Dnes oslavuje meniny Ľuboslav(a) zajtra Matúš         Nedeľa, 20. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 15 zo dňa 10. októbra 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ a prípraviek U09 hraných v dňoch 02. až 08. 10. 2019 
           
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Papuču z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Lysá - Streženice
b)  informáciu "R" M. Proča z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Tuchyňa - Bolešov
c)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 7. liga dospelí sk. SEVER: Bodiná - Tŕstie
d)  z dôvodu nepriaznivého počasia zmenu miesta a organizátora turnaja prípraviek
      U09, turnaj sa odohral vo VŠH v Púchove - organizátor ŠK fan club Púchov.
e)  na vedomie námietku TJ Hradčan Lednica, námietka nespĺňa náležitosti SP čl. 85
     a preto sa zamieta

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:  
      SPORTIKA 6. liga dospelí:
a)  11. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Spartak Lysá pod Makytou dňa 13. 10. 2019
      (nedeľa) o 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      6. liga dorast:
b)  10. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - FK Streženice dňa 16. 10. 2019 (streda)
     o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga SŽ sk. JUH:
c)  8. kolo: FK Košeca - MFK Ilava dňa 08. 10. 2019 (utorok) o 16,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga MLŽ:
d)   6. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Kovo Beluša pod Makytou dňa 18. 10. 2019
      (piatok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.     

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  FK Slovan Bolešov pre opakované nedodržiavanie nariadenia US ŠTK  č. 12
      zo dňa 19. 09.2019 a US ŠTK č.13 zo dňa 25. 09. 2019 na doriešenie DK.
b) MFK Ilava (SŽ) pre porušenie SP čl. 49 bod 8, RS/B bod 3.12.1
c) TJ Hradčan Lednica (SŽ) pre porušenie SP čl. 49 bod 8, RS/B bod 3.12.1
d) TJ Hradčan Lednica
pre nerešpektovanie US ŠTK č. 14 bod 9/e podľa
     RS/B bod 10.1.11

5)  ŠTK upozorňuje:

      TJ Spartak Lysá pod Makytou na dodržiavanie SP čl 54 a čl. 56/f pod následkom DS

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 17. 10. 2019 (štvrtok) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk