Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 22 zo dňa 16. mája 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U121   Michal Novák, 1161226, Bodiná – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U122   Tomáš Drblík 1258256 Udiča – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oprava DS:

U 114  ŠK Dohňany – pokuta 30,-€ a povinnosť zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 na najbližšie 3 domáce súťažné stretnutia dospelých podľa 58/3, 64/1a,5, 71/3a,e,g (nesplnenie povinnosti US). DK zároveň žiada ŠK Dohňany o identifikáciu osoby, ktorá sa vyhrážala R počas a po skončení stretnutia Dohňany – Sverepec, a to do 20.5.2019 pod následkom DS

Oznamy DK:

Zápas 8. Ligy Dolná Breznica – Prejta v riešení v zmysle ÚS ŠTK č. 34 z 15.5.2019.

 

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk