Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta         Štvrtok, 26. máj 2022

Matričná komisia


správa č.: 109. júla 2014

1.) Upozorňujem na fakt, ze od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydanim noveho rozpisu SFZ, SFZ PLATBY ŠEKOM VÔBEC NEBUDE PRIJIMAT (BUDE ICH VŠETKY VRACAT, POKIAľ BUDE KDE ...) ! 2.) Schválenie termínu povinne...


správa č.: 1510. apríla 2013

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&u...


správa č.: 1616. mája 2013

1.) Matričná komisia ObFZ nariaďuje klubom ObFZ pri registrácii hráča na tlačive "Prihláška k registrácii hráča" OVEROVAť PODPI...


správa č.: 1420. marca 2013

1.) Matričná komisia ObFZ Považská Bystrica na základe sťažnosti zákonného zástupcu hráča PETER MÁRIO HOLBA, NAR. 16.05.2003, HÁJ 355/57, LEDNICKÉ ROVNE, ...


správa č.: 1318. februára 2013

SPRÁVA SEKRETÁRA O STAVE ISSF KLUBOVÝCH MAžÉROV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA K 9.4.2013 K UVEDENÉMU DÁTUMU JE V SYSTÉME ISSF _AKTÍVNYCH_ 43 KLUBOVÝCH MANAžÉROV ZO 45 KLU...


správa č.: 1210. decembra 2012

ODDELENIE IT SFZ Oznamuje, že od 1.1.2013 matriky RFZ a ObFZ Už NEBUDÚ OPRAVOVAť CHYBY V HISTORICKÝCH ZÁZNAMOCH TRANSFEROV HRÁčOV, TÚTO čINNOSť BUDE VYKONÁVAť LEN CENTRÁLNA MATRIKA SFZ, NA ...


správa č.: 1107. septembra 2012

Pokyn generálneho sekretára SFZ určený regionálnym futbalovým zväzom a oblastným futbalovým zväzom POKYN GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SFZ NA UKONčENIE VYDÁVANIA A PREDLžOVANI...


správa č.: 1028. júna 2012

HLAVNÉ SYSTÉMOVÉ ZMENY K 1.7.2012 : 1.) ZMENA MATRIčNEJ PRÍSLUŠNOSTI A ZMENA V REALIZOVANÍ TRANSFEROV: KAžDÝ KLUB MÁ PRE VŠETKY SVOJE DRUžSTVÁ (TÍMY) LEN JEDNU MATRIKU A...


správa č.: 915. februára 2012

MAK OBFZ upozorňuje na novú MATRIčNÚ PRÍSLUŠNOSť HRÁčOV : Transfer (prestup, hosťovanie) robi tá matričná komisia klubu, ku ktorému je SMEROVANÝ a plati tiež, že nadriadený...


správa č.: 824. januára 2012

OZNAM MATRIKY SFZ MAK SFZ UPOZORňUJE, že v súvislosti s prechodom na nový informačný systém (ISSF)pristúpila k zosúladeniu názvov niektorých futbalových klubov s ich stanovami doručen...


správa č.: 710. novembra 2011

_PRESTUPY OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, OKTÓBER 2011_ DÁTUM PRIEZVISKO, MENO RODNÉ čÍSLO Z FUTBAL.KLUBU DO FUTBAL.KLUBU 12.10.2011 Zágora Roman 720416/8026 TJ...


správa č.: 606. októbra 2011

_PRESTUPY OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA - SEPTEMBER 2011 _ 26.9.2011 Šuška Miroslav 820621/8031 TJ Hradišťan Jasenica FC Orlové 29.9.2011 Marman Drahoslav 670319/6313 ...


správa č.: 506. októbra 2011

_HOSťOVANIA OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA - SEPTEMBER 2011_ 2.9.2011 Straňák Šimon 990830/4967 MFK Nová Dubnica MFK Ilava 2.9.2011 30.6.2014 2.9.2011 Jandušík Rich...


správa č.: 426. septembra 2011

Hosťovania ObFZ Považská Bystrica - august 2011 1.8.2011 Marman Patrik 930607 TJ Strážov Pružina TJ Rozvoj Sverepec 1.8.2011 30.6.2012 1.8.2011 Dobrodenka Tomáš 89...


správa č.: 326. septembra 2011

_ PRESTUPY OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA AUGUST 2011 _ 1.8.2011 Rajník Ľubomír 881228 TJ Družstevník Visolaje TJ Rozvoj Sverepec 5.8.2011 Svorada Michal 860412 TJ Jednota Lazy p...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk