Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Sekretár ObFZ Považská Bystrica


správa č.: 2020. mája 2022

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 9.5.2022 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––––&nd...


správa č.: 1905. mája 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 9.5.2022 (PIATOK) O 17,30 HOD. V POV. BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ 1. ...


správa č.: 1810. apríla 2022

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 8.4.2022 V KOSTOLCI –––––––––––––––––––...


správa č.: 1701. apríla 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 8.4.2022 (PIATOK) O 17,30 HOD. V KOSTOLCI _PROGRAM :_ _ _ 1. OTVO...


správa č.: 1628. marca 2022

Z Á P I S N I C A Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 24.3.2022 V POVAžSKEJ BYSTRICI PRÍTOMNÍ : PODľA PREZENčNEJ LISTINY OSPRAVEDLNENÝ : PP. M. KVAŠŠAY, B. BODOR&IACUTE...


správa č.: 1516. marca 2022

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 7.3.2022 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––––&nd...


správa č.: 1403. marca 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 7.3.2022 (PONDELOK) O 17,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ ...


správa č.: 1310. februára 2022

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 7.2.2022 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––––&nd...


správa č.: 1203. februára 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 7.2.2022 ( PONDELOK ) OD 17,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ ...


správa č.: 1118. februára 2022

NA ZÁKLADE UZN. 88/1/2022 – VV OBFZ SCHVAľUJE ZVEREJNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA PREDSEDOV A čLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ PODľA BODU č. 6 VYZÝVAME KLUBY OBFZ A JEHO RIADNYCH čLENOV ABY ...


správa č.: 1020. januára 2022

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 17.1.2022 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––––&n...


správa č.: 914. januára 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 17.1.2022 ( PONDELOK ) OD 17,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _...


správa č.: 822. novembra 2021

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 12.11.2021 V DUBNICI NAD VÁHOM ––––––––––––––––&...


správa č.: 708. novembra 2021

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 12.11.2021 ( PIATOK ) OD 17,30 HOD. V DUBNICI NAD VÁHOM _PROGRAM :_ ...


správa č.: 626. októbra 2021

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ, KONANÉHO DňA 22.10.2021 V SÍDLE OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA –––––––––––––&ndas...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk