Dnes oslavuje meniny Amália zajtra Milota         Piatok, 10. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 33 zo dňa 04. mája 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ
sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 29. 04. až 01. 05. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) 
informáciu "R" J Tomáška  z MFS 7. liga dospelí: TJ Skaličan Praznov -
     TJ Strážov Pružina;
b)  informáciu "R" F. Černeja  z MFS 8. liga dospelí: TJ Horec Bodiná  -
      TJ Družstevník Mikušovce;
c)  informáciu "R" J. Brundzu  z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové  -
     TJ Slovan Kameničany;

3) ŠTK kontumuje:                                                                                                                                                   na základe  SP čl. 82/ g  MFS 4. liga SŽ sk. JUH 13. kolo: ŠK Dohňany – MFK Ilava a podľa SP čl. 11 / 3  priznáva 3 body a skóre 1:10 (výsledok dosiahnutý na ihrisku) v prospech MFK Ilava.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:

                                                                                                                             a)   pre porušenie RS/A bod  5.7 (nastúpenie na MFS s menším počtom hráčov

           ako 11 a pokles hráčov domácich  počas stretnutia pod sedem) ŠK Dohňany 

           s návrhom pokuty 20,- €.  (RS /B bod 10.1.11)
      b)  pre nenastúpenie družstva prípraviek MFK Nová Dubnica na turnaj 1 5 2017
           v Horovciach s návrhom pokuty 30,-€.  (RS/B bod 10.1.4)

5)  ŠTK súhlasí :
a) 
s odohraním MFS 6. liga dospelí 19. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Vápeč
     Horná Poruba dňa 12. 05. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.
b)  s odohraním MFS 6. liga dospelí 19. kolo: TJ Štart Tuchyňa  - TJ Manín
     Podmanín dňa 19. 05. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.  
c)  s odohraním MFS 6. liga dospelí 19. kolo: TJ Hradišťan Jasenica  -
     
TJ  Jednota Dulov dňa 02. 06. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná
      dohoda. "KR" zabezpečí R.

d)  s odohraním MFS 8. liga dospelí 15. kolo: TJ Tatran Horovce "B"  - TJ Nové
     Považie Prejta dňa 01. 05. 2017 (pondelok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.

e)  s odohraním MFS 6. liga dorast 11. kolo: TJ Hradišťan Jasenica  – TJ Družstevník
     Mikušovce dňa 12. 05. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
     „KR“ zabezpečí R.   
f)  s odohraním MFS 6. liga dorast 11. kolo: TJ Štart Tuchyňa  – TJ Plevník- Drienove
     dňa 12. 05. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.

g)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 14. kolo: TJ Plevník -  Drienové  –
      TJ Priehrada Udiča dňa 08. 05. 2017 (pondelok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.
     „KR“ zabezpečí R.
h)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 13. kolo: TJ Hradišťan Jasenica  –
      TJ Plevník- Drienove dňa 26. 05. 2017 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
     „KR“ zabezpečí R. 
i)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. JUH 13. kolo: TJ Hradčan Lednica  – TJ Vápeč
     Horná Poruba  dňa 10. 05. 2017 (streda) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
      „KR“ zabezpečí R.
    
j)  s odohraním MFS MLŽ 15. kolo: MFK Ilava – ŠK fan- club Púchov
    dňa 12. 05. 2017 piatok) o 17,45 hod. Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.

k)  s odohraním turnaja prípraviek - organizátor TJ Rozvoj Sverepec: TJ Slovan 
     Dolná Mariková a TJ  Družstevník Šebešťanová dňa 03. 06. 2017 (sobota)
     o 10,00 hod
. Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.
l)  s odohraním turnaja prípraviek - organizátor TJ Hradčan Lednica:  MFK Dubnica,
     TJ Iskra Borčice  a MFK Ilava dňa 16. 05. 2017 (utorok) o 16,30 hod.
      Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R. 

m)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 2. a 9. kola :
    TJ Tatran Horovce – TJ Tatran Cementáreň Ladce dňa 11. 05. 2017 (štvrtok)
    o 16,00 a 17,00 hod.
Vzájomná dohoda. „KR“   zabezpečí R. 
n)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 6. a 13. kola :
       TJ Manín Podmanín –  TJ Skaličan Praznov dňa 04. 06. 2017 (nedeľa)
       o 10,00 a 11,00 hod.
Vzájomná dohoda.  „KR“ zabezpečí R.  
o)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 1. a 8. kolo:
     
TJ Jednota Dulov – TJ Spartak Kvašov dňa 03. 05. 2017 (streda) o 16,00
      a 17,00 hod.
Vzájomná dohoda.
p)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 1. a 8. kolo:
     
TJ Manín Podmanín – TJ Vápeč Horná Poruba  dňa 17. 06. 2017 (sobota) 
      o 10,00 a 11,00 hod.
Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.  

r)  so zmenou termínu turnaja mladšej prípravky U10 z pôvodného termínu
     14. 05. 2017 po vzájomnej dohode 01. 05. 2017 na turnaji v Horovciach
      na nový termín dňa 28. 05. 2017 (nedeľa) o 09,00 hod. na ihrisku
      TJ SKaličan Praznov.

6)  ŠTK upozorňuje:
a)
  TJ Slovan Kameničany na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DO
b)  FK, FO a TJ na povinnosť pri potvrdzovaní mesačných výkazov DO mať
      k dispozícii pečiatku klubu (TJ Spartak Kvašov, TJ Skaličan Praznov,
      TJ  Družstevník Šebešťanová, TJ Rozvoj Sverepec a TJ Jednota Lazy
      pod Makytou)
 
c)  FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ na súťažný
      ročník 2017/2018 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk,
      jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2017
d)  FK, FO a TJ,
že na ceste medzi Púchovom a Považskou Bystricou
     (cez Kúpele Nimnica - okolo Nosickej priehrady) sú dopravné obmedzenia kvôli
     výstavbe železničnej trate a prispôsobili si tak časové rezervy príchodov na MFS.
     V dňoch 05. až 08. 05. 2017 bude táto cesta úplne uzatvorená! Zhotoviteľ
     odporúča využiť iné trasy, a to buď diaľnicu alebo cestu 1/61 cez Sverepec
     a Belušu. Počas uzávierky bude možné dostať sa autom z Púchova iba do
     Nimnice a z Považskej Bystrice do Udiče a celej Marikovskej doliny.

7)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 10.05.2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk