Dnes oslavuje meniny Miroslava zajtra Irena         Nedeľa, 05. apríl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 26 zo dňa 16. marca 2017

1)  ŠTK na základe : UZN. 44/12/2016 VV ObFZ súhlasí s doplnením RS ObFZ:
Doplnenie RS/B 3. PODMIENKY ŠTARTU
3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na vlastnú
zodpovednosť.

2)  ŠTK
na základe: UZN. 45/12/2016 VV ObFZ súhlasí s úpravou Smernice
ObFZ Považská Bystrica pre bezhotovostný platobný styk ...RS 5.
Hospodárske náležitosti bod 5.9.2;
a)  Úprava smernice ObFZ v bode 5.9 - Povinnosti delegovaných osôb
-RS/A 5.9.2

" Vyúčtovať objektívne a pravdivo na príslušnom mesačnom zúčtovacom tlačive
(príloha smernice č.1) výšku finančnej náhrady voči FK  v súlade s ich výškou
schválenou orgánmi ObFZ Považská Bystrica a doručiť do 10. dňa po skončení
mesiaca na sekretariát ObFZ.

b)  Doplnenie RS/A bod 5.9.3 a);
ObFZ dáva TJ, FK súhlas vykonať úhrady aj v dvoch splátkach v súťažnom
ročníku a to prvé dve splátky (jesenná časť súťaží) v termíne do 1.9. a
ďalšie dve splátky (jarná časť) najneskôr v termíne do 1.4. v súťažnom
ročníku.


3)  ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
a)  4. liga SŽ sk. SEVER:
TJ Žiar Papradno: odohrá jarné domáce MFS v nedeľu 2 1/2 hod. pred ÚHČ
dospelých
b)  4. liga SŽ sk. JUH:
TJ Iskra Borčice: odohrá jarné domáce MFS na ihrisku FK Slovan Bolešov

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 22.03.2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                    predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk