Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 30 zo dňa 10. mája 2019

Ospravedlnení:  

Škrovánek 11.5., Horečný, Janek 11-12.5., B.Mihálik 12.5. Pastorek 12.5. do 14,00 hod.

Mihálik M., M.Pecuš, Petrušek, Zvak,  - do prihlásenia,

Mako, Migát, Brundza  - soboty a prac. dni, Hriadel - soboty

Pochvala na výkon R:

FC Púchov na R Proč MFS 8. ligy FC Púchov - N. Dubnica

  1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

  2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

  3. KR žiada FK Pruské o doručenie video záznamu z MFS 6. Sportika ligy Pruské – Mikušovce, v termíne do 14.5. 2019 (US ŠTK č. 33/4a).

  4. KR berie na vedomie sťažnosť FK Pružina na R Balušíka a Brundzu podanú cez ISSF, KR.

  5. R Pastorek neskoré ospravedlnenie, KR prijala opatrenia v súlade zo Zásadami pre činnosť.

  6. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený ODD.R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2.

  7. KR berie na vedomie vyjadrenia R Kapilu, Melucha, Pastorka, Kodajovej, Horečného ohľadom nevyplnenia údajov v Zápise o stretnutí bez prijatia ďalších opatrení.

  8. R Vojtík sa zúčastnil  písomného a ústneho preskúšania z PF.

  9. KR vyhodnotila Tréning fyzických previerok a ďakuje R za dobrú fyzickú pripravenosť.

  1. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností s web stránkou a ISSF, príp. dvojitej delegácie. aby ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú.
   11. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri  uvedené mailové adresy: 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   16.5. 2019 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk