Dnes oslavuje meniny Marcela zajtra Leonard         Sobota, 15. august 2020

Komisia delegátov


správa č.: 605. októbra 2011

1.) Upozorňujeme DZ na povinnosť skontrolovať správne vyplnenie zápisu rozhodcu po stretnutí. (Hrací čas, nastavenia, výsledok a lekár) ...


správa č.: 528. septembra 2011

1.) Znovu upozorňujeme DZ na povinnosť v I.triede - kontrola zberačov lôpt, US. 2.) Kontrolovať použitie rozlišovacích viest. 3.) Nedostatky v správe DS : 8.kolo - Loužecký - nedostatočný popis v b...


správa č.: 421. septembra 2011

1.) Upozorňujeme DZ aby dbali na VčASNÉ PREDLOžENIE zápisu o stretnutí a registračných preukazov hráčov NAJNESKÔR 30 MINÚT PRED ZAčIATKOM STRETNUTIA. 2.) Ďalej aby venovali zvý...


správa č.: 307. septembra 2011

1.) Upozorňujeme všetkých DZ ObFZ aby správam delegáta o priebehu stretnutia venovali zvýšenú pozornosť v plnom rozsahu od bodu 1 až po bod 8. 2.) Nedostatky v zápisoch : 5.kolo -...


správa č.: 224. augusta 2011

1.) Upozorňujeme DS, že na stretnutie sú POVINNÍ SA DOSTAVIť 45 MINÚT pred jeho začiatkom a v správe DS UVIESť SKUTOčNÝ ZAčIATOK stretnutia. 2.) V prípade, že DS cestuje na stretnutie osob...


správa č.: 125. júla 2011

1.) SEMINÁR DZ sa uskutoční dňa 31.7.2011 V BOLEŠOVE ( športový areál FK Slovan Bolešov). PREZENTÁCIA : od 8,45, ZAčIATOK o 9,00 hod. ÚčASTNÍCKY POPLATO...


správa č.: 1515. júna 2011

1.) Žiadame DZ aby dohliadli v poslednom kole na dodržanie začiatku stretnutí. 2.) Nakoľko sa zistilo, že nie všade u domáceho oddielu pred stretnutím je pripravená lekárnička pre prí...


správa č.: 1401. júna 2011

1.) Návrh na zaradenie DZ ObFZ do súťaží riadených ZsFZ : ObFZ Považská Bystrica a KR-úDZ na základe výsledkov v súťažnom ročníku 2010/2011 a so zohľadnen&i...


správa č.: 1311. mája 2011

1.) Nedostatky v správe delegáta : 19. kolo Pribil neuvádza záverečný komentár. Loužecký a Lieskovský neuvádzajú zberačov lôpt. ...


správa č.: 1220. apríla 2011

1.) Upozorňujeme DS p. Vánika a Hantáka na dodržiavanie RS článok 3.6. 2.) Nedostatky v zápisoch : Turčan - v bode 1) aplikácia pravidiel - chýba znamienko časť iné . ...


správa č.: 1106. apríla 2011

1.) Upozorňujeme DS na uvádzanie skutočného začiatku stretnutia. 2.) Nevenovanie pozornosti v správe DS o priebehu stretnutia : bod 5 - témy prediskutované s R (návrhy na vylepšenie) 3....


správa č.: 1009. marca 2011

1.) KDZ PREDVOLÁVA na zasadnutie KDZ DňA 16.3.2011 O 16,00 hod. nasledovných DZ : Peťovský, Pribil, Turčan, Loužecký, Hanták a Brundza z dôvodu nových pokynov pred začatím j...


správa č.: 903. marca 2011

1.) KRúDZ upozorňuje na ZMENU KONTAKTNÝCH ÚDAJOV : KAMIL ŠPANIHEL - nové tel. číslo : 0910/ 904 194 MIROSLAV TURČAN - nové tel. číslo : 0917/ 905 894 ...


správa č.: 820. októbra 2010

1.) Do pozornosti DZ : stiahnuť si z webovej stránky ObFZ aktualizované tlačivo O nedostatkoch v stretnutí. 2.) Vyskytujú sa prípady, že známka v správe DZ nekorešponduje so zn&aa...


správa č.: 713. októbra 2010

1.) Upozorňujeme DZ na dôslednejší výkon funkcie DZ : Zistené nedostatky v 11. kole - a) cudzie osoby na lavičke náhradníkov - Papradno b) pohyb nezúčastnených os...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk