Dnes oslavuje meniny Zita zajtra Richard         Štvrtok, 02. apríl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 32 zo dňa 26. apríla 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ
sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ hraných v dňoch 21. až 23. 04. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) 
informáciu "R" I. Orálka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica -
     TJ Družstevník Šebešťanová;
b)  informáciu "R" P. Papuču z MFS 7. liga dospelí: TJ Strážov Pružina - ŠK Dohňany;
c)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 6. liga dorast: TJ Hradišťan Jasenica -
     TJ Spartak Lysá pod Makytou;
d)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Plevník Drienové -
      TJ Partizán Domaniža;
e)  doklad o úhrade poplatku v prospech TJ Priehrada Udiča od MFK Ilava;
f)  informácie TJ Skaličan Praznov a MFK Nová Dubnica o dohode klubov
     o dohrávkach zápasov prípraviek U10 v Praznove dňa 14. 05 2017 o
     09,30 hod.
formou turnaja ( MFK Nová Dubnica, TJ Skaličan Praznov,
     MŠK Považská Bystrica, TJ Tatran Horovce, TJ Tatran Cementáreň
     Ladce a Fan club Púchov).


3)  ŠTK súhlasí :
a) 
s odohraním turnaja prípraviek 1. kola dňa 29. 04. 2017 od 10,00 hod
     v Považskej Bystrici:
MŠK Považská Bystrica, FK Košeca, TJ Družstevník   

     Kolačín a TJ Partizán Domaniža na ihrisku z UT.
b) s odohraním MFS 4. liga SŽ 17. kolo: MFK Ilava - TJ Jednota Lazy pod Makytou dňa 27. 05. 2017 (sobota) o 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK upozorňuje:
FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ na súťažný
      ročník 2017/2018 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk,
      jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2017

4)  ŠTK prerokovala:

podnet TJ Štart Tuchyňa na opravu strelca gólu v MFS dorastu: Udiča - Tuchyňa a
nepreukázala sa jej opodstatnenosť.

5)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 03.05.2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk