Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 34 zo dňa 07. júna 2019

Ospravedlnení:  

Miakiš - 8.6.; Lamžo, Brundza - 9.6.; Vyletelka - 8. a 9.6.;  

Mihálik M., M.Pecuš, Petrušek, Zvak, Mako - do prihlásenia,

Mako, Migát, Brundza, Ďuriš  - soboty a prac. dni, Hriadel - soboty

 

1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne  45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

   2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

    3. KR berie na vedomie vyjadrenie R Sklenára, bez prijatia ďalších opatrení.

      4. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený ODD.R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca. 

    5. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností s web stránkou a ISSF, príp. dvojitej delegácie. aby ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú.

     6. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   5.6.  2019 

 Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk