Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Matričná komisia

Úradná správa č.: 2 zo dňa 19. júla 2017

Vážení funkcionári, 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil 
návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.
Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s 
obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním 
per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa 
schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. 
Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra". 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk