Dnes oslavuje meniny Drahomíra zajtra Dalibor         Nedeľa, 19. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 32 zo dňa 23. mája 2019

Ospravedlnení:  

Proč, Miakiš, Vojtík 25.5.,  Škrovánek 26.5., Brna 25.5. aj 26.5.;  

M. Mihálik, M.Pecuš, Petrušek, Zvak, Mako - do prihlásenia,

Mako, Migát, Brundza, Ďuriš  - soboty a prac. dni, Hriadel - soboty

 

 

Pochvala na výkon R:

FK D. Kočkovce  na R Pavlačková, Kapila  v MFS 6. Sportika ligy Streženice - D. Kočkovce.

 

      1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne  45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

   2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

   3. KR berie na vedomie ospravedlnenie R Maka z MFS, a to zo zdravotných dôvodov.

       4. R Ďuriš - KR prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R.

       5. KR vykonala pohovor s R Mihálikom B.

      6. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený ODD.R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2.


     7. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností s web stránkou a ISSF, príp. dvojitej delegácie. aby ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú.

    8. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   29.5. 2019 

 Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk