Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 4 zo dňa 09. augusta 2019

Ospravedlnení:

Brundza - do prihlásenia

Ďuriš, Hriadel – pracovné dni a soboty 

 

1. KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili predzápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. Pred MZ je nevyhnutné upozorniť vedúcich mužstva na uplatňovanie zmeny pravidla futbalu, kedy striedaný hráč musí opustiť HP v najbližšom mieste (bode) na postrannej/bránkovej čiare, okrem prípadu, keď je R inštruovaný inak.

3. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov RT na lavičke náhradníkov, na LN môžu byť počas stretnutia len tí, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

4. Na základe stanoviska KR SFZ upozorňujeme, že spôsob realizácie kopu od bránky (brankár kopne hráčovi loptu na hlavu, ktorý mu ju vráti do náručia a ten ju potom vykopne z ruky) je zakázaný spôsob zahratia kopu od brány! Po takomto kope od brány musí dať rozhodca kop od brány opakovať, bez udelenia osobného trestu.

5. KR upozorňuje R, že za evidenciu ŽK, ČK počas stretnutia, je zodpovedný R spoločne s oboma AR (ak sú delegovaní).

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS. 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!!

 

                                                             Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk