Dnes oslavuje meniny Drahomíra zajtra Dalibor         Nedeľa, 19. január 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 19 zo dňa 25. apríla 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U102   Tomáš Mičúch, 1238243, Šebeštanová – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U103   Patrik Moravík, 1261335, Jasenica – 4 týždne N podľa 48/1c, 2b, 49/1a, 2a, 71/3a,g (vulgárne okríknutie R a kopnutie lopty do R) od 17.4.2019

U104   Jaroslav Adamík, 1239235, Jasenica - 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a,g (udretie súpera) od 17.4.2019

 

Ostatné DS:

U105   TJ Priehrada Udiča – pokuta 100,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, RS/B 10.1.13 (zhotovenie neúplného videozáznamu a zaslanie nesúvislého videozáznamu)  

U106   Dušan Raninec, T Jasenica, 1317010 – pozastavenie výkonu funkcie T 3 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a,g (vyhrážanie R)

U107   TJ Hradišťan Jasenica – pokuta 40,-€ podľa 12, 48/4 (U103 a U106)

Oznamy DK:

Zápas 6. Sportika ligy Košeca - Tuchyňa v riešení. DK žiada o písomné stanoviská FK Košeca, TJ Štart Tuchyňa a delegované osoby k skutočnostiam pri vykázaní AT1 hostí, a to do 30.4.2019 pod následkom DS. AT Peter Poliak, 1148593, Tuchyňa má predbežným opatrením pozastavený výkon funkcie podľa 76/1 až do vyriešenia prípadu.

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk