Dnes oslavuje meniny Petronela, Petrana zajtra Žaneta         Nedeľa, 31. máj 2020

Komisia delegátov


správa č.: 326. marca 2014

1.) Žiadame DS aby venovali väčšiu pozornosť Správe delegáta o priebehu stretnutia a dbali na používanie odbornej terminológie v zmysle PF. ...


správa č.: 204. marca 2014

SEMINÁR R A DZ, 14.3.2014 - PIATOK - STREžENICE (KULTÚRNY DOM) PROGRAM : 15,30 - 16,00 Prezentácia 16,00 - 16,15 Otvorenie, príhovor hostí 16,15 - 16,45 Videotest 16,45 - 17,15 Vyhodnot...


správa č.: 130. júla 2013

_POZVÁNKA _ Dňa 7. AUGUSTA 2013 O 16.00 HOD. sa v zasadačke ObFZ v Považskej Bystrici uskutoční LETNÝ DOŠKOľOVACÍ SEMINÁR DS OBFZ. Účastníci seminára si prinesú platnú...


správa č.: 1806. júna 2013

1.) Žiadame DZ aby R dbali na dodržiavanie začiatkov stretnutí. 2.) DZ Štefanec - stretnutie Malé Lednice - Košeca - neúplná správa DZ. 3.) DZ Štefanec, Loužecký, Mazán - ...


správa č.: 1715. mája 2013

1.) Berie na vedomie ospravedlnenie z delegovania : Roman Hanták od 14.5.2013 zo zdravotných dôvodov až do odvolania. 2.) Berie na vedomie ospravedlnenie Ladislava Loužeckého z účasti na seminár...


správa č.: 1609. mája 2013

_POZVÁNKA_ KR úsek DZ ZsFZ oznamuje delegátom ObFZ, že DňA 24.5.2013 v kultúrnom dome v SOLčANOCH, sa uskutoční SEMINÁR ŠPORTOVÝCH DELEGÁTOV NA LICENCIU A. ÚčASTNÍCKY P...


správa č.: 1519. februára 2013

ZIMNÝ DOŠKOľOVACÍ SEMINÁR DZ OBFZ 2013 - POZVÁNKA A PROGRAM -VIď ÚS KR OBFZ č.19


správa č.: 1422. augusta 2012

1.) Predvolávame na 30.8.2012 o 15,30 hod. D. M. Mazána. Eduard Chalmoviansky predseda KR - úsek DZ


správa č.: 1311. júla 2012

1.) KDZ oznamuje DZ zaradeným na nominačnú listinu súť.ročníka 2012/2013, že DňA 18.7.2012 (STREDA) SA UKUTOčNÍ DOŠKOľOVACÍ SEMINÁR DZ v zasadačke OBFZ POVAžSKÁ ...


správa č.: 1216. mája 2012

1.) Nedostatočne zdokumentovaný odsek 5 v Správe DZ MFZ Košeca - Udiča. 2.) Opätovne upozorňujeme DZ aby dbali na VčASNÉ PREDLOžENIE ZÁPISU AKO I REGISTRAčNÝCH PREUKAZOV PRED STRETNUT&...


správa č.: 1109. mája 2012

1.) Upozorňujeme DZ aby dbali na dodržiavanie ÚHČ stretnutia. 2.) Jasenica - Lysá - v bode C - nesprávny sled dosiahnutých gólov. Borčice - Streženice, Visolaje - Papradno - ŽK sa nezdôvodňuj...


správa č.: 1011. apríla 2012

1.) Doškoľovací seminár DZ absolvovali : Brundza, Hanták, Loužecký, Turčan, Lieskovský, Peťovský (náhradný terrmín 4.4.2012) 2.) Nedostatky v zápisoch z 8.4.2...


správa č.: 928. marca 2012

1.) KDZ upozorňuje DZ na : - dostaviť sa na stretnutie 45´ pred ÚHČ - do správy DZ uviesť skutočný príchod R na stretnutie 2.) KDZ pozýva p. Peťovského na zasadnutie komisie dňa ...


správa č.: 826. októbra 2011

1.) Žiadosť p. Pribila M. o ukončenie aktívnej činnosti berieme na vedomie a zároveň mu ďakujeme za doterajšiu činnosť. 2.) Žiadame DZ p. Lieskovského o prekontrolovanie plnenia nariadenia ŠTK -...


správa č.: 719. októbra 2011

1.) Ospravedlnenie DZ Turčana Miroslava na 6.11.2011 berieme na vedomie. 2.) Nedostatky v 11. kole : Turčan, Pribil - futbalová terminológia. Eduard Chalmoviansky ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk