Dnes oslavuje meniny Norbert zajtra Róbert         Utorok, 06. jún 2023

Matričná komisia


správa č.: 421. novembra 2014

VÁžENÍ ZÁSTUPCOVIA KLUBOV, 6.10.2014 sme Vás upozornili na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto NEUHR&AACUTE...


správa č.: 319. septembra 2014

DRUHÉ KOLO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU NOVÉHO REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU Viac informácií nájdete na http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/dr...


správa č.: 217. júla 2014

Upozornenie matriky SFZ všetkým klubom Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektor&eac...


správa č.: 109. júla 2014

1.) Upozorňujem na fakt, ze od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydanim noveho rozpisu SFZ, SFZ PLATBY ŠEKOM VÔBEC NEBUDE PRIJIMAT (BUDE ICH VŠETKY VRACAT, POKIAľ BUDE KDE ...) ! 2.) Schválenie termínu povinne...


správa č.: 1510. apríla 2013

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&u...


správa č.: 1616. mája 2013

1.) Matričná komisia ObFZ nariaďuje klubom ObFZ pri registrácii hráča na tlačive "Prihláška k registrácii hráča" OVEROVAť PODPI...


správa č.: 1420. marca 2013

1.) Matričná komisia ObFZ Považská Bystrica na základe sťažnosti zákonného zástupcu hráča PETER MÁRIO HOLBA, NAR. 16.05.2003, HÁJ 355/57, LEDNICKÉ ROVNE, ...


správa č.: 1318. februára 2013

SPRÁVA SEKRETÁRA O STAVE ISSF KLUBOVÝCH MAžÉROV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA K 9.4.2013 K UVEDENÉMU DÁTUMU JE V SYSTÉME ISSF _AKTÍVNYCH_ 43 KLUBOVÝCH MANAžÉROV ZO 45 KLU...


správa č.: 1210. decembra 2012

ODDELENIE IT SFZ Oznamuje, že od 1.1.2013 matriky RFZ a ObFZ Už NEBUDÚ OPRAVOVAť CHYBY V HISTORICKÝCH ZÁZNAMOCH TRANSFEROV HRÁčOV, TÚTO čINNOSť BUDE VYKONÁVAť LEN CENTRÁLNA MATRIKA SFZ, NA ...


správa č.: 1107. septembra 2012

Pokyn generálneho sekretára SFZ určený regionálnym futbalovým zväzom a oblastným futbalovým zväzom POKYN GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SFZ NA UKONčENIE VYDÁVANIA A PREDLžOVANI...


správa č.: 1028. júna 2012

HLAVNÉ SYSTÉMOVÉ ZMENY K 1.7.2012 : 1.) ZMENA MATRIčNEJ PRÍSLUŠNOSTI A ZMENA V REALIZOVANÍ TRANSFEROV: KAžDÝ KLUB MÁ PRE VŠETKY SVOJE DRUžSTVÁ (TÍMY) LEN JEDNU MATRIKU A...


správa č.: 915. februára 2012

MAK OBFZ upozorňuje na novú MATRIčNÚ PRÍSLUŠNOSť HRÁčOV : Transfer (prestup, hosťovanie) robi tá matričná komisia klubu, ku ktorému je SMEROVANÝ a plati tiež, že nadriadený...


správa č.: 824. januára 2012

OZNAM MATRIKY SFZ MAK SFZ UPOZORňUJE, že v súvislosti s prechodom na nový informačný systém (ISSF)pristúpila k zosúladeniu názvov niektorých futbalových klubov s ich stanovami doručen...


správa č.: 710. novembra 2011

_PRESTUPY OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, OKTÓBER 2011_ DÁTUM PRIEZVISKO, MENO RODNÉ čÍSLO Z FUTBAL.KLUBU DO FUTBAL.KLUBU 12.10.2011 Zágora Roman 720416/8026 TJ...


správa č.: 606. októbra 2011

_PRESTUPY OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA - SEPTEMBER 2011 _ 26.9.2011 Šuška Miroslav 820621/8031 TJ Hradišťan Jasenica FC Orlové 29.9.2011 Marman Drahoslav 670319/6313 ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk