Dnes oslavuje meniny Zora zajtra Miloš         Piatok, 22. január 2021

Sekretár ObFZ Považská Bystrica


správa č.: 614. januára 2021

VV OBFZ HLASOVANÍM PER ROLLAM ZO DňA 13.1.2021 PRIJAL NASLEDOVNÉ UZNESENIA : UZN. 60/1/2021 VV OBFZ SCHVAľUJE NÁVRH ROZPOčTU OBFZ NA ROK 2021. UZN. 61/1/2021 VV OBFZ SCHVAľUJE NÁVRH REF. TEL. NÁHRAD čLENOM...


správa č.: 503. decembra 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDU ŠTK POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 10.12.2020 ( ŠTVRTOK ) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ 1. OTVO...


správa č.: 416. septembra 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 21.9.2020 ( PONDELOK ) O 17,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI. _PROGRAM :_ _ ...


správa č.: 314. septembra 2020

VV OBFZ HLASOVANÍM PER ROLLAM ZO DňA 11.9.2020 PRIJAL JEDNOHLASNE NASLEDOVNÉ UZNESENIE : UZN. 59/9/2020 VV OBFZ SCHVAľUJE NÁVRH KR OBFZ NA ZARADENIE NOVÝCH R : NIKOLA RÝDZA A OLIVER KLINOVSKÝ, NA NOMINA...


správa č.: 229. júla 2020

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ KONANÉHO DňA 24.7.2020 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––––&nd...


správa č.: 113. júla 2020

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VV OBFZ KONANÉHO DňA 6.7.2020 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––...


správa č.: 2124. júna 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 6.7.2019 ( PONDELOK ) O 17,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. ...


správa č.: 2024. júna 2020

VV OBFZ HLASOVANÍM PER ROLLAM ZO DňA 23.6.2020 PRIJAL JEDNOHLASNE NASLEDOVNÉ UZNESENIE : UZN. 52/6/2020 VV OBFZ SCHVAľUJE NÁVRH NA ZVOLANIE RIADNEJ KONFERENCIE OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA DňA 24.7.2020 V POVAžSKEJ BYST...


správa č.: 1904. júna 2020

VV OBFZ HLASOVANÍM PER ROLLAM ZO DňA 3.6.2020 PRIJAL JEDNOHLASNE NASLEDOVNÉ UZNESENIE : UZN. 51/6/2020 VV OBFZ SCHVAľUJE NÁVRH KR OBFZ NA POSTUP R BRANISLAVA MIHÁLIKA DO SÚťAžÍ ZSFZ 2020/2021.


správa č.: 1825. marca 2020

VV OBFZ HLASOVANÍM PER ROLLAM ZO DňA 25.3.2020 PRIJAL JEDNOHLASNE NASLEDOVNÉ UZNESENIE : UZN. 50/3/2020 VV OBFZ SCHVAľUJE UKONčENIE SÚťAžNÉHO ROčNÍKU 2019/2020 S ANULOVAN&IACUT...


správa č.: 1709. marca 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 9.3.2019 (PONDELOK) O 17,30 HOD. V SÍDLE OBFZ V POVAžSKEJ BYSTRICI. _...


správa č.: 1624. februára 2020

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VV OBFZ KONANÉHO DňA 14.2.2020 V POVAžSKEJ BYSTRICI ––––––––––––&ndash...


správa č.: 1507. februára 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 14.2.2019 (PIATOK) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI, REŠTAURÁCIA OLYM...


správa č.: 1423. januára 2020

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VV OBFZ KONANÉHO DňA 13.1.2020 V POVAžSKEJ BYSTRICI ––––––––––––&ndash...


správa č.: 1309. januára 2020

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 13.1.2020 (PONDELOK) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk