Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 9 zo dňa 02. februára 2010

Pozvánka

 

na  spoločné  zasadnutie členov RADY,VV a navrhovaných predsedov odborných  komisií  ObFZ Považská Bystrica.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 5.2.2010 (piatok)

v zasadačke ObFZ o 15,30 hod.

 

 

                                                           PROGRAM :

1.Otvorenie                                                        

2. Schválenie programu rokovania                

3. Kontrola plnenia uznesení                         

4. Správa predsedu ObFZ, zhodnotenie konferencie                              

5. Prerokovanie návrhov- odborné komisie ObFZ

6. Rôzne

7. Záver

 

 

 

Viera Petríková                               Ján Panák v.r.

  sekretár ObFZ                           predseda  ObFZ

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk