Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 29 zo dňa 02. mája 2019

Ospravedlnení:   

 

Opatovský 01.05. až 04.05.,

Pastorek 04.05. 

Škrovánek 5.5.,

 

Folučka, M.Pecuš, J. Pecuš, M. Mihálik - do konca ročníka;

Petrušek, Zvak, Gago - do prihlásenia; 

Mako, Migát, Brundza  - soboty a prac. dni; Hriadel - soboty;

 

Pochvala na výkon R:

FK Tuchyňa na R Proč, Hriadel v MFS 6. Sportika ligy Tuchyňa - Papradno;

 


1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

3. KR berie na vedomie ospravedlňovanie  R Balušíka z MFS, a to zo študijných dôvodov.

4.  KR berie na vedomie podnet FK Dohňany a žiada fanúšikov, ktorí si časť alebo celé stretnutie nahrávali na audiovizuálne  zariadenie, aby tento záznam doručili na sekretariát ObFZ do 09.05.2019.

5. KR žiada menovaných R: Kováčik, Horečný, Meluch, Kodajová, Pastorek, Kapila,  o písomné vyjadrenie a vysvetlenie dôvodov, prečo v Zápise o stretnutí nemali uvedeného HU, VM, lekára,  a to v termíne do 9.5. 2019 pod následkom DS.

6. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd.R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2.

7. KR pozýva menovaných R na Tréning fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 9.5. 2019 od 18,30 hod. na atletickej dráhe 3. ZŠ v Pov. Bystrici. Limity:  20 krát  150 m šprint a 50 m chôdza v intervaloch  35s + 35s, 6 krát šprint 40 m za 6s.

Prezentácia R od 18,15 hod.

8. Pozvaní R: Balušík, Ďuriš, Gago, Horečný, Janek, Kodajová, Meluch, B.Mihálik, Proč, Sklenár.

9. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností, alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú.

10. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   9.5. 2019 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk