Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 21 zo dňa 07. mája 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U117   Tomáš Majerík 1150123 Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U118   Jakub Staňo 1270901 Košecké Podhradie – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U119   Peter Šimák 1270545 Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U120   Dušan Hlušek 1219958 Jasenica – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                       Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                              predseda DK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk