Dnes oslavuje meniny Bibiána zajtra Oldrich         Streda, 02. december 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.12  14. 10. 2020


ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.                       
ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom  
elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF. 

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. liga sk. JUH a SEVER dospelých, dorastu,
SŽ sk. JUH a SEVER, MLŽ a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 07. až  11. 10. 2020    
2)  ŠTK berie na vedomie:
a) informáciu "R" A. Hrenáka z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Lysá - Sverepec
b) informáciu "R" F. Kováča z MFS 4.liga SŽ sk. JUH: Streženice - Dubnica "B"

3)  ŠTK súhlasí s odohraním  MFS : 
          6. liga dorast:
a)  7. kolo: TJ Manín Podmanín - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 15. 10. 2020
                   (štvrtok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
         4. liga SŽ sk. SEVER:
b)  8. kolo: TJ Partizán Prečín - FK Beluša dňa 11. 10. 2020 (nedeľa)
                 o 12,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                    
c)  7. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Žiar Papradno dňa 21. 10. 2020 (streda)
                 o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
       4. liga MLŽ:
d)  9. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 17. 10. 2020
                  (sobota) o 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                                      

4)  Usmernenie ObFZ Považská Bystrica k mimoriadnym opatreniam:

      ŠTK Oblastného futbalového zväzu  Považská Bystrica (ObFZ) rešpektuje 
všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť.


      V súvislosti s nimi preto prijala nasledovné rozhodnutie:
      Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR,  Ústredného krízového
      štábu SR a odporúčania SFZ zo dňa 12. októbra 2020, pozastavuje
      (prerušuje) všetky súťaže mládeže a mužov riadené ObFZ od dnešného
      dňa,
to znamená od 14. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené
      na neurčito.
      Situáciu monitorujeme a budeme na ňu operatívne aktuálne reagovať.
      O svojich nasledujúcich rozhodnutiach budeme okamžite informovať
      formou US prostredníctvom sekretariátu ObFZ Považská Bystrica.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.                                                                                                                                               
                                                                                   Jaroslav Gašpárek

                                                                                      predseda ŠTK


 

 

DK  č.8  16. 10. 2020

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U35     „D“ Erik Škrtel, 1394074, Dolné Kočkovce – 2 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U36     Patrik Prchlík, 1250048, Tuchyňa – 3 týždne N podľa 47/1b, 47/2b, 71/3a (opľutie súpera)

U37     Ján Haviar, 1270319, Pružina – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U38     Michal Novák, 1161226, Bodiná - 3 týždne N podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U39     TJ Slovan Dolné Kočkovce – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U35) 

U40     TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 47/4 (U36) 

U41     TJ Horec Bodiná - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U38) 

 

Oznamy DK:

DK oznamuje všetkým účastníkom majstrovských súťaží ObFZ PB, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (podľa 17/8, 34/7).

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.12  15. 10. 2020

1. KR upozorňuje R na US ŠTK č.12 bod 4 z dňa 14.10. 2020:  Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a odporúčania SFZ zo dňa 12. októbra 2020, sa pozastavujú (prerušujú) všetky súťaže mládeže a mužov riadené ObFZ od dnešného  dňa, to znamená od 14. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené  na neurčito.

 

2. KR žiada R, aby dôsledne sledovali stránku www.obfzpb.sk, kde budú aktualizované informácie a rozhodnutia ohľadom pokračovania súťaží.

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.4  30. 04. 2020

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4 .7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.)Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihláškynajneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

 

TMK  č.1  28. 07. 2020


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.
PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. – 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. – 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. – 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. – 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. – 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. – 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. – 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede v termíne 12.9. – 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.
UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.
30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3.2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.3  14. 07. 2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že dňa 8. júla 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí 
schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý je v znení prijatých zmien 
a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.

Odkaz na dokument nájdete na: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

 

Sekretár  č.4  16. 09. 2020

Pozvánka 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 21.9.2020 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

 

PROGRAM :

 

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Správy predsedov odborných komisi
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK

           

 

 

 

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.11  09. 10. 2020

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI DOHRÁVKA 9.KOLA ODLOžENÉ NA NEURčITO Tuchyňa Udiča Černej Petrušek SPORTIKA 6. LIGA MUžI 11.K...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk