Dnes oslavuje meniny Bohuš zajtra Alfonz         Pondelok, 27. január 2020

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 6 zo dňa 22. augusta 2019

Ospravedlnení: 

B.Mihálik 24-25.8. do 15,00 hod., Sklenár, Pastorek, Ďuriš 24-25.8.; Škrovánek - celý august,

 

Pochvala na R:

FK Praznov na R Zvaka v MFS 7. Ligy Sever Vrchteplá - Praznov

 

 

1. KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R, AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov RT na lavičke náhradníkov, na LN môžu byť počas stretnutia len tí, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

3. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. 

4. KR upozorňuje R na US ŠTK č.8 body 7, 8, 9.

5. KR berie na vedomie zaslané prihlášky nových záujemcov o rozhodcovskú činnosť - Danihel, Kostka.

6. Oznamujeme záujemcom o rozhodcovskú činnosť, ako aj nahláseným oddielovým rozhodcom, že školenie z pravidiel futbalu sa uskutoční dňa 04.09.2019 na štadióne MŠK v Pov. Bystrici. Čas školenia bude upresnený v nasledujúcej úradnej správe.  

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!!  

 

                                                                    Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk