Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 23 zo dňa 23. mája 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U123   „D“ Jakub Janáček, 1271205, Jasenica – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U124   „D“ Branislav Gaban, 1271208, Jasenica – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U125   Ján Štefula, 1187095, Tuchyňa – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U126   Martin Furdzo 1269321 Udiča - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U127   Martin Hrebičík 1261010 Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U128   Dušan Petkovič 1390149 Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U129   Marcel Drblík 1242086 Udiča – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U130   Lukáš Zápotoka 1155896 Dolné Kočkovce – 3 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U131   TJ Hradišťan Jasenica – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U124)

U132   TJ Priehrada Udiča - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U129)  

U133   TJ Slovan Dolné Kočkovce - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U130)

U134   TJ Družstevník Dolná Breznica – pokuta 70,-€ podľa 12, 64/1a, 71/3e,g, RS/B 10.1.8 (U135)

U135   Jaroslav Dorotčin, 1106011, Dolná Breznica – upustenie od uloženia DS podľa 38, 53, 71/3e,g (DK na základe podkladov dôvodne predpokladá, že miera zavinenia hráča v danom prípade bola nulová a jeho konanie nevedomé)

U136   Tibor Kozáček, 1391796, VD Dolná Breznica – zákaz výkonu funkcie VD 1 mesiac N podľa 16, 53/3, 71/3a,e,g

D137   R Branislav Mihálik, 1399723 - pokuta 35,-€ podľa 12, 64/1b, 64/5, RS/B 10.1.6 (nerešpektovanie ÚS ŠTK)

D138   FK Červený Kameň – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3a, RS/B 10.1.12 (nedohratie súťažného stretnutia dospelých)

D139   FK Slovan Bolešov – pokuta 70,-€ podľa 12, 59, 71/3a,e, RS/B 10.1.3 (nenastúpenie družstva žiakov na súťažné stretnutie)

D140   TJ Priehrada Udiča – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3a, RS/B 10.1.12 (nedohratie súťažného stretnutia žiakov)

D141   Silvester Klanica – zákaz vstupu na všetky štadióny, na ktorých budú hrať družstvá ŠK Dohňany súťažné stretnutia podľa 58/1a, 71/3a,g, a to do 30.11.2019

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk