Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 20 zo dňa 02. mája 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U108   Jakub Šatka, 1222314, Bolešov – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U109   Jakub Juríček, 1270520, Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U110   Miroslav Orságh, 1153688, Košeca - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U111   Patrik Zigo, 1259870, Dohňany – 3 týždne N podľa 49/1b,2b, 71/3a (kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou)

U112   Jaromír Gažo, 1157301, Sverepec – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

 

Ostatné DS:

U 113  Miroslav Koleno, 1403956, HU Dohňany – zákaz výkonu funkcie HU 3 s.s. N podľa 48/1a, 2a, 71/3a,e,g (neuposlúchnutie výzvy R)

U 114  ŠK Dohňany – pokuta 30,-€ a povinnosť zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 na najbližšie 3 domáce súťažné stretnutia dospelých podľa 58/3, 64/1a,5, 71/3a,e,g (nesplnenie povinnosti US). DK zároveň žiada ŠK Dohňany o identifikáciu osoby, ktorá sa vyhrážala R počas a po skončení stretnutia Dohňany – Sverepec, pod následkom DS. 

U115   Peter Poliak, 1148593, AT Tuchyňa, – pozastavenie výkonu funkcie AT 2 s.s. N podľa 48/1a,2a, 71/3a,g (kritika a neuposlúchnutie R)

U116   TJ Štart Tuchyňa – pokuta 35,-€ podľa 12, 64/1b, RS/B 10.1.6 (nezaslanie vyjadrenia po výzve DK)

Oznamy DK:

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                       Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                              predseda DK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk