Dnes oslavuje meniny Drahomíra zajtra Dalibor         Nedeľa, 19. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 31 zo dňa 16. mája 2019

Ospravedlnení:  

Proč, Škrovánek, Koleno 18.- 19.5., Pastorek 18.5. - 19.5. do 14,00 hod, Lamžo - 19.5.;

Mihálik M., M.Pecuš, Petrušek, Zvak,  - do prihlásenia,

Mako, Migát, Brundza  - soboty a prac. dni, Hriadel - soboty

 

Pochvala na výkon R:

FK Bodiná na R Mako, Balušík  MFS 7. ligy Bodiná - FK Lazy p.M.

 

1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

      2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.  

      3. Dňa 13.5. 2019 boli VV schválení na postup do súťaží ZsFZ R: Gago, Meluch, Proč, DZ: Ďurčo

      4. KR berie na vedomie podnet od FK Papradno podaný cez ISSF.

      5. KR žiada od R Ďuriša lekárske potvrdenie z dôvodu neúčasti na MFS pod následkom DO.

      6. KR sa zaoberala sťažnosťou FK Mikušovce, odpoveď bude zaslaná prostredníctvom ISSF.

      7.KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. .

      8. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností s web stránkou a ISSF, príp. dvojitej delegácie. aby ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú

     9. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   23.5. 2019 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk