Dnes oslavuje meniny Marián zajtra Emanuel         Pondelok, 25. marec 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.26  21. 03. 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve
      potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019,
      by tak urobili v termíne:
a)  8. liga dospelí  a 4. liga SŽ sk. SEVER v termíne do 26. 03. 2019 (utorok).
b)  4. liga  MLŽ, prípravky MIX U11 a U10 v termíne do 02. 04. 2019 (utorok).
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú časť
súťažného ročníka.
Pred jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnimku znovu požiadať. Žiadosti doručené
ŠTK do tohto termínu bezplatné.
Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2018/2019
čl. B bod 10.2.5

ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
2)  6. liga dorast:
a)  FK Slovan Bolešov - odohrá jarné domáce MFS v sobotu v ÚHČ dorastu
b)  TJ Slovan Brvnište - odohrá jarné domáce MFS na ihrisku TJ Žiar Papradno

3)  4. liga SŽ U15 sk. JUH:

TJ Kovo Beluša - odohrá jarné domáce MFS v sobotu o 10,00 hod.

4)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
     SPORTIKA 6. liga dospelí 16. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - TJ Spartak Lysá
     pod Makytou dňa 01. 05. 2019 (streda) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.

5)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
a)  4. liga SŽ U15 sk. SEVER 11. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Hradišťan Jasenica
      dňa 01. 05. 2019 (streda) o 10,30 hod. "KR" zabezpečí R.
b)  4. liga SŽ U15 sk. SEVER 16. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Priehrada Udiča  
     dňa 02. 06. 2019 (nedeľa) o 14,30 hod. "KR" zabezpečí R.
c)  4. liga SŽ U15 sk. SEVER 18. kolo: TJ Plevník Drienové - FK Prečín
     dňa 16.06. 2019 (nedeľa) o 14,30 hod. "KR" zabezpečí R.
d)  Prípravky MIX U11 sk. o 17. až 24. miesto 3. a 9. kolo: FK Košeca
      - TJ Visolaje dňa 11. 05. 2019 (sobota) o 14,00 a 15,00 hod.
     "KR" zabezpečí R.

6)  ŠTK berie na vedomie:
Súhlas TJ Žiar Papradno s odohraním domácich MFS 6. ligy dorastu TJ Slovan
Brvnište na ihrisku TJ Žiar Papradno.

7) ŠTK ObFZ PB upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti
REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné
si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 27. 03. 2019 (streda) o 15,30 hod.   
 
                                                                               
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.15  31. 10. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U77     Jakub Kučo, 1149234, Košeca – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U78     René Brix, 1258799, Kameničany - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U79     Martin Antol, 1265608, Kameničany – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U80     Juraj Hlásny, 1375429, Kolačín – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U81     „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U82     „D“ Tomáš Gažo, 1387446, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U83     „D“ Jakub Gajdoš, 1335959, Tuchyňa - 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U84     TJ Slovan Kameničany – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U79)

U85     TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U83)

Oznamy DK:

DK berie na vedomie podanie TJ Štart Tuchyňa. Zápas dorastu Pružina – Tuchyňa je v riešení KR. Na základe jej zistení bude stretnutie prípadne doriešené DK.

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 7.11.2018.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.23  23. 03. 2019

Ospravedlnení: 

30.3 aj 31.3. - Škrovánek, M. Mihálik;

soboty a pracovné dni - Migát, Mako; do konca ročníka 2018/2019 - Folučka.

 

1, Žiadame všetkých R pôsobiacich v ObFZ PB (vrátane tých, čo sú zaradení na NL SFZ a ZsFZ), aby sa písomne alebo telefonicky dohodli s pani Petríkovou na podpísaní dohôd o vykonaní práce. Bez podpísanej dohody nebudú môcť byť R delegovaní na MFS ObFZ PB. 

 

 

Ing. Peter Kvaššay 

     predseda KR 

 

KDZ  č.1  04. 10. 2018

Licenčný seminár „A“, DZ ZsFZ sa uskutoční v termíne 24-25.11. 2018

 

Licenčný seminár „A“, DZ ObFZ s uskutoční v termíne 1-2.12.2018.

 

Žiadam sekretariáty ObFZ aby do 10.11. nahlásili na e-mail: edochal@centrum.sk

záujemcov o obhajobu licencie prípadne nových DZ.

 

Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta sú zavesené na stránke SFZ.

 

Miesto s programom seminára bude oznámené pozvánkou. 

 

TMK  č.9  19. 03. 2019

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava, v termíne 7.4. – 8.6.2019 v Trnave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit, dňa 13.4.2018 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

 

KM  č.13  26. 02. 2019

.1. KM vyhodnotila 2 turnaje prípraviek ročník 2008 a ml. v dňoch 16.2.2019

     v Považskej Bystrici a dňa 24.2.2019 v Púchove.

 

     I. turnaj prípraviek 16.2.2019 dopoludnia - víťaz výber OFS Přerov.

 

    II. turnaj prípraviek 16.2.2019 popoludní - víťaz TJ Partizán Domaniža.

 

 

2. Turnaj prípraviek ročník 2008 a ml. dňa 24.2.2019 v Púchove

     - víťaz MŠK Púchov B 

 

3. Turnaj ml. žiakov ročník 2006 a ml. dňa 17.2.2019 v Považskej Bystrici 

    - víťaz TJ Partizán Domaniža

 

4. KM vyslovuje poďakovanie MŠK PB a Púchov - športové haly,

    organizátorom v čele s predsedom ŠTK - p. Gašpárkom, členom KM - pp.  

    Jurenovi, Žibrúňovi, sekretárke ObFZ a KR - rozhodcom, ktorí viedli

    stretnutia, zdravotníčke p. Umrianovej a všetkým, ktorí sa spolupodieľali

    na príprave a priebehu turnajov. 

      

 

MaK  č.4  11. 02. 2019

Vstupenky na kvalifikáciu EURO 2020, zápas SLOVENSKO - MAĎARSKO

21.03.2019  o 20:45 hod- štadión A.Malatínskeho v Trnave.   

Vzhľadom k tomu, že zápas bol vyhlásený za RIZIKOVÝ, poprosím o vyplnenie a zaslanie 
tabuľky s údajmi držiteľov vstupeniek. Vstupenky budú doručené ( resp.odovzdané) iba 
po splnení tejto podmienky.  


Poprosím o dodržanie termínu OBJEDNÁVOK

vzhľadom na plánované spustenie online predaja 15.2.2019. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Sekretár  č.15  13. 03. 2019

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  18.3.2019 (pondelok)  o 17,30 hod. v Košeci

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – ŠTK, DK

6.      Zloženie KM ObFZ – KM

7.      Zloženie RK ObFZ – zmena člena

   8.      Seminár R a DZ ObFZ, 23.3.2019 - KR

   9.      Školenie trénerov ObFZ PB 2019 - TMK

  10.     SPORTIKA, čerpanie reklamnej zmluvy

11.     Rôzne

   12.    Záver

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, KR, KM, DK, TMK a RK

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.18  23. 03. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 15.KOLO 31.03.2019 O 15,00 HOD. Bolešov Košecké Podhradie Gago Pastorek Kováčik U...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk