jesennej časti, pokyny pred jarnou časťou 2016/2017,     diskusia, ukončenie seminára

 

                                                                       Miroslav Turčan

                                                                         predseda KD

 

TMK  č.12  21. 02. 2017

TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov

ObFZ I. stupeň - UEFA Grassroots C.

 

Školenie sa uskutoční v 6 častiach s počtom hodín 65 v mesiacoch apríl - máj 2017

v budove SOŠ - S v Považskej Bystrici (pri štadone) učebňa č.15 vzdelávacie stredisko. 

 

Bez nových preukazov I.stupňa a licencií - UEFA Grassroots C nemôžu tréneri

absolvovať vyššie školenie trénerov EURO "B", ktoré organizuje TMK ZsFZ.

 

So sebou si treba priniesť 2 x foto 2,0 - 2,5cm, účastnícky poplatok sa platí na mieste

školenia.

 

Záujemcovia sa nahlásia v termíne do 25.4.2017 emailom na :

 

sekretar@obfzpb.sk                    alebo                    janbuki@zoznam.sk

 

tel. 0915/764 565                                                     tel. 0904/605 855

 

Minimálny počet uchádzačov je potrebný na otvorenie školenia je 15.

V prípade nižšieho počtu prihlásených sa školenie neuskutoční.

 

Upozornenie : Tréneri, ktorí majú licenciu C a majú ju prepadnutú - môžu predĺžiť platnosť len na seminári organizovanom TMK  ObFZ alebo TMK ZsFZ - nie na školení trénerov a to isté platí aj pre rekvalifikáciu trénerov.

 

Seminár sa uskutoční v mesiaci jún - júl 2017 ak sa dosiahne požadovaný počet min 15 uchádzačov.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25.6.2017 telefonicky alebo písomne na horeuvedené @ adresy.

 

                                                                                     Ján Bukový

                                                                                     predseda TMK 

 

 

 

KM  č.14  02. 03. 2017

  1. KM vyhodnotila účasť prípravky ObFZ Považská Bystrica ročník 2006 na turnajoch

Zimnej ligy mládeže v Přerove. Obidva turnaje vyhrala naša prípravka ObFZ.

KM vyslovuje poďakovanie hráčom výberu ObFZ z MFK Dubnica, MŠK Považská Bystrica, TJ Partizán Domaniža, FK Podmanín a TJ Beluša.

 

  1. KM prejednala turnaj prípraviek ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2017 vo VŠH v Púchove.

Prihlásené družstvá boli rozdelené na 2 turnaje A a B po 5tich družstvách.

 

A skupina hrá dopoludnia        B skupina hrá popoludní

TJ Ladce                                    TJ Beluša

OFS Přerov                                FK Košeca

ŠK Horovce                               TJ Dolná Mariková

TJ Dulov                                     OFS Přerov

TJ Domaniža                             FK Streženice

 

 

Vylosovanie turnajov je zverejnené na stránke ObFZ na úvodnej stránke.

 

                                                       Patrik Baláž

                                                       predseda KM

 

MaK  č.14  30. 03. 2017

UPOZOTNENIE NA ZMENY v
RaPP SFZ s účinnosťou od 14.3.2017
 
Článok 12 - Registrácia hráča
odsek (8)
 
Článok 19 - Registračné obdobia
odsek (2)

 

Sekretár  č.14  30. 03. 2017

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV a predsedov  odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  3.4.2017 ( pondelok ) o 16,30 hod. v Pov. Bystrici


 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Správy predsedov odborných komisií

6.      Komisia mládeže

7.      Hospodárenie ObFZ k 28.2.2017, inventarizácia ObFZ PB k 31.12.2016

8.      Rôzne

9.      Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií – ŠTK, DK, KR, KM

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

 

Obsadenie  č.17  23. 03. 2017

D H Výnimky R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 15.KOLO 02.04.2017 O 15,30 HOD. Lysá pod Makytou Bolešov Mihálik Folučka Rojko Mazan Jas...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk