Dnes oslavuje meniny Ľuboslav(a) zajtra Matúš         Piatok, 20. september 2019

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2010 

     prejednala odvolanie FK Manín Podmanín voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     (ÚS DK č.8, bod D 66).

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov 

     rozhodla nasledovne :

 

    - zastavenie činnosti na 3 súťažné stretnutia

    - uhradenie pokuty 170 € + 10 €

    - trest pre hráča Jána Kostelanského, 830123 - 6 mesiacov nepodmienečne od 

      13.9.2010 zostáva v platnosti

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť 130 € FK Manín Podmanín

     z pôvodne uhradenej pokuty 300 €.

 

4.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie vo 

     výške 35 € FK Podmanín.

 

                                                                               Ing. Tibor Poruban

                                                                                  predseda OK

 

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ne svojom zasadnutí dňa 22.9.2010

     prejednala odvolanie TJ Plevník voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     ( ÚS DK č.7, body D 52, D 53 ).

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov 

     rozhodla nasledovne :

    - zvýšenie usporiadateľskej služby na 15 do konca súťažného ročníka 2010/2011

    - podmienečné uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie do konca jesennej

      časti súťažného ročníka 2010/2011

    - uhradenie pokuty 100 € + 10 €

    - bod D 53 zostáva v platnosti

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica doporučuje KR ObFZ Pov. Bystrica 

     prejednanie nesprávneho postupu R Mihálika Miloša v stretnutí 3.kola I. triedy

     TJ Plevník - TJ Papradno.

 

4.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica doporučuje KR, úsek DZ ObFZ

     Pov. Bystrica prejednanie nesprávneho postupu DZ Hantáka Romana v

     stretnutí 3.kola I. triedy TJ Plevník - TJ Papradno.

 

5.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť 100 € TJ Plevník 

     z pôvodne uhradenej pokuty 200 €.

 

                                                                           Ing. Tibor Poruban

                                                                               predseda OK

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 2.6.2010 neprejednala odvolanie TJ Tatran Tunežice, pretože toto nespĺňa náležitosti Súťažného poriadku futbalu a to čl.123 a čl. 126 až 130.

 

                                                                                      Ing. Tibor Poruban

                                                                                          predseda OK

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 29.10.2009

     prejednala odvolanie FK Slovan 1919 Bolešov voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov.

     Bystrica ( ÚS č.11, bod D 99 ).

     Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov potvrdzuje rozhodnutie

     DK ObFZ Pov. Bystrica a zároveň odporúča preštudovanie Zákona č.479/2008 Z.z.

     o organizovaní verejných telovýchovných podujatí.

 

 

                                                                             Ing. Tibor PORUBAN

                                                                                     predseda OK

 

 

1./ Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 1.   

     10. 2009 prejednala odvolanie FK Slovan BOLEŠOV voči rozhodnutiu  

      DK ObFZ Pov. Bystrica / úradná správa č. 8, bod D 73 /.

      Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov potvrdzuje   

       rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

                                                                            

                                                                        Ing. Tibor PORUBAN

                                                                             predseda OK

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 10.9.2009 prerokovala odvolanie hráča Podvažia „B" - Martinka Michal, 810908 voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica - ÚS č.5, bod D 40.

Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov ruší vyššie uvedené rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

Odvolacia komisia doporučuje Komisii rozhodcov predvolanie a prerokovanie nesprávneho postupu R Vajdíka Imricha v stretnutí 4. kola III.B triedy Partizán Zubák - Podvažie „B".

 

 

                                                                                    Ing.  Tibor Poruban

                                                                                       predseda OK

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 13.8.2009 prerokovala odvolanie FK Partizán Prečín voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica (Úradná správa č.1, bod D 2) – pokuta za odhlásenie družstva MŽ.

 

Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov ruší vyššie uvedené rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

                                                                Ing.Tibor Poruban

                                                                     predseda OK

                                      

 

 

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk