Dnes oslavuje meniny Urban zajtra Dušan         Piatok, 25. máj 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.36  23. 05. 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH, SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek MIX U11 hranách v dňoch 16. 05. až 22. 05. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Mihálika z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Rozvoj Sverepec;
b)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 8. liga dospelí: TJ Mier Tŕstie  - TJ Slovan Kameničany;     
c)  informáciu "R" I. Orálka z MFS 4. liga MLŽ: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Družstevník Kolačín;

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 17. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Hradišťan Jasenica 
      dňa 27. 05.
2018 (nedeľa) o 14,30 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Priehrada Udiča 5,- €.

Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
b)  6. a 14. kolo: TJ Kovo Beluša - TJ Tatran Horovce dňa 26. 05. 2018 (sobota)
      o 18,00 a 19,00 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Kovo Beluša 5,-€ 

c)  7. a 15. kolo: MŠK Púchov - TJ Skaličan Praznov dňa 02. 06. 2018 (sobota)
     o 10,00 a 11,00 hod. na ihrisku MŠK Púchov. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí        R. RP MŠK Púchov 5,-€.

Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto:
d)  6. a 14. kolo: ŠK fan club Púchov - TJ Spartak Kvašov dňa 16. 06. 2018 (sobota)
      o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

Prípravky MIX U11 sk. o 21. až 26. miesto:
e)  3. kolo:
TJ Jednota Dulov - TJ Slovan Brvnište dňa 26. 05. 2018 (sobota) o 17,00
    a 18,00 hod. na ihrisku ŠK Crystal Lednické Rovne. Vzájomná dohoda. 
    "KR" zabezpečí R. RP TJ Jednota Dulov 5,- €.

f)  3. kolo: FK Košeca - TJ Visolaje dňa 16. 06. 2018 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod.
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP FK Košeca 5,- €.
     
4)  Prerušené MFS 8. liga dospelí 12. kolo: TJ Slovan Kameničany - TJ Partizán Vrchteplá sa dohrá od 78 min. dňa 02. 06. 2018 (sobota) o 11,00 hod. na ihrisku  
 TJ Slovan Kameničany. "KR" zabezpečí R.

5)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   TJ Mier Tŕstie pre porušenie  RS/B bod 3.2 a 3.9/5
b)   TJ Dynamo Orlové
za nerešpektovanie US ŠTK č. 34 zo dňa 09. 05. 2018 bod 8/b a bod 9
c)   TJ Dynamo Orlové
za nesplnenie si povinností vyplývajúce z RS/A bod 5.3, 5.6

6)   ŠTK ponecháva v platnosti schválené výnimky pre jarnú časť súťažného ročníka
      2017/2018 aj na posledné 3 kolá.

7)  ŠTK upozorňuje:
      FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ na súťažný ročník
      2018/2019 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk
      do 31. 05. 2018

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 30. 05. 2018 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                 predseda ŠTK

 

DK  č.26  24. 05. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D106   Ľubomír Habáň, 1271233, Udiča – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

D107   Ľubomír Michálek, 1221137, Dolné Kočkovce - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D108   Martin Pavlík, 1257523, Jasenica - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D109   Peter Šimák, 1270545, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D110   Sebastian Hipča, 1250042, Kolačín – 1 s.s. N podľa 45/1,2a, 71/3a (kopnutie súpera nadmernou silou)

D111   Stanislav Šošovička, 1017557, Kolačín – 3 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (hanlivé výroky voči R)

D112   Marek Pajger, 1157306, Sverepec – 3 týždne N podľa 49/1b, 2b, 71/3a (kopnutie súpera bez záujmu hrať s loptou)

D113   Michal Kebis, 1220967, Dulov – 5 týždňov N podľa 48/1c, 2b, 71/3a,d,e,g (vulgárne výroky a vyhrážky voči R)

 

Ostatné:

D114   TJ Družstevník Kolačín – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D111)

D115   TJ Jednota Dulov – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D113)

D116   TJ Mier Tŕstie – pokuta 10,-€ podľa 12, 64/1a,5, 71/3a,e (oneskorené zabezpečenie PC pred stretnutím)

D117   TJ Dynamo Orlové – pokuta 35,-€ podľa 12, 64/1b,5, 71/3e, RS/B 10.1.6 (nerešpektovanie ÚS ŠTK)

D118   TJ Dynamo Orlové – DK predbežným opatrením zastavuje činnosť družstvu dospelých podľa 43/1, 2a, 71/3e (nezaplatenie úhrady súperovi za prípravu ihriska)  

Oznamy DK:

DK berie na vedomie ospravedlnenie z účasti na rokovaní DK hráča M.Kebisa (1220967)  

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                        Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                predseda DK

 

 

KR  č.30  17. 05. 2018

Ospravedlnení:

19.5.- Pastorek, Škrovánek, J. Pecuš; 19.5. aj 20.5. - M. Pecuš; 19.5. a 20.5. do 13,00 hod - Lamžo, Milčík; 20.5. - Zvak; soboty - Migát; soboty a pracovné dni - Mako; do prihlásenia - Tomášek, Zigo, Petrušek, Blaško, Galbavý, Guzma..

 

Pochvaly na R doručené prostredníctvom ISSF: 

TJ Štart Tuchyňa na R - Migát, Ďuriš v MFS 6. ligy, 21. kola, Kvašov - Tuchyňa,

TJ Jednota Dulov na R - M. Pecuš, Hriadel v MFS 6. ligy, 21. kola, Lysá p. M. - Dulov,

TJ Družstevník Mikušovce na R - Juríček, Gašparíková v MFS 7. ligy, 21. kola, Mikušovce - Lazy p. M.

TJ Horec Bodiná na R - Brundza v MFS 8. ligy, 13. kola, Bodiná - Lednica

 

1, Upozorňujeme R a DZ, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňujeme R na dodržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste) !

 

2, Doporučujeme R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR príp. DZ a vzájomne sa informovali o mieste a UHČ stretnutia.

 

3, Upozorňujeme R na dôsledné vypisovanie údajov v Zápise o stretnutí s uvedením minút striedaní, strelených gólov, nariadených PK a iných udalostí, a to podľa priebehu stretnutia a ich následnou kontrolou pred uzavretím Zápisu o stretnutí v ISSF! Za presnosť uvedených údajov sú zodpovedné všetky DO na stretnutí.

 

4, KR eviduje požiadavku TJ Slovan Kameničany doručenú prostredníctvom ISSF.

 

5, KR berie na vedomie prípis od trénera TJ Jednota Dulov p. Hornáčka.

 

6, Stanovisko k sťažnosti TJ Partizán Vrchteplá a inzultácií R v MFS 8. ligy dospelých, 12. kola, Kameničany - Vrchteplá:

KR po vypočutí svedkov a rozhodcu (bez video dôkazu z MFS) dospela k názoru, že R pri inzultácií síce postupoval podľa PF čl. 5 - Výklad a pokyny SFZ str. 69,73,74, čím mohlo dôjsť k pokusu o jeho inzultáciu, avšak nepostupoval v zmysle čl. 71 ods. 1 SP SFZ a aj podľa názoru KR konal unáhlene a nevyužil všetky možnosti, aby sa stretnutie dohralo. Podrobnejšie stanovisko popisuje US DK.

Postup R bude preto KR posudzovať podľa Zásad pre činnosť R.

Zvyšné body sťažnosti na R nie je možné objektívne posúdiť, keďže z daného MFS nie je videozáznam. 

 

Zároveň vyzývame všetky kluby, aby si akékoľvek incidenty, príp. neoprávnené postupy R počas stretnutí nahrali pomocou mobilov a iných IKT zariadení, resp. aby si celé MFS nahrávali na videokameru.  

  

7, Žiadame R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú.

 

8, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

DZ na mailovú adresu: 

 

turcan.13@gmail.com 

 

Ospravedlnenie: - 10 dní pred MFS

 

KR upozorňuje R, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia  na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 23.5.2018 . 

 

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.5  28. 02. 2018

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská         

     Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4.3.2018 a neobsadenú funkciu       

     predsedu TMK,sa toto odkladá.

 

2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom

    médií. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

KM  č.26  15. 03. 2018

1. KM vyhodnotila účasť výberu ObFZ v kategórii prípravky - roč. 2007 a ml., dňa 

    10.3.2018 v Přerove.

 

     V I. turnaji dopoludnia výber ObFZ I. získal 1. miesto.

     V II. turnaji popoludní výber ObFZ II, obsadil 3. miesto.

 

    KM vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorých hráči reprezentovali

    ObFZ Považská Bystrica : TJ Partizán Domaniža, TJ Družstevník Šebešťanová,

    FK Košeca,ŠK fcf Púchov, TJ Cementárenň Ladce. 

 

2. KM upozorňuje hráčov, ktorí reprezentovali  ObFZ vo výbere, prípadne aj hráčov

   z iných FK, ktorí majú záujem zúčastniť sa Letného futbalového kempu OFS     

   Přerov pre vekové kategórie U 10 až U 13, v termíne od 15.7 - 20.7.2018 aby sa

   prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk  do konca marca 2018.

 

  Kemp sa uskutoční v areále SK Rusava - Penzion u Ráztoky.

 

  Bližšie informácie :TU

 

                                                                                                Kamil Begáň

                                                                                                predseda KM 

 

 

MaK  č.9  04. 05. 2018

MATRIČNÉ PROFILY 
UPOVEDOMTE VSETKY PODRIADENE ZLOZKY VO VASEJ KOMPETENCII O TEJTO ZMENE !!! 
ABY SME NEZABLOKOVALI NIŽŠIE SÚŤAŽE NAPRÍKLAD A PODOBNE.  
 
Preto Vam oznamujem, že v krátkom čase - budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená
zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav
a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú: 
 - AKTÍVNY 
- NEAKTÍVNY 
- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA 
- VYLÚČENÝ 
- V ZAHRANIČÍ  
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktivny” a bude môct oficialne 
pracovat v ISSF, pokial bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môct vykonávať svoju činnosť
a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne …  
Typy profilov: 
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny 
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + 
členský poplatok = Aktívny 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský 
poplatok = Aktívny 
Trener  - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Agent - členský poplatok = Aktívny  

Ak sa osobe zmení jej stav z Aktivny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) 
tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej
profilov (osobných profilov) 
 
 S pozdravom  
Ján Letko 

 

Sekretár  č.26  25. 05. 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 11.5.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : -

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

6.      Personálne riešenie TMK ObFZ

7.      Príprava zdravotníckej prednášky ObFZ

8.      Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov

9.      Schvaľovanie ocenení funkcionárov ObFZ

10.  Rôzne (Sportika – zmluva o zabezpečení reklamy)

11.   Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený bez zmien.

Hlasovanie : 7 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. –  splnené.

 

K bodu č. 4  - ZsFZ – návrh na odvolanie člena RK ZsFZ

                        SFZ – Súťažný poriadok SFZ - návrhy na zmeny a pripomienky k súťažnému poriadku SFZ predkladať do 24.4.2018 ( predseda ObFZ/SFZ) boli odoslané. Finále SP, konferencia SFZ sa uskutoční dňa 28.6.2018 v Bratislave, rozdelenie finančných prostriedkov pre amatérsky futbal, predĺženie vekového limitu R SFZ, súťaže II. Liga dorastu.

 

K bodu č. 5 –

ŠTK – súťaže prípraviek, odohraté všetky MFS – dohrávky z jesennej časti

8.liga – neodohrané MFS 12. kolo Lumax Horovce/Dynamo Orlové – hostia nepricestovali

           - nedohrané MFS 12. Kolo TJ Slovan Kameničany/TJ Partizán Vrchteplá – údajná inzultácia HR hráčom hostí.

6.liga dorast – MFS 12.kolo TJ Plevník Drienové/FC Lumax Horovce – pokus      o neoprávnený štart hráčov hostí

 

- vyžiadanie videozáznamu z MFS – podmienky a kvalita záznamu (technická, dĺžka)

 

DK     6.liga 19. Kolo MFS Jasenica/Dulov – zranenie hráča

-          6. liga 14. Kolo (dohrávka) MFS Dulov/Dolné Kočkovce – údajný pokus o inzultáciu AR

 

KR Návrh R na postup do ZsFZ – Patrik Rojko, Miroslav Lamžo – splnené limity FP 3.ligy

 

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

-          Člen VV M. Kvaššay – návrh na odporučenie delegáta Ing. P. Kvaššaya na postup do IV. Ligy ZsFZ

 

RK – informácia o úvodnom zasadnutí a práci revíznej komisie

 

K bodu č. 6 - návrh na predsedu TMK ObFZ  -

                          Dušan Kramlík, 1081728, Dubnica nad Váhom, tréner SFZ.

                         Návrh na zloženie komisie : 1 + 3

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 7 – zdravotnícka prednáška sa uskutoční v deň konania konferencie ObFZ a aktívu ŠTK ObFZ  7/2018 v aule mestského úradu Považská Bystrica. Návrh na vydanie certifikátov o absolvovaní prednášky pre záujemcov podľa platného cenníka prednášajúceho.

 

K bodu č. 8 –  priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov 24.6.2018, o 10,00 hod., organizácia stretnutia – výjazdový VV ObFZ v Pružine (1.6.2018 – areál TJ Pružina, Penzión Pod Strážovom)

 

K bodu č. 9 -  návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ : Ing. Jozef Mamis, Prečín – pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

K bodu č. 10 - Návrh na doplnenie zmluvy – sada športových dresov 16 + 2, súťažný ročník 2017/2018.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 13/05/18 VV OBFZ schvaľuje návrh na postup R ObFZ :

Patrik Rojko, Miroslav Lamžo

na nominačnú listinu R ZsFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 14/05/18 VV ObFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ Ing. Jozefovi Mamisovi.

 

 

V Považskej Bystrici, 11.5.2018

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsadenie  č.31  17. 05. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 23.KOLO 27.05.2018 O 17,00 HOD. Dulov Košecké Podhradie Milčík Ďuriš Košeca Strež...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk